Swedish

Detailed Translations for tömma from Swedish to French

tömma:

tömma verb (tömmer, tömmde, tömmt)

 1. tömma
  vider; débourrer; enlever; emporter; dégarnir; finir; évacuer
  • vider verb (vide, vides, vidons, videz, )
  • débourrer verb (débourre, débourres, débourrons, débourrez, )
  • enlever verb (enlève, enlèves, enlevons, enlevez, )
  • emporter verb (emporte, emportes, emportons, emportez, )
  • dégarnir verb (dégarnis, dégarnit, dégarnissons, dégarnissez, )
  • finir verb (finis, finit, finissons, finissez, )
  • évacuer verb (évacue, évacues, évacuons, évacuez, )
 2. tömma
  vider; décharger; déverser
  • vider verb (vide, vides, vidons, videz, )
  • décharger verb (décharge, décharges, déchargons, déchargez, )
  • déverser verb (déverse, déverses, déversons, déversez, )
 3. tömma (rensa ut)
  enlever; vider; retirer; sortir; évacuer
  • enlever verb (enlève, enlèves, enlevons, enlevez, )
  • vider verb (vide, vides, vidons, videz, )
  • retirer verb (retire, retires, retirons, retirez, )
  • sortir verb (sors, sort, sortons, sortez, )
  • évacuer verb (évacue, évacues, évacuons, évacuez, )
 4. tömma (låta avrinna; avleda; uttappa)
  éjecter; décharger; excréter; dégager; évacuer; déporter; déverser
  • éjecter verb (éjecte, éjectes, éjectons, éjectez, )
  • décharger verb (décharge, décharges, déchargons, déchargez, )
  • excréter verb (excrète, excrètes, excrétons, excrétez, )
  • dégager verb (dégage, dégages, dégagons, dégagez, )
  • évacuer verb (évacue, évacues, évacuons, évacuez, )
  • déporter verb (déporte, déportes, déportons, déportez, )
  • déverser verb (déverse, déverses, déversons, déversez, )
 5. tömma (hälla ut)
  décharger; verser; débarrasser; vider; déverser
  • décharger verb (décharge, décharges, déchargons, déchargez, )
  • verser verb (verse, verses, versons, versez, )
  • débarrasser verb (débarrasse, débarrasses, débarrassons, débarrassez, )
  • vider verb (vide, vides, vidons, videz, )
  • déverser verb (déverse, déverses, déversons, déversez, )
 6. tömma (tömma på allt; plundra; fisk; rensa)
  vider; tirailler; exploiter; dévaliser
  • vider verb (vide, vides, vidons, videz, )
  • tirailler verb (tiraille, tirailles, tiraillons, tiraillez, )
  • exploiter verb (exploite, exploites, exploitons, exploitez, )
  • dévaliser verb (dévalise, dévalises, dévalisons, dévalisez, )
 7. tömma (pumpa ur)
  vider; pomper
  • vider verb (vide, vides, vidons, videz, )
  • pomper verb (pompe, pompes, pompons, pompez, )
 8. tömma (ta ut; dra ut; lyfta ut)
  enlever; ôter
  • enlever verb (enlève, enlèves, enlevons, enlevez, )
  • ôter verb (ôte, ôtes, ôtons, ôtez, )
 9. tömma (ta med någon för rengöring; rensa ut)
  piller; saccager; mettre à sac
  • piller verb (pille, pilles, pillons, pillez, )
  • saccager verb (saccage, saccages, saccageons, saccagez, )

