Swedish

Detailed Translations for stoppa from Swedish to French

stoppa:

stoppa verb (stoppar, stoppade, stoppat)

 1. stoppa (stanna; hejda; hämma)
  arrêter; cesser; bloquer; stopper
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • cesser verb (cesse, cesses, cessons, cessez, )
  • bloquer verb (bloque, bloques, bloquons, bloquez, )
  • stopper verb (stoppe, stoppes, stoppons, stoppez, )
 2. stoppa (laga; fylla)
  boucher; étancher; reboucher; calfater; colmater
  • boucher verb (bouche, bouches, bouchons, bouchez, )
  • étancher verb (étanche, étanches, étanchons, étanchez, )
  • reboucher verb
  • calfater verb (calfate, calfates, calfatons, calfatez, )
  • colmater verb (colmate, colmates, colmatons, colmatez, )
 3. stoppa (fördröja; uppehålla; avhålla)
  retarder; ralentir; attarder; cesser; temporiser; arrêter
  • retarder verb (retarde, retardes, retardons, retardez, )
  • ralentir verb (ralentis, ralentit, ralentissons, ralentissez, )
  • attarder verb
  • cesser verb (cesse, cesses, cessons, cessez, )
  • temporiser verb (temporise, temporises, temporisons, temporisez, )
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
 4. stoppa (stanna; hindra)
 5. stoppa
  mettre le hola à; enrayer
  • enrayer verb (enraie, enraies, enrayons, enrayez, )
 6. stoppa (fylla; proppa; späcka)
  rembourrer; bourrer; empailler; tasser
  • rembourrer verb (rembourre, rembourres, rembourrons, rembourrez, )
  • bourrer verb (bourre, bourres, bourrons, bourrez, )
  • empailler verb (empaille, empailles, empaillons, empaillez, )
  • tasser verb (tasse, tasses, tassons, tassez, )
 7. stoppa (stoppa sockor)
  mailler
  • mailler verb (maille, mailles, maillons, maillez, )
 8. stoppa (fylla)
 9. stoppa (stilla; hämma)
  arrêter; étancher
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • étancher verb (étanche, étanches, étanchons, étanchez, )
 10. stoppa (stanna)
 11. stoppa (hålla tillbaka; hindra)
  retenir; empêcher; arrêter; contrecarrer; stopper; dissuader
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • empêcher verb (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • contrecarrer verb (contrecarre, contrecarres, contrecarrons, contrecarrez, )
  • stopper verb (stoppe, stoppes, stoppons, stoppez, )
  • dissuader verb (dissuade, dissuades, dissuadons, dissuadez, )
 12. stoppa (sluta)
  arrêter
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )

Conjugations for stoppa:

presens
 1. stoppar
 2. stoppar
 3. stoppar
 4. stoppar
 5. stoppar
 6. stoppar
imperfekt
 1. stoppade
 2. stoppade
 3. stoppade
 4. stoppade
 5. stoppade
 6. stoppade
framtid 1
 1. kommer att stoppa
 2. kommer att stoppa
 3. kommer att stoppa
 4. kommer att stoppa
 5. kommer att stoppa
 6. kommer att stoppa
framtid 2
 1. skall stoppa
 2. skall stoppa
 3. skall stoppa
 4. skall stoppa
 5. skall stoppa
 6. skall stoppa
conditional
 1. skulle stoppa
 2. skulle stoppa
 3. skulle stoppa
 4. skulle stoppa
 5. skulle stoppa
 6. skulle stoppa
perfekt particip
 1. har stoppat
 2. har stoppat
 3. har stoppat
 4. har stoppat
 5. har stoppat
 6. har stoppat
imperfekt particip
 1. hade stoppat
 2. hade stoppat
 3. hade stoppat
 4. hade stoppat
 5. hade stoppat
 6. hade stoppat
blandad
 1. stoppa!
 2. stoppa!
 3. stoppad
 4. stoppande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for stoppa:

