Swedish

Detailed Translations for motarbeta from Swedish to French

motarbeta:

motarbeta verb (motarbetar, motarbetade, motarbetat)

 1. motarbeta (orsaka misslyckande; hindra; sabotera)
  contrarier; faire échouer
  • contrarier verb (contrarie, contraries, contrarions, contrariez, )
 2. motarbeta (hindra)
  contrarier; traverser les projets de; arrêter; contrecarrer; gêner; stopper; empêcher; barrer; frustrer; retenir
  • contrarier verb (contrarie, contraries, contrarions, contrariez, )
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • contrecarrer verb (contrecarre, contrecarres, contrecarrons, contrecarrez, )
  • gêner verb (gêne, gênes, gênons, gênez, )
  • stopper verb (stoppe, stoppes, stoppons, stoppez, )
  • empêcher verb (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • barrer verb (barre, barres, barrons, barrez, )
  • frustrer verb (frustre, frustres, frustrons, frustrez, )
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
 3. motarbeta
  contrecarrer; contrarier; se rebeller; s'opposer à
  • contrecarrer verb (contrecarre, contrecarres, contrecarrons, contrecarrez, )
  • contrarier verb (contrarie, contraries, contrarions, contrariez, )
 4. motarbeta
  empêcher; incommoder; obstruer; déranger; gêner; bloquer; entraver; embarrasser; s'opposer à; faire obstruction
  • empêcher verb (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • incommoder verb (incommode, incommodes, incommodons, incommodez, )
  • obstruer verb (obstrue, obstrues, obstruons, obstruez, )
  • déranger verb (dérange, déranges, dérangeons, dérangez, )
  • gêner verb (gêne, gênes, gênons, gênez, )
  • bloquer verb (bloque, bloques, bloquons, bloquez, )
  • entraver verb (entrave, entraves, entravons, entravez, )
  • embarrasser verb (embarrasse, embarrasses, embarrassons, embarrassez, )
 5. motarbeta (motverka)
  compliquer; rendre difficile
  • compliquer verb (complique, compliques, compliquons, compliquez, )
 6. motarbeta (göra modfälld; demoralisera; slå ned modet på)
  décourager
  • décourager verb (décourage, décourages, décourageons, découragez, )

Conjugations for motarbeta:

presens
 1. motarbetar
 2. motarbetar
 3. motarbetar
 4. motarbetar
 5. motarbetar
 6. motarbetar
imperfekt
 1. motarbetade
 2. motarbetade
 3. motarbetade
 4. motarbetade
 5. motarbetade
 6. motarbetade
framtid 1
 1. kommer att motarbeta
 2. kommer att motarbeta
 3. kommer att motarbeta
 4. kommer att motarbeta
 5. kommer att motarbeta
 6. kommer att motarbeta
framtid 2
 1. skall motarbeta
 2. skall motarbeta
 3. skall motarbeta
 4. skall motarbeta
 5. skall motarbeta
 6. skall motarbeta
conditional
 1. skulle motarbeta
 2. skulle motarbeta
 3. skulle motarbeta
 4. skulle motarbeta
 5. skulle motarbeta
 6. skulle motarbeta
perfekt particip
 1. har motarbetat
 2. har motarbetat
 3. har motarbetat
 4. har motarbetat
 5. har motarbetat
 6. har motarbetat
imperfekt particip
 1. hade motarbetat
 2. hade motarbetat
 3. hade motarbetat
 4. hade motarbetat
 5. hade motarbetat
 6. hade motarbetat
blandad
 1. motarbeta!
 2. motarbeta!
 3. motarbetad
 4. motarbetande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for motarbeta:

NounRelated TranslationsOther Translations
arrêter stanna
VerbRelated TranslationsOther Translations
arrêter hindra; motarbeta arrestera; avhålla; avsluta; avsluta samtal; besluta; bestämma; bringa till stillastående; fånga; föra till ett slut; fördröja; ge upp; gripa; hejda; hindra; hämma; hålla tillbaka; komma till en ände; komma till stillestånd; sluta; sluta upp; släcka; stanna; stilla; stoppa; stänga av; stå stilla; tillfångata; uppehålla; upphöra; överge
barrer hindra; motarbeta avgränsa; avsluta; avspärra; barrikadera; begränsa; bestämma; blockera; blokkera; definiera; inskränka; lösa upp; markera; sluta; slå emot vinden; spärra; utstaka
bloquer motarbeta avspärra; barrikadera; blockera; blokkera; hejda; hindra; hämma; ligga platt; preja; preja av vägen; spärra; stanna; stoppa; tvinga av vägen; tvinga upp på trottoaren; täppa till
compliquer motarbeta; motverka förknippa; försvåra; göra det svårt; göra svårt; hopfläta; inveckla; komplicera; krångla till; krångla till det
contrarier hindra; motarbeta; orsaka misslyckande; sabotera chikanera; förolämpa; ha något på hjärtat; vanhedra
contrecarrer hindra; motarbeta begränsa; blockera; förhindra; göra korstecken; göra omöjlig; hindra; hämma; hålla tillbaka; inskränka; omöjliggöra; slå emot vinden; stoppa
décourager demoralisera; göra modfälld; motarbeta; slå ned modet på göra modfälld; inte uppmuntra; slå ner
déranger motarbeta besvära; blockera; enervera; förhindra; förorsaka omak; hejda; hindra; hämma; jäkta; omöjliggöra; oroa; störa
embarrasser motarbeta besvära; byta; flytta; genera; hejda; hindra; hämma; plåga; trakassera; växla
empêcher hindra; motarbeta avvärja; blockera; förebygga; förhindra; göra omöjlig; hejda; hindra; hämma; hålla tillbaka; omöjliggöra; parera; stoppa
entraver motarbeta barrikadera; blockera; blokkera; förebygga; förhindra; göra omöjlig; hindra; hämma; omöjliggöra; spärra
faire obstruction motarbeta
faire échouer hindra; motarbeta; orsaka misslyckande; sabotera bryta ner; bryta sönder
frustrer hindra; motarbeta desillusionera; falsifiera; förfalska; imitera
gêner hindra; motarbeta blockera; enervera; förhindra; göra omöjlig; ha något på hjärtat; hejda; hindra; hämma; jäkta; omöjliggöra; oroa; störa; vara generad
incommoder motarbeta besvära; hejda; hindra; hämma; plåga; trakassera
obstruer motarbeta barrikadera; blockera; blokkera; hindra; spärra; täppa till
rendre difficile motarbeta; motverka försvåra; göra det svårt; göra svårare; göra svårt; göra tyngre; komplicera; krångla till; krångla till det
retenir hindra; motarbeta avhålla från; avhålla sig; avskärma; avstå; behärska; behålla; bestämma över; betvinga; bevilja charter till; dra av; dra ifrån; dölja; fånga; fångsla; förtäcka; gälla; gömma; hindra; hyra; hålla fast; hålla kontrollen över; hålla stånd; hålla tillbaka; hålla vid; inte släppa; kontrollera; krossa; lägga band på; reservera; skyla; stoppa; stå fast; stå kvar; stå stilla; sätta i fängelse; undertrycka; väcka uppmärksamhet; återhålla
s'opposer à motarbeta begränsa; ifrågasätta; inskränka; opponera sig
se rebeller motarbeta göra uppror; muta; rebellera; resa sig; revoltera
stopper hindra; motarbeta ajournera; avstanna; besluta; bestämma; bli stående; bringa till stillastående; flytta fram; föra till ett slut; förgå; gå förbi; hejda; hindra; hämma; hända; hålla tillbaka; komma till en ände; passera; ske; skjuta upp; stanna; stoppa
traverser les projets de hindra; motarbeta
OtherRelated TranslationsOther Translations
compliquer involvera

Synonyms for "motarbeta":


Wiktionary Translations for motarbeta:

motarbeta
verb
 1. Empêcher d’agir, d’aboutir
 2. agir sur un autre corps dont il éprouver l’action, en parlant d'un corps.

Cross Translation:
FromToVia
motarbeta contrecarrer konterkarieren — etwas zu verhindern, untergraben suchen