Swedish

Detailed Translations for packat from Swedish to French

packat:


Translation Matrix for packat:

NounRelated TranslationsOther Translations
comble bråckband; bunt; hängverk; höjdpunkt; höjdpunkten; kulmination; takstol; taktäckande; topp; tvärbjälke
fourré skogssnår; snår
plein fullständighet; riklighet
ModifierRelated TranslationsOther Translations
aux combles fullsatt; fullt; packat; överfull; överfullt
bourré fullproppad; fullproppat; fullsatt; fullt; fyllt; packad; packat; uppstoppat; överfull; överfullt aspackat; berusat; drucken; drucket; döfull; döfullt; fullproppad; fullproppat; fullstoppat; fullt; fyllon; fyllot; fyllt; plakat; prop full; prop fullt; proppad; proppat; proppfull; proppfullt; proppmätt; på lyset; redlöst; stoppad; stoppat; stupffull; stupffullt; trång full; urfull; urfullt; utfylld
bourré de packat; propp fullt proppfull; proppfullt
chargé laddat; packad; packat befallad; belasta; belastat; laddad; laddat; lastad; lastat; nedtyngt
comble fullproppad; fullproppat; fyllt; packad; packat; propp fullt; uppstoppat bräddfull; bräddfullt; fullproppad; fullproppat; fullt; fyllt; proppat; proppfull; proppfullt; proppmätt; stoppad; stoppat; utfylld
fourré fullproppad; fullproppat; fyllt; packad; packat; uppstoppat fullproppad; fullproppat; fullt; fyllt; proppat; proppmätt; stoppad; stoppat; utfylld
l'un contre l'autre fullpackad; fullpackat; fullsatt; packat; överbefolkad; överbefolkat på varandra
l'un sur l'autre fullpackad; fullpackat; fullsatt; packat; överbefolkad; överbefolkat på varandra
lourd laddat; packad; packat besvärlig; besvärligt; betungande; burdust; kraftigt; kvav; kvavt; mättandet; oljig; oljigt; plump; plumpt; stadig; stadigt; svår; svårt; tjock; tjockt; tung; tungt; tvär; tvärt
plein fullproppad; fullproppat; fyllt; packad; packat; uppstoppat fullproppad; fullproppat; fullt; fyllt; klangfull; klangfullt; klangrikt; kraftig; kraftigt; kraftigt byggd; kraftigt byggt; massivt; proppat; proppmätt; sonor; stoppad; stoppat; utfylld
plein à déborder packat; propp fullt
plâtré gipsad; gipsat; packat; putsat; rappad; rappat; ytterst berusad
rembourré fullproppad; fullproppat; fyllt; packad; packat; uppstoppat fullproppad; fullproppat; fullt; fyllt; proppat; proppmätt; stoppad; stoppat; utfylld
rempli fullproppad; fullproppat; fyllt; packad; packat; uppstoppat fullproppad; fullproppat; fullt; fyllt; proppat; proppmätt; påfylld; påfyllt; stoppad; stoppat; utfylld
surchargé packat; propp fullt proppfull; proppfullt

packa:

packa verb (packar, packade, packat)

 1. packa (packa in; slå in; förpacka)
  mettre dans sa valise; emballer; envelopper
  • emballer verb (emballe, emballes, emballons, emballez, )
  • envelopper verb (enveloppe, enveloppes, enveloppons, enveloppez, )
 2. packa
  emballer; empaqueter; faire ses malles; faire un paquet de; couvrir; cartonner; recouvrir; envelopper
  • emballer verb (emballe, emballes, emballons, emballez, )
  • empaqueter verb (empaquette, empaquettes, empaquetons, empaquetez, )
  • couvrir verb (couvre, couvres, couvrons, couvrez, )
  • cartonner verb (cartonne, cartonnes, cartonnons, cartonnez, )
  • recouvrir verb (recouvre, recouvres, recouvrons, recouvrez, )
  • envelopper verb (enveloppe, enveloppes, enveloppons, enveloppez, )
 3. packa
  compresser
  • compresser verb (compresse, compresses, compressons, compressez, )
 4. packa (samla ihop; samla)
  collectionner; cueillir; épargner; rassembler; économiser; recueillir; conserver; ramasser; amasser; faire des économies
  • collectionner verb (collectionne, collectionnes, collectionnons, collectionnez, )
  • cueillir verb (cueille, cueilles, cueillons, cueillez, )
  • épargner verb (épargne, épargnes, épargnons, épargnez, )
  • rassembler verb (rassemble, rassembles, rassemblons, rassemblez, )
  • économiser verb (économise, économises, économisons, économisez, )
  • recueillir verb (recueille, recueilles, recueillons, recueillez, )
  • conserver verb (conserve, conserves, conservons, conservez, )
  • ramasser verb (ramasse, ramasses, ramassons, ramassez, )
  • amasser verb (amasse, amasses, amassons, amassez, )