NounRelated TranslationsOther Translations
arrêter stanna
boucher slaktare
tasser fylla på
VerbRelated TranslationsOther Translations
arrêter avhålla; fördröja; hejda; hindra; hämma; hålla tillbaka; sluta; stanna; stilla; stoppa; uppehålla arrestera; avsluta; avsluta samtal; besluta; bestämma; bringa till stillastående; fånga; föra till ett slut; ge upp; gripa; hindra; komma till en ände; komma till stillestånd; motarbeta; sluta; sluta upp; släcka; stanna; stänga av; stå stilla; tillfångata; upphöra; överge
attarder avhålla; fördröja; stoppa; uppehålla
bloquer hejda; hämma; stanna; stoppa avspärra; barrikadera; blockera; blokkera; hejda; hindra; hämma; ligga platt; motarbeta; preja; preja av vägen; spärra; tvinga av vägen; tvinga upp på trottoaren; täppa till
boucher fylla; laga; stoppa avsluta; becka; dikta; driva; fylla hål; korka; korka upp; sluta; täta hål
bourrer fylla; proppa; späcka; stoppa fullproppa med mat; fylla; fylla upp; göda; hälla full; proppa i
calfater fylla; laga; stoppa becka; dikta; driva
cesser avhålla; fördröja; hejda; hämma; stanna; stoppa; uppehålla föra till ett slut; ge upp; sluta; upphöra; överge
colmater fylla; laga; stoppa plombera; plugga igen; stoppa igen; tamponera
contrecarrer hindra; hålla tillbaka; stoppa begränsa; blockera; förhindra; göra korstecken; göra omöjlig; hindra; hämma; inskränka; motarbeta; omöjliggöra; slå emot vinden
dissuader hindra; hålla tillbaka; stoppa avråda; tvinga på någon sin åsikt; övertala; övertyga
empailler fylla; proppa; späcka; stoppa laga stolar
empailler des animaux fylla; stoppa
empêcher hindra; hålla tillbaka; stoppa avvärja; blockera; förebygga; förhindra; göra omöjlig; hejda; hindra; hämma; motarbeta; omöjliggöra; parera
enrayer stoppa förhindra
faire arrêter hindra; stanna; stoppa blockera; hindra; täppa till
mailler stoppa; stoppa sockor
mettre le hola à stoppa
ralentir avhålla; fördröja; stoppa; uppehålla bromsa; bromsa in; bromsa ned; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; sakta ner; ta det lugnt; uppehålla
reboucher fylla; laga; stoppa
rembourrer fylla; proppa; späcka; stoppa proppa in
retarder avhålla; fördröja; stoppa; uppehålla bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; ligga bakom; ligga efter; retardera; uppehålla
retenir hindra; hålla tillbaka; stoppa avhålla från; avhålla sig; avskärma; avstå; behärska; behålla; bestämma över; betvinga; bevilja charter till; dra av; dra ifrån; dölja; fånga; fångsla; förtäcka; gälla; gömma; hindra; hyra; hålla fast; hålla kontrollen över; hålla stånd; hålla tillbaka; hålla vid; inte släppa; kontrollera; krossa; lägga band på; motarbeta; reservera; skyla; stå fast; stå kvar; stå stilla; sätta i fängelse; undertrycka; väcka uppmärksamhet; återhålla
stopper hejda; hindra; hämma; hålla tillbaka; stanna; stoppa ajournera; avstanna; besluta; bestämma; bli stående; bringa till stillastående; flytta fram; föra till ett slut; förgå; gå förbi; hindra; hända; komma till en ände; motarbeta; passera; ske; skjuta upp
tasser fylla; proppa; späcka; stoppa pressa; trycka; trycka fast
temporiser avhålla; fördröja; stoppa; uppehålla bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; senarelägga; skjuta på; uppehålla
étancher fylla; hämma; laga; stilla; stoppa dämpa; göra köldmotståndlig; isolera; lindra; mildra; släcka; värmeisolera
être arrêté stanna; stoppa
être empêché stanna; stoppa

Synonyms for "stoppa":


Wiktionary Translations for stoppa:


Cross Translation:
FromToVia
stoppa abandonner; interrompre; s'arrêter; échouer abort — computing: to terminate a process prior to completion
stoppa repriser darn — stitch with thread
stoppa arrêter stem — to stop, hinder
stoppa arrêter stop — cause (something) to cease moving
stoppa arrêter stop — cause (something) to come to an end
stoppa fourrer; bourrer; farcir; truffer stuff — to fill (something) up in a compressed manner
stoppa mettre stopfen — etwas verformbar irgendwo hineindrücken
stoppa raccommoder; repriser stopfen — einen Schaden an einem Kleidungsstück mit Faden und Nadel ausbessern, so dass eine Art Gewebe entsteht

Related Translations for stoppa