Swedish

Detailed Translations for serie from Swedish to French

serie:

serie [-en] noun

 1. serie (sträng; kedja; sekvens)
  la série
 2. serie
  le feuilleton
 3. serie (sekvens; räcka; kedja)
  le succession; l'enchaînement; l'embranchement; l'addition
 4. serie (följd; rad; ordning)
  la succession; l'ordre; la suite; la série
 5. serie (följd; rad)
  la successions; l'enfilades; la chaînes; la suites; la séries; la rangées; la concaténations
 6. serie (ordningsföljd; rad)
  la succession; la suite
 7. serie (ordningsföljd; rad)
  la séquence
 8. serie (familj)
  la famille

Translation Matrix for serie:

NounRelated TranslationsOther Translations
addition kedja; räcka; sekvens; serie addition; anteckning; avslutning; bihang; bilaga; faktura; fullständighet; fyllning; lägga till; mera; plomb; sammanräkning; slutförande; slutsumma; summa; supplement; tecken; tillfogning; tillsats; tillägg; tilläggning; tilläggssumma; tillägning; utbyggnad
chaînes följd; rad; serie handfängsel; handklovar
concaténations följd; rad; serie
embranchement kedja; räcka; sekvens; serie förgreningsrör; gatu korsningar; korsning; korsning för bilar; sammankomst; sidospår; trevägskorsning; underavdelning; underindelning; utgång; vägkorsning
enchaînement kedja; räcka; sekvens; serie halsband; kedja; kedja ihop; krets; kretsgång; omkrets; omlopp; rond; rutt; varv
enfilades följd; rad; serie
famille familj; serie dynasti; familj; hemfront; hushåll; kärnfamilj; släktskap
feuilleton serie
ordre följd; ordning; rad; serie anständighet; anvisning; befallning; byggnad; fullkomlighet; fulländning; föreskrift; grad; gradera; hierarki; hövlighet; instruktion; klassificering; kommando; konstruktion; nivå; ofelbarhet; ordentlighet; order; ordning; rangordning; regelbundenhet; regelmässighet; respektabilitet; social klass; specialisering; stickreplik; turordning; undervisning; uppdrag; uppgift; vink
rangées följd; rad; serie
succession följd; kedja; ordning; ordningsföljd; rad; räcka; sekvens; serie arvgods; följande
successions följd; rad; serie
suite följd; ordning; ordningsföljd; rad; serie avslutning; cyclus; fortsättande; följe; förlängning; grupp; hotellsvit; mottagningsrum; programsvit; rad; slut; slutresultat; slutsats; släptåg; svit; sällskapsrum; tåg; utföra; återupptagande
suites följd; rad; serie efterdyningar; efterverkningar; följd; konsekvens; slutsats
séquence ordningsföljd; rad; serie cyclus; följd; förföljning; kedja; rad; sekvens
série följd; kedja; ordning; rad; räcka; sekvens; serie; sträng cyclus; följd; förföljning; kedja; omfäng; rad; register; sekvens; skala; tonskala
séries följd; rad; serie rad; serier

Synonyms for "serie":


Wiktionary Translations for serie:


Cross Translation:
FromToVia
serie suite; série series — a number of things that follow on one after the other
serie série series — television or radio program
serie série series — in analysis: sum of the terms of a sequence
serie suite; série string — series of items or events
serie bande; strip strip — series of drawings, a comic strip

Related Translations for serie