Swedish

Detailed Translations for tänka över from Swedish to French

tänka över:

tänka över verb (tänker över, tänkte över, tänkt över)

  1. tänka över (överväga)
  2. tänka över (överväga)
    considérer; envisager; peser; délibérer; méditer; contempler; examiner
    • considérer verb (considère, considères, considérons, considérez, )
    • envisager verb (envisage, envisages, envisageons, envisagez, )
    • peser verb (pèse, pèses, pesons, pesez, )
    • délibérer verb (délibère, délibères, délibérons, délibérez, )
    • méditer verb (médite, médites, méditons, méditez, )
    • contempler verb (contemple, contemples, contemplons, contemplez, )
    • examiner verb (examine, examines, examinons, examinez, )
  3. tänka över (överväga)
    prévaloir; apprécier; évaluer; estimer; deviner; déterminer; taxer; fixer; repeser; conjecturer; faire une expertise
    • prévaloir verb (prévaux, prévaut, prévalons, prévalez, )
    • apprécier verb (apprécie, apprécies, apprécions, appréciez, )
    • évaluer verb (évalue, évalues, évaluons, évaluez, )
    • estimer verb (estime, estimes, estimons, estimez, )
    • deviner verb (devine, devines, devinons, devinez, )
    • déterminer verb (détermine, détermines, déterminons, déterminez, )
    • taxer verb (taxe, taxes, taxons, taxez, )
    • fixer verb (fixe, fixes, fixons, fixez, )
    • repeser verb (repèse, repèses, repesons, repesez, )
    • conjecturer verb (conjecture, conjectures, conjecturons, conjecturez, )
  4. tänka över (tänka ut)
    méditer; contempler; envisager; considérer; examiner; délibérer
    • méditer verb (médite, médites, méditons, méditez, )
    • contempler verb (contemple, contemples, contemplons, contemplez, )
    • envisager verb (envisage, envisages, envisageons, envisagez, )
    • considérer verb (considère, considères, considérons, considérez, )
    • examiner verb (examine, examines, examinons, examinez, )
    • délibérer verb (délibère, délibères, délibérons, délibérez, )
  5. tänka över (spara)
    épargner; estimer; respecter
    • épargner verb (épargne, épargnes, épargnons, épargnez, )
    • estimer verb (estime, estimes, estimons, estimez, )
    • respecter verb (respecte, respectes, respectons, respectez, )
  6. tänka över (tveka)
    hésiter; tarder; douter; tergiverser; traînasser; traîner; lambiner; être indécis; traînailler
    • hésiter verb (hésite, hésites, hésitons, hésitez, )
    • tarder verb (tarde, tardes, tardons, tardez, )
    • douter verb (doute, doutes, doutons, doutez, )
    • tergiverser verb (tergiverse, tergiverses, tergiversons, tergiversez, )
    • traînasser verb (traînasse, traînasses, traînassons, traînassez, )
    • traîner verb (traîne, traînes, traînons, traînez, )
    • lambiner verb (lambine, lambines, lambinons, lambinez, )
    • traînailler verb (traînaille, traînailles, traînaillons, traînaillez, )

Conjugations for tänka över:

presens
  1. tänker över
  2. tänker över
  3. tänker över
  4. tänker över
  5. tänker över
  6. tänker över
imperfekt
  1. tänkte över
  2. tänkte över
  3. tänkte över
  4. tänkte över
  5. tänkte över
  6. tänkte över
framtid 1
  1. kommer att tänka över
  2. kommer att tänka över
  3. kommer att tänka över
  4. kommer att tänka över
  5. kommer att tänka över
  6. kommer att tänka över
framtid 2
  1. skall tänka över
  2. skall tänka över
  3. skall tänka över
  4. skall tänka över
  5. skall tänka över
  6. skall tänka över
conditional
  1. skulle tänka över
  2. skulle tänka över
  3. skulle tänka över
  4. skulle tänka över
  5. skulle tänka över
  6. skulle tänka över
perfekt particip
  1. har tänkt över
  2. har tänkt över
  3. har tänkt över
  4. har tänkt över
  5. har tänkt över
  6. har tänkt över
imperfekt particip
  1. hade tänkt över
  2. hade tänkt över
  3. hade tänkt över
  4. hade tänkt över
  5. hade tänkt över
  6. hade tänkt över
blandad
  1. tänk över!
  2. tänk över!
  3. tänkt över
  4. tänkande över
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

tänka över noun

  1. tänka över (meditera)
    le méditateur

Translation Matrix for tänka över:

NounRelated TranslationsOther Translations
examiner besöka; inspektera
fixer fixa; häftande; sätta fast sig
méditateur meditera; tänka över
VerbRelated TranslationsOther Translations
apprécier tänka över; överväga föreslå; föreställa; kritisera; uppskatta
conjecturer tänka över; överväga föreslå; föreställa; förmoda; gissa
considérer tänka ut; tänka över; överväga anhålla om råd; be om råd; besiktiga; besinna; betrakta; betänka; fundera över; hysa sympati för; högakta; kontrolera; observera; sympatisera; ta hänsyn till; ta i beräkning; titta på; uppskatta; åse; överväga
contempler tänka ut; tänka över; överväga besiktiga; betrakta; bevaka; iaktta; inspektera; kontrolera; observera; se på; titta; titta på; undersöka; visitera; åse
deviner tänka över; överväga föreslå; föreställa; förmoda; gissa; satsa med aktier; se igenom; spekulera; titta igenom
douter tveka; tänka över betvivla; tveka; tvivla
délibérer tänka ut; tänka över; överväga anhålla om råd; be om råd; ha ett möte; konferera; prata igenom; ta hänsyn till; ta i beräkning; tala igenom; överväga
déterminer tänka över; överväga anvisa; beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; dekorera; efterforska; fastlägga; fastställa; finna; föreslå; föreställa; förvissa sig om; karakterisera; konstatera; pryda; pynta; tilldela; uppspåra; utmärka
envisager tänka ut; tänka över; överväga hysa sympati för; planera; sympatisera
estimer spara; tänka över; överväga bedöma; beräkna; bestämma; estimera; föreslå; föreställa; förmoda; gissa; högakta; kalkylera; skatta; tro; tro på; uppskatta; överväga
examiner tänka ut; tänka över; överväga besiktiga; betrakta; forska; förhöra; höra; inse; inspektera; kasta en blick på; kolla; kontrolera; kontrollera; leta efter; observera; pröva; snegla; spåra; söka efter; ta prov; testa; titta på; undersöka; utforska; utvärdera; visitera; åse
faire une expertise tänka över; överväga bedöma; föreslå; föreställa; förmoda; gissa; skatta; uppskatta
fixer tänka över; överväga ansluta; bakbinda; besanna; betrakta; binda; binda fast; fastbinda; fastknyta; fastsurra; fjättra; fästa; fästa vid; förbinda; förena; föreslå; föreställa; hoplimma; häfta ihop; inspektera; intyga; klistra; knyta; koppla; limma; låsa; låsa in; observera; piska; prygla; se på; skruva fast; spänna; spärra in; surra; sätta fast; ta ned; ta ner; titta; åse
hésiter tveka; tänka över häfta; klibba fast; köra fast; tveka; tvivla; vara tvivlande
lambiner tveka; tänka över masa; såsa; söla
méditer tänka ut; tänka över; överväga besinna; betänka; fundera; fundera över; grubbla; ruva; tycka; tänka; överväga
peser tänka över; överväga klämma; krama; nypa; uppväga; väga noggrannt; överväga
peser le pour et le contre tänka över; överväga
prévaloir tänka över; överväga
repeser tänka över; överväga
respecter spara; tänka över följa; följa efter; hålla ord; högakta; knixa; niga; titta upp mot; uppskatta
tarder tveka; tänka över
taxer tänka över; överväga föreslå; föreställa; taxera; uppskatta; värdera; värdesätta; överväga
tergiverser tveka; tänka över fördröja; uppehålla
traînailler tveka; tänka över fördröja; masa; såsa; söla; uppehålla
traînasser tveka; tänka över dröna; fördröja; gå och dra; hänga; inte göra något speciellt; masa; slappa; såsa; söla; uppehålla
traîner tveka; tänka över bogsera; bära; dra; dra iväg; dra med sig; draga; dröna; flanera; flanera omkring; föra; gå och dra; gå och driva omkring; gå omkring; gå vilse; hala; hänga; inte göra något speciellt; masa; slappa; slänga omkring; släntra; släpa; släpa iväg; spankulera; spatsera; spatsera omkring; strosa; ströva omkring; såsa; söla; traska; vara förlorad
épargner spara; tänka över använda mindre; banka; förmindra; göra en insättning; göra inskränkningar; inskränka utgifterna; inspara; packa; reducera; samla; samla ihop; spara; sätta in pengar på banken; vara ekonomisk
évaluer tänka över; överväga bedöma; beräkna; estimera; föreslå; föreställa; kalkylera; skatta; taxera; uppskatta; värdera; värdesätta; överväga
être indécis tveka; tänka över tveka; vara föremål för förhandlingar; vara obeslutsam; vara obestämd; vara svävande; vara vag; vänta på avgörande

Synonyms for "tänka över":

  • verväga

Wiktionary Translations for tänka över:


Cross Translation:
FromToVia
tänka över réfléchir; ruminer; penser think — to ponder, to go over in one's head

Related Translations for tänka över