Swedish

Detailed Translations for orsaka from Swedish to French

orsaka:

orsaka verb (orsakar, orsakade, orsakat)

 1. orsaka (utlösa; förorsaka; anstifta)
  causer; faire; porter
  • causer verb (cause, causes, causons, causez, )
  • faire verb (fais, fait, faisons, faites, )
  • porter verb (porte, portes, portons, portez, )
 2. orsaka
  causer; provoquer; commettre; faire; occasionner; mettre; inciter à
  • causer verb (cause, causes, causons, causez, )
  • provoquer verb (provoque, provoques, provoquons, provoquez, )
  • commettre verb (commets, commet, commettons, commettez, )
  • faire verb (fais, fait, faisons, faites, )
  • occasionner verb (occasionne, occasionnes, occasionnons, occasionnez, )
  • mettre verb (mets, met, mettons, mettez, )
  • inciter à verb
 3. orsaka
  engendrer; susciter; produire; provoquer; procréer; causer
  • engendrer verb (engendre, engendres, engendrons, engendrez, )
  • susciter verb (suscite, suscites, suscitons, suscitez, )
  • produire verb (produis, produit, produisons, produisez, )
  • provoquer verb (provoque, provoques, provoquons, provoquez, )
  • procréer verb (procrée, procrées, procréons, procréez, )
  • causer verb (cause, causes, causons, causez, )
 4. orsaka (åstadkomma; medföra; framkalla; vålla; föranleda)
  créer; réaliser; faire
  • créer verb (crée, crées, créons, créez, )
  • réaliser verb (réalise, réalises, réalisons, réalisez, )
  • faire verb (fais, fait, faisons, faites, )

Conjugations for orsaka:

presens
 1. orsakar
 2. orsakar
 3. orsakar
 4. orsakar
 5. orsakar
 6. orsakar
imperfekt
 1. orsakade
 2. orsakade
 3. orsakade
 4. orsakade
 5. orsakade
 6. orsakade
framtid 1
 1. kommer att orsaka
 2. kommer att orsaka
 3. kommer att orsaka
 4. kommer att orsaka
 5. kommer att orsaka
 6. kommer att orsaka
framtid 2
 1. skall orsaka
 2. skall orsaka
 3. skall orsaka
 4. skall orsaka
 5. skall orsaka
 6. skall orsaka
conditional
 1. skulle orsaka
 2. skulle orsaka
 3. skulle orsaka
 4. skulle orsaka
 5. skulle orsaka
 6. skulle orsaka
perfekt particip
 1. har orsakat
 2. har orsakat
 3. har orsakat
 4. har orsakat
 5. har orsakat
 6. har orsakat
imperfekt particip
 1. hade orsakat
 2. hade orsakat
 3. hade orsakat
 4. hade orsakat
 5. hade orsakat
 6. hade orsakat
blandad
 1. orsaka!
 2. orsaka!
 3. orsakad
 4. orsakande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for orsaka:

VerbRelated TranslationsOther Translations
causer anstifta; förorsaka; orsaka; utlösa berätta; diskutera; få till stånd; föranleda; gagga; göra illa; ha en pratstund; hålla ett tal; konversera; leda till; pladdra; prata; resultera i; sladdra; sluta med; snacka; säga; tala; tala om; visa sig att; åstadkomma
commettre orsaka begå; föröva
créer framkalla; föranleda; medföra; orsaka; vålla; åstadkomma anordna; arrangera; designa; fabricera; göra; konstruera; ordna; organisera; producera; sammanställa; skapa; ställa ut; sätta ihop; uppfinna
engendrer orsaka
faire anstifta; framkalla; föranleda; förorsaka; medföra; orsaka; utlösa; vålla; åstadkomma använda; avsluta; begynna; begå; börja; designa; frambringa; färdigställa; förrätta; föröva; göra; konstruera; praktisera; skapa; starta; tillämpa; uppfinna; utföra; uträtta; verkställa
inciter à orsaka blåsa upp; driva på; egga upp; förorsaka; hetsa; motivera; provocera; påskynda; reta; skjuta på; stimulera; underblåsa; uppmana; uppmuntra; uppröra
mettre orsaka anlägga; dra till; fastbinda; fastknyta; fästa; förlägga; klä sig; lägga; lägga bort; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; lägga på; låtsa; montera; placera; servera; slå på; stationera; ställa; sätta; sätta ihop; sätta ner; sätta på; ta ned; ta ner; utdela; utspisa; öka
occasionner orsaka förorsaka
porter anstifta; förorsaka; orsaka; utlösa avsända; bära; bära bort; bära upp; draga; föra; föra bort; ge; ha på sig; porta; portera; skicka; släpa; stödja; sända; ta bort; tilldela; tillfoga; understödja; överlämna; överräcka
procréer orsaka
produire orsaka avkasta; fabricera; föda barn; föda upp; göra; hämta in; inbringa; komma fram med; lägga fram; odla; producera; åstadkomma något
provoquer orsaka driva på; förorsaka; hetsa; provocera; reta; stimulera; uppmana; uppmuntra; uppröra
réaliser framkalla; föranleda; medföra; orsaka; vålla; åstadkomma angripa; arbeta; begripa; capitalisera; designa; fatta; frambringa; fullborda; fullgöra; förrätta; förstå; förtjäna; förverkliga; greppa; gripa; göra; hända; inse; inträffa; konstruera; realisera; rikta; skapa; ske; ta fasta på; uppfinna; utföra; uträtta; verkställa; vinna; åstadkomma
susciter orsaka förorsaka; hetsa; provocera; reta; uppröra

Synonyms for "orsaka":


Wiktionary Translations for orsaka:

orsaka
Cross Translation:
FromToVia
orsaka causer cause — to set off an event or action
orsaka conditionner bedingen — zur Folge haben
orsaka causer; provoquer verursachen — (transitiv) etwas auslösen, der Grund für etwas sein, den Ursprung für etwas bilden, für etwas verantwortlich sein

Related Translations for orsaka