Swedish

Detailed Translations for stå fast from Swedish to French

stå fast:

stå fast verb (står fast, stod fast, stått fast)

 1. stå fast
 2. stå fast
 3. stå fast (hålla stånd; gälla; stå kvar; hålla vid)
  maintenir; se maintenir; garder; retenir; conserver
  • maintenir verb (maintiens, maintient, maintenons, maintenez, )
  • garder verb (garde, gardes, gardons, gardez, )
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • conserver verb (conserve, conserves, conservons, conservez, )

Conjugations for stå fast:

presens
 1. står fast
 2. står fast
 3. står fast
 4. står fast
 5. står fast
 6. står fast
imperfekt
 1. stod fast
 2. stod fast
 3. stod fast
 4. stod fast
 5. stod fast
 6. stod fast
framtid 1
 1. kommer att stå fast
 2. kommer att stå fast
 3. kommer att stå fast
 4. kommer att stå fast
 5. kommer att stå fast
 6. kommer att stå fast
framtid 2
 1. skall stå fast
 2. skall stå fast
 3. skall stå fast
 4. skall stå fast
 5. skall stå fast
 6. skall stå fast
conditional
 1. skulle stå fast
 2. skulle stå fast
 3. skulle stå fast
 4. skulle stå fast
 5. skulle stå fast
 6. skulle stå fast
perfekt particip
 1. har stått fast
 2. har stått fast
 3. har stått fast
 4. har stått fast
 5. har stått fast
 6. har stått fast
imperfekt particip
 1. hade stått fast
 2. hade stått fast
 3. hade stått fast
 4. hade stått fast
 5. hade stått fast
 6. hade stått fast
blandad
 1. stå fast!
 2. stå fast!
 3. stådd fast
 4. stående fast
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for stå fast:

VerbRelated TranslationsOther Translations
conserver gälla; hålla stånd; hålla vid; stå fast; stå kvar balsamera; beskydda; bevaka från; bevara; fångsla; förvara; förvara i lag; hjälpa någon finansiellt; hålla fast; hålla vid makt; inkoka; inlägga; konservera; lagra; lägga in; marinera; packa; samla; samla ihop; skydda; stödja ekonomiskt; sylta; sätta i fängelse; underhålla; uppehålla; upprätthålla; vakta; vidmakthålla
garder gälla; hålla stånd; hålla vid; stå fast; stå kvar alarmera; avhålla från; behålla; beskydda; bevara; fångsla; förse med alarmsystem; förvara; ge akt på; ha uppsikt över; hindra; hålla ett öga på; hålla fast; hålla fri; hålla ledigt; hålla vakt; inlägga; inte släppa; lagra; lägga band på; lägga ner; lägga undan; lägga upp; patrullera; placera; reservera; samla på lager; skydda; sätta i fängelse; tillse; vakta; vakta över; återhålla; övervaka
maintenir gälla; hålla stånd; hålla vid; stå fast; stå kvar beskydda; bevara; bära; förvara; hålla; hålla fram; hålla upp; inlägga; insistera; permanenta; skydda; stå ut med; underhålla; upprätthålla; uthärda; vakta
retenir gälla; hålla stånd; hålla vid; stå fast; stå kvar avhålla från; avhålla sig; avskärma; avstå; behärska; behålla; bestämma över; betvinga; bevilja charter till; dra av; dra ifrån; dölja; fånga; fångsla; förtäcka; gömma; hindra; hyra; hålla fast; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; inte släppa; kontrollera; krossa; lägga band på; motarbeta; reservera; skyla; stoppa; stå stilla; sätta i fängelse; undertrycka; väcka uppmärksamhet; återhålla
se maintenir gälla; hålla stånd; hålla vid; stå fast; stå kvar stå fast vid
être certain stå fast
être sûr stå fast
être un fait que stå fast

Synonyms for "stå fast":


Related Translations for stå fast