Swedish

Detailed Translations for samla from Swedish to French

samla:

samla verb (samlar, samlade, samlat)

 1. samla
  rassembler; ramasser; grouper; assembler; assortir; amasser
  • rassembler verb (rassemble, rassembles, rassemblons, rassemblez, )
  • ramasser verb (ramasse, ramasses, ramassons, ramassez, )
  • grouper verb (groupe, groupes, groupons, groupez, )
  • assembler verb (assemble, assembles, assemblons, assemblez, )
  • assortir verb (assortis, assortit, assortissons, assortissez, )
  • amasser verb (amasse, amasses, amassons, amassez, )
 2. samla
  rassembler; réunir; assembler
  • rassembler verb (rassemble, rassembles, rassemblons, rassemblez, )
  • réunir verb (réunis, réunit, réunissons, réunissez, )
  • assembler verb (assemble, assembles, assemblons, assemblez, )
 3. samla
 4. samla (hämta upp)
  venir chercher; ramasser; aller prendre; prendre; chercher; aller chercher
  • ramasser verb (ramasse, ramasses, ramassons, ramassez, )
  • prendre verb (prends, prend, prenons, prenez, )
  • chercher verb (cherche, cherches, cherchons, cherchez, )
 5. samla (kalla ihop)
  convoquer; rassembler
  • convoquer verb (convoque, convoques, convoquons, convoquez, )
  • rassembler verb (rassemble, rassembles, rassemblons, rassemblez, )
 6. samla (få ihop; samla in)
  emporter; enlever; prendre; recueillir; collecter; ramasser; aller chercher; lever; améliorer
  • emporter verb (emporte, emportes, emportons, emportez, )
  • enlever verb (enlève, enlèves, enlevons, enlevez, )
  • prendre verb (prends, prend, prenons, prenez, )
  • recueillir verb (recueille, recueilles, recueillons, recueillez, )
  • collecter verb (collecte, collectes, collectons, collectez, )
  • ramasser verb (ramasse, ramasses, ramassons, ramassez, )
  • lever verb (lève, lèves, levons, levez, )
  • améliorer verb (améliore, améliores, améliorons, améliorez, )
 7. samla (samla ihop; packa)
  collectionner; cueillir; épargner; rassembler; économiser; recueillir; conserver; ramasser; amasser; faire des économies
  • collectionner verb (collectionne, collectionnes, collectionnons, collectionnez, )
  • cueillir verb (cueille, cueilles, cueillons, cueillez, )
  • épargner verb (épargne, épargnes, épargnons, épargnez, )
  • rassembler verb (rassemble, rassembles, rassemblons, rassemblez, )
  • économiser verb (économise, économises, économisons, économisez, )
  • recueillir verb (recueille, recueilles, recueillons, recueillez, )
  • conserver verb (conserve, conserves, conservons, conservez, )
  • ramasser verb (ramasse, ramasses, ramassons, ramassez, )
  • amasser verb (amasse, amasses, amassons, amassez, )
 8. samla (hopa)
  cumuler
  • cumuler verb (cumule, cumules, cumulons, cumulez, )
 9. samla (lägga ihop)
  rassembler; ramasser; amasser
  • rassembler verb (rassemble, rassembles, rassemblons, rassemblez, )
  • ramasser verb (ramasse, ramasses, ramassons, ramassez, )
  • amasser verb (amasse, amasses, amassons, amassez, )
 10. samla (samla ihop; förena)
  concentrer; rassembler; réunir; unir
  • concentrer verb (concentre, concentres, concentrons, concentrez, )
  • rassembler verb (rassemble, rassembles, rassemblons, rassemblez, )
  • réunir verb (réunis, réunit, réunissons, réunissez, )
  • unir verb (unis, unit, unissons, unissez, )
 11. samla (hopleta)
  grappiller; ranger; s'entasser; ramasser à gauche et à droite
  • grappiller verb (grappille, grappilles, grappillons, grappillez, )
  • ranger verb (range, ranges, rangeons, rangez, )
  • s'entasser verb
 12. samla (församla; sammankalla; samla ihop; ansamla; dra samman)
 13. samla (plocka ihop; insamla; församla; hopsamla)
  recueillir; récolter; moissonner
  • recueillir verb (recueille, recueilles, recueillons, recueillez, )
  • récolter verb (récolte, récoltes, récoltons, récoltez, )
  • moissonner verb (moisonne, moisonnes, moisonnons, moisonnez, )

