Swedish

Detailed Translations for skicka from Swedish to French

skicka:

skicka verb (skickar, skickade, skickat)

 1. skicka (sända)
  envoyer; poster; mettre à la poste; expédier
  • envoyer verb (envoie, envoies, envoyons, envoyez, )
  • poster verb (poste, postes, postons, postez, )
  • expédier verb (expédie, expédies, expédions, expédiez, )
 2. skicka (leverera; lämna)
  fournir; délivrer; livrer; apporter; procurer; porter à domicile; livrer à domicile
  • fournir verb (fournis, fournit, fournissons, fournissez, )
  • délivrer verb (délivre, délivres, délivrons, délivrez, )
  • livrer verb (livre, livres, livrons, livrez, )
  • apporter verb (apporte, apportes, apportons, apportez, )
  • procurer verb (procure, procures, procurons, procurez, )
 3. skicka (sända; avsända)
  envoyer; expédier; remettre; livrer; déposer; émettre; fournir; porter
  • envoyer verb (envoie, envoies, envoyons, envoyez, )
  • expédier verb (expédie, expédies, expédions, expédiez, )
  • remettre verb (remets, remet, remettons, remettez, )
  • livrer verb (livre, livres, livrons, livrez, )
  • déposer verb (dépose, déposes, déposons, déposez, )
  • émettre verb (émets, émet, émettons, émettez, )
  • fournir verb (fournis, fournit, fournissons, fournissez, )
  • porter verb (porte, portes, portons, portez, )
 4. skicka (sända; avsända)
  envoyer; renvoyer
  • envoyer verb (envoie, envoies, envoyons, envoyez, )
  • renvoyer verb (renvoie, renvoies, renvoyons, renvoyez, )
 5. skicka (räcka)
  donner; offrir; remettre aux mains
  • donner verb (donne, donnes, donnons, donnez, )
  • offrir verb (offre, offres, offrons, offrez, )
 6. skicka (räcka)
  donner; remettre; passer; étendre; tendre
  • donner verb (donne, donnes, donnons, donnez, )
  • remettre verb (remets, remet, remettons, remettez, )
  • passer verb (passe, passes, passons, passez, )
  • étendre verb (étends, étend, étendons, étendez, )
  • tendre verb (tends, tend, tendons, tendez, )
 7. skicka
  envoyer; envoyer par courrier électronique
  • envoyer verb (envoie, envoies, envoyons, envoyez, )

Conjugations for skicka:

presens
 1. skickar
 2. skickar
 3. skickar
 4. skickar
 5. skickar
 6. skickar
imperfekt
 1. skickade
 2. skickade
 3. skickade
 4. skickade
 5. skickade
 6. skickade
framtid 1
 1. kommer att skicka
 2. kommer att skicka
 3. kommer att skicka
 4. kommer att skicka
 5. kommer att skicka
 6. kommer att skicka
framtid 2
 1. skall skicka
 2. skall skicka
 3. skall skicka
 4. skall skicka
 5. skall skicka
 6. skall skicka
conditional
 1. skulle skicka
 2. skulle skicka
 3. skulle skicka
 4. skulle skicka
 5. skulle skicka
 6. skulle skicka
perfekt particip
 1. har skickat
 2. har skickat
 3. har skickat
 4. har skickat
 5. har skickat
 6. har skickat
imperfekt particip
 1. hade skickat
 2. hade skickat
 3. hade skickat
 4. hade skickat
 5. hade skickat
 6. hade skickat
blandad
 1. skicka!
 2. skicka!
 3. skickad
 4. skickande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

skicka [-en] noun

 1. skicka
  l'envoi; l'expédition

Translation Matrix for skicka:

NounRelated TranslationsOther Translations
donner ge bort
envoi skicka avlämnande; bidrag; eftersändning; framkörning; försändning; leverans; meddelande; medverkan; nyhet; postförsendelse; sändning; utdelning; utkörning; utlämnande; överlämnande
expédition skicka avlämnande; eftersändning; expedition; framkörning; försändning; letande; leverans; postförsendelse; resa; skickad; spaning; sändning; sökning; utdelning; utkörning; utlämnande; överlämnande
poster reklamaffisch
VerbRelated TranslationsOther Translations
apporter leverera; lämna; skicka bidraga; bli bättre; bringa; bära upp; förbättra; ge; leda upp; leverera; lämna ut; lämna över; medverka; ta; ta med; överlämna
donner räcka; skicka anmäla sig; avge; deklarera; dela ut; donera; erbjuda; förse; ge; ge bort; gifta bort; leverera; lämna över; räcka fram; skriva in sig; skänka; tilldela; tillfoga; tillföra; tillhandhålla; tillåta; upge; överlämna; överräcka
délivrer leverera; lämna; skicka befria; frige; frigöra; släppa; släppa fri
déposer avsända; skicka; sända avsätta; deponera; frånta; förlägga; ge; ge upp; insätta; insättning; kapitulera; lägga; lägga bort; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; nedlägga; placera; stationera; ställa; sätta; sätta ned; sätta ner; ta ned; ta ner; utvisa; överlämna; överlämna sig; överräcka
envoyer avsända; skicka; sända begynna; börja; efterskänka; hänvisa till; introducera någon; remittera; skicka in; skicka runt; starta; tillsända; återvisa; översända
envoyer par courrier électronique skicka
expédier avsända; skicka; sända avmarschera; avtåga; efterskänka; hänvisa till; remittera; återvisa; översända
fournir avsända; leverera; lämna; skicka; sända dela ut; distribuera; förse; förskaffa; försörja med; ge; införskaffa; leverera; lämna ut; lämna över; se till att; servera; tillföra; tillhandahålla; tillåta; utdela; utspisa; överlämna
livrer avsända; leverera; lämna; skicka; sända avkasta; dela ut; förse; ge; hämta in; inbringa; leverera; lägga fram; lämna ut; lämna över; tillföra; tillhandhålla; tillåta; överlämna; överräcka
livrer à domicile leverera; lämna; skicka ge; hemleverera; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna
mettre à la poste skicka; sända posta
offrir räcka; skicka bjuda på; duka upp; erbjuda; förevisa; ge; ge en present; leverera; offerera; presentera; räcka fram; servera; skriva ut; traktera; utdela; utspisa; utställa; visa; överlämna; överräcka
passer räcka; skicka besöka; dela ut; dra till; förgå; förse; genomkorsa; gå förbi; gå igenom; gå över; hända; komma; komma förbi; komma igenom; komma på besök; korsa; leverera; lämna över; passera; resa igenom; segla förbi; ske; stoppa om; tillbringa; tillföra; trycka igenom; tränga igenom; åka igenom
porter avsända; skicka; sända anstifta; bära; bära bort; bära upp; draga; föra; föra bort; förorsaka; ge; ha på sig; orsaka; porta; portera; släpa; stödja; ta bort; tilldela; tillfoga; understödja; utlösa; överlämna; överräcka
porter à domicile leverera; lämna; skicka ge; hemleverera; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna
poster skicka; sända förlägga; posta; stationera
procurer leverera; lämna; skicka dela ut; distribuera; förse; leverera; lämna över; skaffa; tillföra; tillåta
remettre avsända; räcka; skicka; sända ajournera; dela ut; distribuera; efterlämna; ersätta; flytta fram; fylla på; fylla tanken; förse; ge; ge tillbaka; inleverera; komma tillbaka; leverera; lämna i arv; lämna in; lämna tillbaka; lämna över; returnera; skicka vidare; sätta tillbaka; tillföra; växla; återbetala; återkomma; återställa; återvända; överlämna; överräcka
remettre aux mains räcka; skicka
renvoyer avsända; skicka; sända ajournera; avfärda; avlägsna; avmarschera; avskeda; avskräcka; avtåga; byta; eka; flytta; flytta fram; hänvisa till; kasta till; komma tillbaka; lasta av skepp; lossa; reflektera; senarelägga; skicka tillbaka; skjuta på; sparka; ta bort; växla; återbetala; återkasta; återkomma; återspegla
tendre räcka; skicka bli snävare; dra; spänna; strama; stretcha; sträcka; sträcka på sig; täta
émettre avsända; skicka; sända eftersända; emittera; förlägga; ge ut; publicera; skicka vidare till; stråla ut; sända; sända ut; utsända
étendre räcka; skicka breda ut; bredda; bygga ut; dra; förbereda; fördjupa; förlänga; föröka sig; göra djupare; hänga ut; lägga fram; lägga fram i förväg; lägga till; sprida ut; spänna; stretcha; sträcka; sträcka på sig; sträcka ut; strö; stänka; svälla; sätta fram; tillväxa; tillväxa i antal; täta; utströ; utvidga; veckla upp; vidga; ökas
ModifierRelated TranslationsOther Translations
tendre delikat; djup; fin; fint; förlåtande; försiktigt; förtjus; grasil; grasilt; innerligt; klent; känsligt; känslofullt; känslosam; känslosamt; kärleksfull; kärleksfullt; liten; litet; lättsårad; lättsårat; mild; milt; mjuk; mjukt; sentimental; sentimentalt; skört; slankt; smalt; smäcker; smäckert; spröd; sprött; späd; spätt; svaghjärtad; tillgiven; tillgivet; öm; ömsint; ömt; ömtålig; ömtåligt

Synonyms for "skicka":


Wiktionary Translations for skicka:


Cross Translation:
FromToVia
skicka poster post — to send to an electronic forum
skicka poster; mettre à la poste post — to send mail
skicka poster post(Internet) to publish a message
skicka envoyer send — make something go somewhere

Related Translations for skicka