Swedish

Detailed Translations for produktivitet from Swedish to French

produktivitet:

produktivitet [-en] noun

  1. produktivitet
  2. produktivitet
    la productivité
  3. produktivitet (arbetskapacitet; arbetskraft)
    la capacité de travail; la vitalité; le zèle; l'énergie; la productivité

Translation Matrix for produktivitet:

NounRelated TranslationsOther Translations
capacité de travail arbetskapacitet; arbetskraft; produktivitet
niveau de la production produktivitet
productivité arbetskapacitet; arbetskraft; produktivitet användbarhet; arbets prestation; avkastning; behållning; nytta; vinst
rendement produktivitet användbarhet; avkastning; behållning; bragd; effektivitet; effektivität; gärning; nytta; prestation; utförande; vinst
vitalité arbetskapacitet; arbetskraft; produktivitet drivkraft; energi; fart; grundlighet; livskraft; vitalitet
zèle arbetskapacitet; arbetskraft; produktivitet ambitioner; arbetsiver; besattning av; insisterar; måste; passion; strävanden
énergie arbetskapacitet; arbetskraft; produktivitet beslutskraft; drivkraft; elasticitet; elektrisk ström; elkraft; energi; fart; fascination; grundlighet; handlingskraft; kraft; livlig; manlighet; mod; spänst; spänstighet; ström; styrka
ModifierRelated TranslationsOther Translations
zèle hängivet; tillgiven; tillgivet