Conjugations for samla:

presens
 1. samlar
 2. samlar
 3. samlar
 4. samlar
 5. samlar
 6. samlar
imperfekt
 1. samlade
 2. samlade
 3. samlade
 4. samlade
 5. samlade
 6. samlade
framtid 1
 1. kommer att samla
 2. kommer att samla
 3. kommer att samla
 4. kommer att samla
 5. kommer att samla
 6. kommer att samla
framtid 2
 1. skall samla
 2. skall samla
 3. skall samla
 4. skall samla
 5. skall samla
 6. skall samla
conditional
 1. skulle samla
 2. skulle samla
 3. skulle samla
 4. skulle samla
 5. skulle samla
 6. skulle samla
perfekt particip
 1. har samlat
 2. har samlat
 3. har samlat
 4. har samlat
 5. har samlat
 6. har samlat
imperfekt particip
 1. hade samlat
 2. hade samlat
 3. hade samlat
 4. hade samlat
 5. hade samlat
 6. hade samlat
blandad
 1. samla!
 2. samla!
 3. samlad
 4. samlande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for samla:

NounRelated TranslationsOther Translations
convoquer säga upp sig
VerbRelated TranslationsOther Translations
aller chercher få ihop; hämta upp; samla; samla in ; ta
aller prendre hämta upp; samla
amasser lägga ihop; packa; samla; samla ihop anhopa; banka; göra en insättning; hamstra; lägga åt sidan; plocka upp; samla ihop; samla in; samla på hög; skrapa ihop; snappa upp; stapla; sätta in pengar på banken; tränga ihop; tränga samman
améliorer få ihop; samla; samla in bli bättre; bättra på; föra framåt; förbättra; förnya; förädla; göra fullständig; komplettera; perfektionera; sätta rätt
assembler samla assemblera; banka; förbinda; göra en insättning; koppla ihop; länka; matcha; samlas; sammanfoga; sammankalla; sätta in pengar på banken
assortir samla
chercher hämta upp; samla besöka; kolla runt; komma förbi; leta efter; leta runt; nosa omkring; orientera sig; se sig omkring; snoka omkring; söka; titta up; undersöka; utforska
collecter få ihop; samla; samla in bära ihop; föra tillsamman
collectionner packa; samla; samla ihop banka; göra en insättning; sätta in pengar på banken
concentrer förena; samla; samla ihop centralisera; koka in; tjockna
conserver packa; samla; samla ihop balsamera; beskydda; bevaka från; bevara; fångsla; förvara; förvara i lag; gälla; hjälpa någon finansiellt; hålla fast; hålla stånd; hålla vid; hålla vid makt; inkoka; inlägga; konservera; lagra; lägga in; marinera; skydda; stå fast; stå kvar; stödja ekonomiskt; sylta; sätta i fängelse; underhålla; uppehålla; upprätthålla; vakta; vidmakthålla
convoquer kalla ihop; samla kalla samman; kalla över; påminna; ropa; ropa samman; ropa till; skicka efter; skrika åt; tillkännage
cueillir packa; samla; samla ihop plocka; plocka av; plocka upp; samla ihop; samla in; snappa upp
cumuler hopa; samla anhopa; banka; göra en insättning; samla ihop; samla på hög; sätta in pengar på banken; åstadkomma
emporter få ihop; samla; samla in bära bort; bära med sig; föra bort; släpa med; ta bort; tömma
enlever få ihop; samla; samla in beröva; bortröva; dra av; dra ut; frånta; gömma undan; hacka loss; hysa agg till någon; kidnappa; klandra någon; klä av sig; lyfta ut; plocka; plocka bort; rensa ut; riva bort; råna; röja undan; röja upp; röva bort; skära bort; stjäla; ta av; ta bort; ta ned från; ta ur; ta ut; torka bort; tömma
faire des économies packa; samla; samla ihop banka; göra en insättning; sätta in pengar på banken
grappiller hopleta; samla skrapa ihop; skrapa samman
grouper samla fästa ihop; gruppera; klassificera; sammanfoga; sortera; systematisera
lever få ihop; samla; samla in annullera; avfatta; bygga ut; dra upp; föda upp; gå upp; hala upp; hissa upp; häva; häva upp; höja; höjas; komma upp; lyfta; lyfta upp; lägga till; resa sig; resa upp; sticka upp; stiga; ställa in; stå på ända; svälla upp; uppfostra; upplysa; utarbeta; utvidga; vidga; öka