Conjugations for packa:

presens
 1. packar
 2. packar
 3. packar
 4. packar
 5. packar
 6. packar
imperfekt
 1. packade
 2. packade
 3. packade
 4. packade
 5. packade
 6. packade
framtid 1
 1. kommer att packa
 2. kommer att packa
 3. kommer att packa
 4. kommer att packa
 5. kommer att packa
 6. kommer att packa
framtid 2
 1. skall packa
 2. skall packa
 3. skall packa
 4. skall packa
 5. skall packa
 6. skall packa
conditional
 1. skulle packa
 2. skulle packa
 3. skulle packa
 4. skulle packa
 5. skulle packa
 6. skulle packa
perfekt particip
 1. har packat
 2. har packat
 3. har packat
 4. har packat
 5. har packat
 6. har packat
imperfekt particip
 1. hade packat
 2. hade packat
 3. hade packat
 4. hade packat
 5. hade packat
 6. hade packat
blandad
 1. packa!
 2. packa!
 3. packad
 4. packande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for packa:

VerbRelated TranslationsOther Translations
amasser packa; samla; samla ihop anhopa; banka; göra en insättning; hamstra; lägga ihop; lägga åt sidan; plocka upp; samla; samla ihop; samla in; samla på hög; skrapa ihop; snappa upp; stapla; sätta in pengar på banken; tränga ihop; tränga samman
cartonner packa binda i kartonger; förpacka
collectionner packa; samla; samla ihop banka; göra en insättning; sätta in pengar på banken
compresser packa förkrossa; gripa om; hålla fast; hålla i; klämma; komprimera; krama; krossa; nypa; pressa; sammantrycka; spänna fast; trycka ihop
conserver packa; samla; samla ihop balsamera; beskydda; bevaka från; bevara; fångsla; förvara; förvara i lag; gälla; hjälpa någon finansiellt; hålla fast; hålla stånd; hålla vid; hålla vid makt; inkoka; inlägga; konservera; lagra; lägga in; marinera; skydda; stå fast; stå kvar; stödja ekonomiskt; sylta; sätta i fängelse; underhålla; uppehålla; upprätthålla; vakta; vidmakthålla
couvrir packa armera; bekläda; bepansra; bespruta med; beväxa; bilda tak över; dölja; fast sammanbinda; förse med tak; hölja; informera; isolera; kamouflera; klä; kompensera för; meddela; reportera; sammanbinda; skydda; skyla; tid upptagande; täcka; täcka över; uppväga
cueillir packa; samla; samla ihop plocka; plocka av; plocka upp; samla ihop; samla in; snappa upp
emballer förpacka; packa; packa in; slå in binda i kartonger; förpacka; inveckla; linda in; omsvepa; svepa in; svepa runt
empaqueter packa binda i kartonger; förpacka
envelopper förpacka; packa; packa in; slå in begränsa; besegla; binda fast; binda om; charmera; dupera; dölja; frasa; fånga; försegla; förtrolla; inkapsla; innesluta; inskränka; inveckla; kamouflera; linda in; omringa; omsvepa; skyla; svepa in; svepa runt
faire des économies packa; samla; samla ihop banka; göra en insättning; sätta in pengar på banken
faire ses malles packa
faire un paquet de packa
mettre dans sa valise förpacka; packa; packa in; slå in
ramasser packa; samla; samla ihop acceptera; emotta; få ihop; fösa ihop; hämta upp; lägga ihop; plocka upp; samla; samla ihop; samla in; sammanfösa; skrapa ihop; snappa upp
rassembler packa; samla; samla ihop banka; bära ihop; föra tillsamman; förena; göra en insättning; kalla ihop; lägga ihop; ordna; rada upp; ropa samman; samla; samla ihop; ställa på rad; sätta in pengar på banken
recouvrir packa bekläda; bilda tak över; dölja; förse med tak; hölja; isolera; klä; täcka; täcka över; övertäcka
recueillir packa; samla; samla ihop banka; få ihop; församla; göra en insättning; hopsamla; insamla; plocka ihop; plocka upp; samla; samla ihop; samla in; snappa upp; sätta in pengar på banken
économiser packa; samla; samla ihop använda mindre; banka; böja; förmindra; göra en insättning; göra inskränkningar; inskränka utgifterna; inspara; kröka; reducera; spara; sätta in pengar på banken; vara ekonomisk
épargner packa; samla; samla ihop använda mindre; banka; förmindra; göra en insättning; göra inskränkningar; inskränka utgifterna; inspara; reducera; spara; sätta in pengar på banken; tänka över; vara ekonomisk

Synonyms for "packa":


Wiktionary Translations for packa:

packa
noun
 1. emballage, colis, regroupant plusieurs choses.

Cross Translation:
FromToVia
packa ensacher bag — to put into a bag
packa empaqueter; emballer package — to pack
packa emballer packen — etwas zusammenlegen, zusammenfalten, wegräumen, in eine gepackte Form (Bündel, Packen, Paket) bringen, zubinden, zusammenkleben, in eine Verpackung tun