Swedish

Detailed Translations for puff uppåt from Swedish to French

puff uppåt:

puff uppåt noun

  1. puff uppåt (uppsving; lyft)
    l'incitation; la stimulation; l'aiguillon; l'impulsion; le stimulus; la poussée; la force; le stimuli; l'encouragement; le piquant; le stimulant; la force propulsive

Translation Matrix for puff uppåt:

NounRelated TranslationsOther Translations
aiguillon lyft; puff uppåt; uppsving ansporrande; sporrning; stimulerande; övertalande
encouragement lyft; puff uppåt; uppsving ansporrande; hugsvalelse; sporrning; stimulerande; tröst; uppmaning; uppmuntran; vederkvickelse; övertalande
force lyft; puff uppåt; uppsving drivkraft; energi; enfluerande; fart; glöd; grundlighet; häftighet; inflytande; iver; kraft; pression; spänstighet; styrka; tryck; vigör; våldsamhet
force propulsive lyft; puff uppåt; uppsving drivkraft; energi; fart; framdrivande kraft; framdrivningskraft; initiativ; kläm; kraft; motor
impulsion lyft; puff uppåt; uppsving ansättande; begär; bump; drift; dunk; impuls; infall; initiativ; intuition; krävande; lätt knuff; nyck; slag; sporrning; starkt behov; stimulerande; stöt; tillmanande
incitation lyft; puff uppåt; uppsving ansporrande; anstiftan; anstiftande; anstiftning; sporre; sporrning; stimulerande; tillskyndan; uppmaning; uppmuntran; uppvigling; övertalande
piquant lyft; puff uppåt; uppsving hatlig uppmärksamhet
poussée lyft; puff uppåt; uppsving ambitioner; brådska; bump; drivfjäder; drivkraft; dunk; energi; fart; flöde; initiativ; insisterar; kläm; kraft; liv; lätt knuff; motor; måste; rusning; slag; strävanden; ståhej; stöt; trängsel; vimmel; väsen
stimulant lyft; puff uppåt; uppsving ansporrande; drog; droger; järnrik dryck; sporre; sporrning; stimulantia; stimulerande; övertalande
stimulation lyft; puff uppåt; uppsving ansporrande; sporre; sporrning; stimulans; stimulerande; uppmuntran; övertalande
stimuli lyft; puff uppåt; uppsving sporrning; stimulerande
stimulus lyft; puff uppåt; uppsving sporre; sporrning; stimulerande
OtherRelated TranslationsOther Translations
stimulant hjälp
ModifierRelated TranslationsOther Translations
piquant kryddad; kryddat; kryddig; kryddigt; kryddstark; kryddstarkt; pepprad; pepprat; pigg; piggt; rakbladsvass; rakbladsvasst; retandet; sarkastisk; sarkastiskt; sexigt; skarp; skarpt; spetsigt; starkt kryddat; stimulerande smak; stingande; taggigt; törnig; törnigt; upphetsande
stimulant hjärtevärmande; hjärtevärmandet; stimulerande; uppmuntrande

Related Translations for puff uppåt