moissonner församla; hopsamla; insamla; plocka ihop; samla bebåda; eskortera; införa; inleda; plocka; skörda
prendre få ihop; hämta upp; samla; samla in absorbera; acceptera; acceptera en gåva; angripa; använda; arrestera; begynna; belägga; beröva; börja; emotta; fascinera; fatta; fatta tag i; frånta; fängsla; fånga; föredra; förövra; greppa; gripa; gripa tag i; göra oåtkombar; hysa agg till någon; hämta något; kedja; kedja fast; klandra någon; knycka bort; lova att göra; lyckas få tag på; lägga beslag på; plocka upp; rekrytera; samla ihop; samla in; servera sig själv; snappa upp; starta; stjäla; suga upp; ta; ta av; ta emot; ta emot en gåva; ta fast; ta fasta på; ta i besittning; ta ifrån; ta tag i; ta ut; välja; åtaga; överväldigad av
prendre l'idée samla
ramasser få ihop; hämta upp; lägga ihop; packa; samla; samla ihop; samla in acceptera; emotta; fösa ihop; plocka upp; samla ihop; samla in; sammanfösa; skrapa ihop; snappa upp
ramasser à gauche et à droite hopleta; samla
ranger hopleta; samla arkivera; flytta sig närmare; förvara; indela; lagra; lägga; lägga bort; lägga ner; lägga undan; lägga upp; ordna; packa in; parkera; placera; rada upp; rena; rengöra; rensa; rensa bort; röja undan; röja upp; samla på lager; spara; stuva; ställa på rad; sätta
rassembler förena; kalla ihop; lägga ihop; packa; samla; samla ihop banka; bära ihop; föra tillsamman; göra en insättning; ordna; rada upp; ropa samman; ställa på rad; sätta in pengar på banken
recueillir få ihop; församla; hopsamla; insamla; packa; plocka ihop; samla; samla ihop; samla in banka; göra en insättning; plocka upp; samla ihop; samla in; snappa upp; sätta in pengar på banken
récolter församla; hopsamla; insamla; plocka ihop; samla bebåda; eskortera; införa; inleda; plocka; skörda
réunir förena; samla; samla ihop fästa ihop; förena; gå ihop; kombinera; komma tillsammans; mötas; samlas; sammanfatta; sammanfoga; sammankomma; sammansmälta; sammanställa; ses; smälta ihop; träffa varandra; träffas; träffas samman; återförena
s'attrouper ansamla; dra samman; församla; samla; samla ihop; sammankalla
s'entasser hopleta; samla
se rassembler ansamla; dra samman; församla; samla; samla ihop; sammankalla falla in; komma ihop; komma in; komma samman; komma tillsammans; mötas; samlas; ses
unir förena; samla; samla ihop fästa ihop; förbinda; försona; försona sig med; göra upp med; koppla ihop; lägga ihop; länka; matcha; sammanfoga
venir chercher hämta upp; samla
économiser packa; samla; samla ihop använda mindre; banka; böja; förmindra; göra en insättning; göra inskränkningar; inskränka utgifterna; inspara; kröka; reducera; spara; sätta in pengar på banken; vara ekonomisk
épargner packa; samla; samla ihop använda mindre; banka; förmindra; göra en insättning; göra inskränkningar; inskränka utgifterna; inspara; reducera; spara; sätta in pengar på banken; tänka över; vara ekonomisk

Synonyms for "samla":


Wiktionary Translations for samla:

samla
verb
 1. Accumuler
 2. accumuler, réunir en masse.
 3. Réunir en collections.
 4. mettre en tas.
 5. Faire un amas, un assemblage, une collection de choses.
 6. assembler de nouveau des personnes, des bêtes ou des choses qui disperser.
 7. Collectionner, collecter.
 8. (vieilli) rassembler les fruits d’une terre, en faire la récolte ; on dit plutôt « récolter ».

Cross Translation:
FromToVia
samla rassembler; recueillir collect — to gather together
samla collectionner collect — to accumulate items for a hobby
samla rassembler; recueillir gather — to bring together; to collect
samla vendanger lesen — (transitiv), Landwirtschaft: Dinge auswählen, um sie danach aufzusammeln und zusammenzutragen

Related Translations for samla