Swedish

Detailed Translations for spänstighet from Swedish to French

spänstighet:

spänstighet noun

  1. spänstighet (styrka; kraft)
    la vigueur; l'énergie; la solidité; la dynamique; la force; l'intensité
  2. spänstighet (mod)
    le courage; l'énergie; la fermeté; le fait d'être ferme

Translation Matrix for spänstighet:

NounRelated TranslationsOther Translations
courage mod; spänstighet förvägenhet; gallanteri; ha mod; hjältemod; mod; nerv; ta risken; tapperhet; utan räddsla; våga; våghalsighet
dynamique kraft; spänstighet; styrka
fait d'être ferme mod; spänstighet beslutsamhet; fasthet; styrka; vigör
fermeté mod; spänstighet beslutsamhet; bestämdhet; beständighet; fasthet; fullständighet; föresats; förhärdelse; förvägenhet; gallanteri; hållbarhet; mod; obestridlighet; oomtvistlighet; pålitlighet; soliditet; stabilitet; styrka; sundhet; säkerhet; säkerkt; tapperhet; varaktighet; vigör; våghalsighet
force kraft; spänstighet; styrka drivkraft; energi; enfluerande; fart; glöd; grundlighet; häftighet; inflytande; iver; kraft; lyft; pression; puff uppåt; styrka; tryck; uppsving; vigör; våldsamhet
intensité kraft; spänstighet; styrka glöd; häftighet; iver; våldsamhet
solidité kraft; spänstighet; styrka artighet; bestämdhet; beständighet; fasthet; fullständighet; förvägenhet; gallanteri; gedigenhet; grundlighet; hederlighet; hållbarhet; hårdhet; mod; noggrannhet; obestridlighet; oomtvistlighet; pålitlighet; rättskaffenhet; soliditet; stabilitet; sundhet; säkerkt; tapperhet; tuffhet; varaktighet; våghalsighet
vigueur kraft; spänstighet; styrka beslutskraft; förvägenhet; gallanteri; handlingskraft; kroppsstryrka; laglig rätt; legitimitet; livlig; mod; rättmätighet; styrka; tapperhet; tuffhet; ungdom; vara vaken; våghalsighet
énergie kraft; mod; spänstighet; styrka arbetskapacitet; arbetskraft; beslutskraft; drivkraft; elasticitet; elektrisk ström; elkraft; energi; fart; fascination; grundlighet; handlingskraft; livlig; manlighet; produktivitet; spänst; ström; styrka
ModifierRelated TranslationsOther Translations
dynamique avgörande; avgörandet; dynamisk; dynamiskt; energisk; energiskt; kraftfullt; kraftig; kraftigt; livlig; livligt; livskraftig; livskraftigt; spänstig; spänstigt