Swedish

Detailed Translations for släppa from Swedish to French

släppa:

släppa verb (släpper, släppte, släppt)

 1. släppa
  lâcher; révéler
  • lâcher verb (lâche, lâches, lâchons, lâchez, )
  • révéler verb (révèle, révèles, révélons, révélez, )
 2. släppa (släppa ned)
  laisser tomber; larguer; faire baisser; laisser descendre
  • larguer verb (largue, largues, larguons, larguez, )
 3. släppa (befria)
  délivrer; débarrasser; délester
  • délivrer verb (délivre, délivres, délivrons, délivrez, )
  • débarrasser verb (débarrasse, débarrasses, débarrassons, débarrassez, )
  • délester verb (déleste, délestes, délestons, délestez, )
 4. släppa (kasta av; kasta)
  jeter à terre; lancer
  • lancer verb (lance, lances, lançons, lancez, )
 5. släppa (lämna; överge)
  renoncer à; répudier; abandonner
  • répudier verb (répudie, répudies, répudions, répudiez, )
  • abandonner verb (abandonne, abandonnes, abandonnons, abandonnez, )
 6. släppa (koppla från; koppla av; koppla lös)
  décrocher
  • décrocher verb (décroche, décroches, décrochons, décrochez, )
 7. släppa (lösa; befria; frisläppa; släppa ut)
  détacher; dégager; libérer; défaire; dénouer; ouvrir
  • détacher verb (détache, détaches, détachons, détachez, )
  • dégager verb (dégage, dégages, dégagons, dégagez, )
  • libérer verb (libère, libères, libérons, libérez, )
  • défaire verb (défais, défait, défaisons, défaites, )
  • dénouer verb (dénoue, dénoues, dénouons, dénouez, )
  • ouvrir verb (ouvre, ouvres, ouvrons, ouvrez, )
 8. släppa (lancera)
  lancer; publier
  • lancer verb (lance, lances, lançons, lancez, )
  • publier verb (publie, publies, publions, publiez, )
 9. släppa (avvisa)
  classer; classer sans suite
  • classer verb (classe, classes, classons, classez, )
 10. släppa (lösa)
  relâcher; libérer; lâcher; soulager; exempter; laisser libre
  • relâcher verb (relâche, relâches, relâchons, relâchez, )
  • libérer verb (libère, libères, libérons, libérez, )
  • lâcher verb (lâche, lâches, lâchons, lâchez, )
  • soulager verb (soulage, soulages, soulageons, soulagez, )
  • exempter verb (exempte, exemptes, exemptons, exemptez, )
 11. släppa (avskeda; sparka; säga upp)
  licencier; congédier; débaucher; démettre; décharger; dégommer; mettre au rancart; jeter dehors; mettre sur le pavé
  • licencier verb (licencie, licencies, licencions, licenciez, )
  • congédier verb (congédie, congédies, congédions, congédiez, )
  • débaucher verb
  • démettre verb (démets, démet, démettons, démettez, )
  • décharger verb (décharge, décharges, déchargons, déchargez, )
  • dégommer verb (dégomme, dégommes, dégommons, dégommez, )
 12. släppa (befria; frigöra; lösge)
  amnistier; libérer
  • amnistier verb (amnistie, amnisties, amnistions, amnistiez, )
  • libérer verb (libère, libères, libérons, libérez, )

Conjugations for släppa:

presens
 1. släpper
 2. släpper
 3. släpper
 4. släpper
 5. släpper
 6. släpper
imperfekt
 1. släppte
 2. släppte
 3. släppte
 4. släppte
 5. släppte
 6. släppte
framtid 1
 1. kommer att släppa
 2. kommer att släppa
 3. kommer att släppa
 4. kommer att släppa
 5. kommer att släppa
 6. kommer att släppa
framtid 2
 1. skall släppa
 2. skall släppa
 3. skall släppa
 4. skall släppa
 5. skall släppa
 6. skall släppa
conditional
 1. skulle släppa
 2. skulle släppa
 3. skulle släppa
 4. skulle släppa
 5. skulle släppa
 6. skulle släppa
perfekt particip
 1. har släppt
 2. har släppt
 3. har släppt
 4. har släppt
 5. har släppt
 6. har släppt
imperfekt particip
 1. hade släppt
 2. hade släppt
 3. hade släppt
 4. hade släppt
 5. hade släppt
 6. hade släppt
blandad
 1. släpp!
 2. släpp!
 3. släppt
 4. släppande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

släppa

 1. släppa
  la version

Translation Matrix for släppa:

NounRelated TranslationsOther Translations
dégager rensa; ta bort
lancer kräkas upp
version släppa läsning; version
VerbRelated TranslationsOther Translations
abandonner lämna; släppa; överge annulera; avbeställa; avbryta; avgå ifrån; avresa; bryta upp; ge upp; gå bort; kasta bort; kasta in handduken; lägga av; lämna; lämna i sticket; sluta; ta bort; tacka; upphöra; överge
amnistier befria; frigöra; lösge; släppa
classer avvisa; släppa gruppera; indela; indela i klasser; klassificera; klassifiera; ordna; rangera; reda ut; sortera; systematisera
classer sans suite avvisa; släppa
congédier avskeda; släppa; sparka; säga upp avskeda; förkasta; kassera; kasta bort; lägga bort; låta gå; släppa fri; sparka
débarrasser befria; släppa dricka; dricka upp; duka av; hälla ut; rena; rengöra; rensa; rensa bort; röja undan; röja upp; tömma
débaucher avskeda; släppa; sparka; säga upp
décharger avskeda; släppa; sparka; säga upp avfyra skott mot; avleda; avskeda; beskjuta; blixtra; fysiljera; förkasta; förklarad oskylig; hälla ut; kassera; kasta bort; ladda ur; last ur; lasta av; lägga bort; låta avrinna; låta springa över klivan; mörda; nedlägga; reagera av; skjuta; skjuta ned; skjuta på; släppa loss; sparka; sticka ned; tömma; upplysa; uttappa; ventilera
décrocher koppla av; koppla från; koppla lös; släppa annullera; avkoppla; haka av; haka lös; lägga av; plocka av; sluta; ställa in; ta loss
défaire befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut avkoppla; avresa; bryta upp; desintegrera; förstöra; gå bort; göra sönder; knäppa upp; kollapsa; lägga av; lämna; lösa upp; skruva av; skruva loss; sluta; släppa på; smulas sönder; sno upp; sprätta upp; spänna av; ta av; ta loss; upplösas
dégager befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut anställa; avleda; befria; engagera; fria; frigöra; göra fri; hyra; knäppa upp; låta avrinna; lösa upp; sno upp; sparka iväg; sprätta upp; spänna av; sätta i arbete; ta i tjänst; tömma; uttappa
dégommer avskeda; släppa; sparka; säga upp
délester befria; släppa
délivrer befria; släppa befria; frige; frigöra; leverera; lämna; skicka; släppa fri
démettre avskeda; släppa; sparka; säga upp avskeda; avsätta; frånta; förkasta; kassera; kasta bort; lägga bort; sparka; utvisa
dénouer befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut annullera; avslöja; haka av; haka lös; klara upp; knäppa upp; lösa sig; lösa upp; lösgöra; offentliggöra; plocka av; publicera; reda upp; reda ut; släppa på; sno upp; sprätta upp; spänna av; ställa in; ta av; öppna
détacher befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut anställa; avkoppla; avresa; bryta upp; dra av; driva bort; engagera; fördriva; gå bort; hyra; knäppa upp; lägga av; lämna; lösa upp; plocka; riva bort; rubba; separera; skära fri; skära loss; skölja; sluta; sluta exponera; sno upp; sparka loss; spola; sprätta upp; spänna av; sätta i arbete; ta bort/koppla från; ta i tjänst; ta loss; ta ner; urskilja
exempter lösa; släppa befria; frige; frigöra
faire baisser släppa; släppa ned
jeter dehors avskeda; släppa; sparka; säga upp kasta ut; slänga ut
jeter à terre kasta; kasta av; släppa
laisser descendre släppa; släppa ned
laisser libre lösa; släppa befria; fria; frige; frigöra; göra fri
laisser tomber släppa; släppa ned ge upp; kasta in handduken
lancer kasta; kasta av; lancera; släppa anordna; anta; arrangera; avskjuta; begynna; bygga upp; börja; framlägga; framställa; föra på tal; förebåda; föreslå; föreställa; förkunna; förlägga; förutsätta; hiva; inleda; introducera någon; kasta; kasta ner; kasta upp; kasta uppåt; komma fram med; låta flyga; offentliggöra; ordna; organisera; postulera; proklamera; publicera; skjuta raket; slunga; slunga ut; slänga; slänga in; slänga upp; slänga upp i luften; starta; ta upp; utge
larguer släppa; släppa ned kasta bort; kasta loss
libérer befria; frigöra; frisläppa; lösa; lösge; släppa; släppa ut befria; fortsätta; fria; frige; frigöra; göra fri; släppa fri
licencier avskeda; släppa; sparka; säga upp avskeda; sparka
lâcher lösa; släppa babbla; befria; frige; frigöra; kliva av; lägga av; lämna; låta glida; låta undfalla sig; pladdra; skvallra
mettre au rancart avskeda; släppa; sparka; säga upp
mettre sur le pavé avskeda; släppa; sparka; säga upp
ouvrir befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut avslöja; begynna; börja; dra upp; dra öppet; föra på tal; genomborra; göra hål i; göra vägen fri; introducera; knäppa upp; låsa upp; offentliggöra; presentera; publicera; skruva på; släppa på; starta; sticka; sätta på; ta av; ta upp; trycka upp; utveckla; utvecklas; veckla ut; vika ut; vrida på; öppna; öppna sig; öppnas
publier lancera; släppa anslå; avslöja; förlägga; ge ut; göra bekant; göra känt; informera; offentliggöra; publicera; upplysa; utge
relâcher lösa; släppa avta; befria; befria någom från sin förpliktning; frige; frigöra; hänga slak; koppla av; mojna; slakna; slappna av; spänna av; ta det lugnt
renoncer à lämna; släppa; överge avsvärja; avsvärja sig; förneka; ge upp; sluta; stöta bort; upphöra; överge
répudier lämna; släppa; överge avsvärja; avsvärja sig; bestrida; desavuera; frånsäga sig ansvaret för; förneka; inte vilja kännas vid; stöta bort
révéler släppa avslöja; avtäcka; offentliggöra; publicera; ställa ut; uppenbara
soulager lösa; släppa avlösa; befria; dämpa; frige; frigöra; lindra; lugna; lätta; mildra; minska; släcka; trösta
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
libérer frigöra
ModifierRelated TranslationsOther Translations
laisser tomber ge upp

Synonyms for "släppa":


Wiktionary Translations for släppa:

släppa
verb
 1. détendre, desserrer quelque chose.

Cross Translation:
FromToVia
släppa renoncer; lâcher ablassen — eine Sache nicht weiter verfolgen
släppa lâcher; libérer release — to let go (of)
släppa sortir release — to make available to the public

Related Translations for släppa