Swedish

Detailed Translations for stadig from Swedish to French

stadig:


Translation Matrix for stadig:

NounRelated TranslationsOther Translations
ferme bondgård; bråckband; bunt; hängverk; jordbruk; lantbruk; mangårdsbyggnad; takstol
fort borg; riddarborg; slott
résistant motståndskämpe
ModifierRelated TranslationsOther Translations
adipeux kraftigt; stadig; stadigt; tjock; tjockt fet; fett; fetthaltigt
constant fast; stadig beständig; beständigt; envis; envist; evigt; evinnerlig; evinnerligt; ihärdig; ihärdigt; jämt; konstant; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; ouppörligt; permanent; stabil; stabilt; stadigt; ständig; ständigt; ståndaktigt; varaktig; varaktigt
continuel fast; stadig beständig; beständigt; evigt; evinnerlig; evinnerligt; fortsättande; jämt; konstant; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; oupphörlig; oupphörligt; ouppörligt; outtröttlig; outtröttligt; permanent; stabil; stabilt; stadigt; ständig; ständigt
corpulent kraftigt; stadig; stadigt; tjock; tjockt ansenligt; fet; fett; oljig; oljigt; rätt stor; rätt stort; skrymmande; stort
ferme fast; robust; stadig beslutsamt; bestämd; bestämt; energisk; energiskt; envis; envist; fast besluten; fast beslutet; full av energi; förbehållslös; förbehållslöst; helt säkert; häftig; häftigt; högfärdigt; ihärdig; ihärdigt; karaktärsfast; kraftfullt; kraftig; kraftigt; livlig; livligt; livskraftig; livskraftigt; moralisk; ovillkorligt; resolut; spänstig; spänstigt; stark; starkt; stolt; stå på; ståndaktigt; säker; säkert; uppblåst; villkorslös; villkorslöst
fort fast; kraftigt; robust; stadig; stadigt; tjock; tjockt ansenlig; avsevärd; energiskt; enormt; exeptionell; exeptionellt; fantastisk; fantastiskt; formidabelt; full av energi; förorättande; häftigt; hård; hårt; hög; högljudd; högljutt; högt; innerlig; innerligt; intensiv; jobbigt; kraftig; kraftigt; kryddat; kryddstark; kryddstarkt; kränkande; livlig; livligt; ljudligen; ljudligt; massiv; massivt; med hög röst; muskulös; muskulöst; oljig; oljigt; otrolig; otroligt; robust; seg; segt; skrikig; skrikigt; specifik; spänstig; spänstigt; stark; starkt; stor och kraftigt; storaktig; stort; stå på; särskild; tuff; tufft; utomordentlig; utomordentligt; välbyggt; våldsam; våldsamt
gros kraftigt; stadig; stadigt; tjock; tjockt ansenligt; enorm; enormt; extensivt; kraftigt; oljig; oljigt; rymlig; rymligt; rätt stor; rätt stort; skrymmande; stor; stort; voluminös; voluminöst
lourd kraftigt; stadig; stadigt; tjock; tjockt besvärlig; besvärligt; betungande; burdust; kvav; kvavt; laddat; mättandet; oljig; oljigt; packad; packat; plump; plumpt; svår; svårt; tung; tungt; tvär; tvärt
obèse kraftigt; stadig; stadigt; tjock; tjockt ansenligt; fet; fett; oljig; oljigt; rätt stor; rätt stort; skrymmande; stort
robuste fast; robust; stadig ansenlig; avsevärd; gediget; jobbigt; kraftig; kraftigt; kärnfrisk; muskulös; muskulöst; pålitlig; pålitligt; rejäl; rejält; robust; rättskaffens; seg; segt; solid; solitt; stark; starkt; stor; stor och kraftigt; stort; stå på; säkert; tuff; tufft; välbyggt
régulier fast; stadig frekvent; ofta; på regelbundna tider; regelbunden; regelbundet; regelmässig; regelmässigt; reguljärt; systematisk
résistant fast; robust; stadig fast; gediget; hållbar; hållbart; pålitlig; pålitligt; rättskaffens; slitstark; slitstarkt; solid; solitt; säkert; vara motståndig emot; varaktigt
solide fast; robust; stadig ansenlig; avsevärd; beslutsamt; bestämd; bestämt; fast; gediget; grundad; grundat; i detalj utarbetad; jobbigt; moralisk; muskulös; muskulöst; pålitlig; pålitligt; resolut; robust; rättskaffens; seg; segt; solid; solitt; stark; starkt; stort; stå på; sunt; säkert; tuff; tufft; varaktig; varaktigt; väl genomtänkt; välbyggt; övertygande
solidement stabilt; stadig; stadigt; ståndaktig; ståndaktigt beslutsamt; bestämd; bestämt; resolut; robust; solid; stark; starkt; stort; stå på; varaktig; varaktigt; övertygande
stable fast; stabilt; stadig; stadigt; ståndaktig; ståndaktigt fast; hållbar; hållbart; konstant; slitstark; slitstarkt; stå på; varaktig; varaktigt
épais kraftigt; stadig; stadigt; tjock; tjockt ansenligt; rätt stor; rätt stort; simmig; simmigt; sirapsartad; sirapsartat; siropaktig; siropaktigt; siropslikt; skrymmande; stort; tung; tungt; tätt

Synonyms for "stadig":


Wiktionary Translations for stadig:


Cross Translation:
FromToVia
stadig uniforme; monotone even — without great variation
stadig solide strong — capable of withstanding great physical force
stadig constant beständig — anhaltend, gleichbleibend
stadig solide festhaltbar, Widerstand gebend oder bietend, eine große, hoch Dichte aufweisend