Swedish

Detailed Translations for sluta from Swedish to French

sluta:

sluta verb (slutar, slutade, slutat)

 1. sluta (upphöra)
  aboutir à; tomber dans; arriver; se retrouver
  • aboutir à verb
  • arriver verb (arrive, arrives, arrivons, arrivez, )
 2. sluta (upphöra; överge; ge upp)
  arrêter; cesser; abandonner; renoncer à; laisser
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • cesser verb (cesse, cesses, cessons, cessez, )
  • abandonner verb (abandonne, abandonnes, abandonnons, abandonnez, )
  • laisser verb (laisse, laisses, laissons, laissez, )
 3. sluta (avsluta; fullborda)
  arriver; achever; franchir la ligne d'arrivée
  • arriver verb (arrive, arrives, arrivons, arrivez, )
  • achever verb (achève, achèves, achevons, achevez, )
 4. sluta (lägga av)
  abandonner; détacher; être éliminé; décrocher; débrancher; débrayer; déserter; dévisser; dégrafer; dételer; défaire; déconnecter
  • abandonner verb (abandonne, abandonnes, abandonnons, abandonnez, )
  • détacher verb (détache, détaches, détachons, détachez, )
  • décrocher verb (décroche, décroches, décrochons, décrochez, )
  • débrancher verb (débranche, débranches, débranchons, débranchez, )
  • débrayer verb (débraie, débraies, débrayons, débrayez, )
  • déserter verb (déserte, désertes, désertons, désertez, )
  • dévisser verb (dévisse, dévisses, dévissons, dévissez, )
  • dégrafer verb (dégrafe, dégrafes, dégrafons, dégrafez, )
  • dételer verb (dételle, dételles, dételons, dételez, )
  • défaire verb (défais, défait, défaisons, défaites, )
  • déconnecter verb (déconnecte, déconnectes, déconnectons, déconnectez, )
 5. sluta (avveckla; avsluta; hetsa upp)
  bobiner; renvider
  • bobiner verb (bobine, bobines, bobinons, bobinez, )
  • renvider verb
 6. sluta (avsluta)
  clôturer; conclure; terminer; clore; fermer; barrer; boucher; verrouiller
  • clôturer verb (clôture, clôtures, clôturons, clôturez, )
  • conclure verb (conclus, conclut, concluons, concluez, )
  • terminer verb (termine, termines, terminons, terminez, )
  • clore verb (clos, clot, closent, clorai, )
  • fermer verb (ferme, fermes, fermons, fermez, )
  • barrer verb (barre, barres, barrons, barrez, )
  • boucher verb (bouche, bouches, bouchons, bouchez, )
  • verrouiller verb (verrouille, verrouilles, verrouillons, verrouillez, )
 7. sluta (stoppa)
  arrêter
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )

Conjugations for sluta:

presens
 1. slutar
 2. slutar
 3. slutar
 4. slutar
 5. slutar
 6. slutar
imperfekt
 1. slutade
 2. slutade
 3. slutade
 4. slutade
 5. slutade
 6. slutade
framtid 1
 1. kommer att sluta
 2. kommer att sluta
 3. kommer att sluta
 4. kommer att sluta
 5. kommer att sluta
 6. kommer att sluta
framtid 2
 1. skall sluta
 2. skall sluta
 3. skall sluta
 4. skall sluta
 5. skall sluta
 6. skall sluta
conditional
 1. skulle sluta
 2. skulle sluta
 3. skulle sluta
 4. skulle sluta
 5. skulle sluta
 6. skulle sluta
perfekt particip
 1. har slutat
 2. har slutat
 3. har slutat
 4. har slutat
 5. har slutat
 6. har slutat
imperfekt particip
 1. hade slutat
 2. hade slutat
 3. hade slutat
 4. hade slutat
 5. hade slutat
 6. hade slutat
blandad
 1. sluta!
 2. sluta!
 3. slutad
 4. slutande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for sluta:

NounRelated TranslationsOther Translations
arriver händelse; ta plats
arrêter stanna
boucher slaktare
débrayer koppla bort
VerbRelated TranslationsOther Translations
abandonner ge upp; lägga av; sluta; upphöra; överge annulera; avbeställa; avbryta; avgå ifrån; avresa; bryta upp; ge upp; gå bort; kasta bort; kasta in handduken; lämna; lämna i sticket; släppa; ta bort; tacka; överge
aboutir à sluta; upphöra arta sig; avsluta; förgå; gå förbi; ha till följd; hända; komma fram till; leda till; passera; resultera i; ske; sluta med; sluta vid; vara på väg mot; visa sig att
achever avsluta; fullborda; sluta avsluta; bryta upp; bära ut; bättra på; dricka; dricka upp; fixa; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; göra fullständig; göra i ordning; göra upp; klara upp; komplettera; nöta ut; runda av; skriva färdigt; slita ut; spela färdigt
arriver avsluta; fullborda; sluta; upphöra ankomma; anlända; blåsa över; finnas; få känslan; förekomma; förgå; gå förbi; hända; hända någon; inträffa; komma fort; komma fram; komma kvick; kungöra; lägga sig; passera; råka ske; ske; synas; uppträda; utföra; uträtta; överkommande
arrêter ge upp; sluta; stoppa; upphöra; överge arrestera; avhålla; avsluta; avsluta samtal; besluta; bestämma; bringa till stillastående; fånga; föra till ett slut; fördröja; gripa; hejda; hindra; hämma; hålla tillbaka; komma till en ände; komma till stillestånd; motarbeta; sluta upp; släcka; stanna; stilla; stoppa; stänga av; stå stilla; tillfångata; uppehålla; upphöra
barrer avsluta; sluta avgränsa; avspärra; barrikadera; begränsa; bestämma; blockera; blokkera; definiera; hindra; inskränka; lösa upp; markera; motarbeta; slå emot vinden; spärra; utstaka
bobiner avsluta; avveckla; hetsa upp; sluta betaga
boucher avsluta; sluta becka; dikta; driva; fylla; fylla hål; korka; korka upp; laga; stoppa; täta hål
cesser ge upp; sluta; upphöra; överge avhålla; föra till ett slut; fördröja; hejda; hämma; stanna; stoppa; uppehålla
clore avsluta; sluta avgränsa; bomma igen; dra till; fastbinda; inhägna; låsa; sluta till; stänga; stänga av; stänga till; stängsla in
clôturer avsluta; sluta avgränsa; avskärma; begränsa; bestämma; definiera; hålla fängslad; inhägna; inskränka; markera; skydda; stängsla in; täcka; utstaka
conclure avsluta; sluta avsluta; besluta; bestämma; bryta upp; deducera; färdigställa; föra till ett slut; härleda; komma till en ände; runda av; slutföra
débrancher lägga av; sluta avkoppla; knäppa upp; lösa upp; släcka; sno upp; sprätta upp; spänna av; stänga av; ta loss
débrayer lägga av; sluta knäppa upp; koppla ur; lösa upp; släcka; sno upp; sprätta upp; spänna av; stänga av; tampa ur
déconnecter lägga av; sluta avkoppla; knäppa upp; koppla från; lösa upp; släcka; sno upp; sprätta upp; spänna av; stänga av; ta loss
décrocher lägga av; sluta annullera; avkoppla; haka av; haka lös; koppla av; koppla från; koppla lös; plocka av; släppa; ställa in; ta loss
défaire lägga av; sluta avkoppla; avresa; befria; bryta upp; desintegrera; frisläppa; förstöra; gå bort; göra sönder; knäppa upp; kollapsa; lämna; lösa; lösa upp; skruva av; skruva loss; släppa; släppa på; släppa ut; smulas sönder; sno upp; sprätta upp; spänna av; ta av; ta loss; upplösas
dégrafer lägga av; sluta häfta ur; knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av
déserter lägga av; sluta desertera; desertera från armén; fly; rymma; rymma hemifrån; smita; springa bort
détacher lägga av; sluta anställa; avkoppla; avresa; befria; bryta upp; dra av; driva bort; engagera; frisläppa; fördriva; gå bort; hyra; knäppa upp; lämna; lösa; lösa upp; plocka; riva bort; rubba; separera; skära fri; skära loss; skölja; sluta exponera; släppa; släppa ut; sno upp; sparka loss; spola; sprätta upp; spänna av; sätta i arbete; ta bort/koppla från; ta i tjänst; ta loss; ta ner; urskilja
dételer lägga av; sluta knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av
dévisser lägga av; sluta anställa; engagera; hyra; knäppa upp; lösa upp; skruva av; skruva loss; skruva på; skruva upp; sno upp; sprätta upp; spänna av; sätta i arbete; sätta på; ta i tjänst; vrida på; öppna
fermer avsluta; sluta annullera; avgränsa; avspärra; avvända; begränsa; bestämma; blockera; bomma igen; definiera; dra till; fastbinda; låsa; markera; sluta till; ställa in; stänga; stänga av; stänga till; stänga till ordentligt; utstaka; vrida av; vända bort
franchir la ligne d'arrivée avsluta; fullborda; sluta
laisser ge upp; sluta; upphöra; överge avstå; avträda; befria; bortse ifrån; dumpa; frige; frigöra; ignorera; inte bry sig om; lämna bakom sig; låta ligga kvar; låta stå; negligera; släppa tillbaka; tillåta; uppge; utlämna; överge
renoncer à ge upp; sluta; upphöra; överge avsvärja; avsvärja sig; förneka; lämna; släppa; stöta bort; överge
renvider avsluta; avveckla; hetsa upp; sluta
se retrouver sluta; upphöra avsluta; förgå; gå förbi; hända; komma ner; landa; passera; ske; sluta vid
terminer avsluta; sluta avsluta; besluta; bestämma; bli färdig med; bära ut; dricka; dricka upp; fixa; fullfölja tävlingen; färdigställa; föra till ett slut; förgå; gå förbi; göra i ordning; hända; komma i mål; komma till en ände; komma till ro; passera; ske; ta kål på
tomber dans sluta; upphöra avsluta; förgå; gå förbi; hända; passera; ske; sluta vid
verrouiller avsluta; sluta bli stel; bomma igen; dra till; lås; låsa; regla; sluta till; spärra; spärra av; stelna; stänga; stänga av; stänga till
être éliminé lägga av; sluta

Synonyms for "sluta":


Wiktionary Translations for sluta:

sluta
Cross Translation:
FromToVia
sluta finir; terminer end — ergative, intransive: be finished, be terminated
sluta finir; terminer end — transitive: finish, terminate (something)
sluta arrêter quit — to give up, stop doing something
sluta cesser stop — come to an end
sluta se barrer; se tirer; se casser walk — colloquial: to leave, resign
sluta finir; cesser; arreter aufhören — mit einer Handlung oder Handlungsweise nicht weitermachen
sluta finir; cesser; lever; mettre fin; mettre un terme; à; quitter; de; sortir; terminer beenden — (transitiv) mit etwas aufhören, etwas zum Abschluss bringen, eine Tätigkeit einstellen
sluta cesser einstellen — etwas (eine Tätigkeit) nicht mehr ausüben

Related Translations for sluta