Conjugations for tömma:

presens
 1. tömmer
 2. tömmer
 3. tömmer
 4. tömmer
 5. tömmer
 6. tömmer
imperfekt
 1. tömmde
 2. tömmde
 3. tömmde
 4. tömmde
 5. tömmde
 6. tömmde
framtid 1
 1. kommer att tömma
 2. kommer att tömma
 3. kommer att tömma
 4. kommer att tömma
 5. kommer att tömma
 6. kommer att tömma
framtid 2
 1. skall tömma
 2. skall tömma
 3. skall tömma
 4. skall tömma
 5. skall tömma
 6. skall tömma
conditional
 1. skulle tömma
 2. skulle tömma
 3. skulle tömma
 4. skulle tömma
 5. skulle tömma
 6. skulle tömma
perfekt particip
 1. har tömmt
 2. har tömmt
 3. har tömmt
 4. har tömmt
 5. har tömmt
 6. har tömmt
imperfekt particip
 1. hade tömmt
 2. hade tömmt
 3. hade tömmt
 4. hade tömmt
 5. hade tömmt
 6. hade tömmt
blandad
 1. tömm!
 2. tömm!
 3. tömmd
 4. tömmande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for tömma:

NounRelated TranslationsOther Translations
dégager rensa; ta bort
VerbRelated TranslationsOther Translations
débarrasser hälla ut; tömma befria; dricka; dricka upp; duka av; hälla ut; rena; rengöra; rensa; rensa bort; röja undan; röja upp; släppa
débourrer tömma
décharger avleda; hälla ut; låta avrinna; tömma; uttappa avfyra skott mot; avskeda; beskjuta; blixtra; fysiljera; förkasta; förklarad oskylig; hälla ut; kassera; kasta bort; ladda ur; last ur; lasta av; lägga bort; låta springa över klivan; mörda; nedlägga; reagera av; skjuta; skjuta ned; skjuta på; släppa; släppa loss; sparka; sticka ned; säga upp; upplysa; ventilera
dégager avleda; låta avrinna; tömma; uttappa anställa; befria; engagera; fria; frigöra; frisläppa; göra fri; hyra; knäppa upp; lösa; lösa upp; släppa; släppa ut; sno upp; sparka iväg; sprätta upp; spänna av; sätta i arbete; ta i tjänst
dégarnir tömma demontera; disponera; fritt förfoga över; kasta; montera ner; plocka isär; slänga; sälja; ta isär; tömma ur; undanskaffa; överlåta
déporter avleda; låta avrinna; tömma; uttappa bära bort; deportera; föra bort; ta bort; tvångsförvisa; utvisa
dévaliser fisk; plundra; rensa; tömma; tömma på allt bryta sig in; göra inbrott; plundra; råna
déverser avleda; hälla ut; låta avrinna; tömma; uttappa avföra; ge väg; hälla; hälla ut; stänka; tänka efter; tömma på vatten; veckla upp; veckla ut; vika upp; vika ut; öppna
emporter tömma bära bort; bära med sig; få ihop; föra bort; samla; samla in; släpa med; ta bort
enlever dra ut; lyfta ut; rensa ut; ta ut; tömma beröva; bortröva; dra av; frånta; få ihop; gömma undan; hacka loss; hysa agg till någon; kidnappa; klandra någon; klä av sig; plocka; plocka bort; riva bort; råna; röja undan; röja upp; röva bort; samla; samla in; skära bort; stjäla; ta av; ta bort; ta ned från; ta ur; ta ut; torka bort
excréter avleda; låta avrinna; tömma; uttappa
exploiter fisk; plundra; rensa; tömma; tömma på allt använda sig utav; bygga ut; dra fördel av; exploatera; göra det bästa utav; kultivera; odla; profitera; utnyttja; utveckla
finir tömma använda upp; avbrytas; avsluta; besluta; bestämma; bli avbruten; bli färdig med; bryta upp; bättra på; dricka; dricka upp; fixa; fullfölja tävlingen; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; förgå; gå förbi; göra fullständig; göra i ordning; göra klart; hända; komma i mål; komma till en ände; komma till ett slut; komplettera; konsumera; käka; passera; runda av; ske; sluta med; slutföra; spisa; ta kål på; äta; äta upp
mettre à sac rensa ut; ta med någon för rengöring; tömma
piller rensa ut; ta med någon för rengöring; tömma gå och tigga; plundra; rafsa åt sig; rycka till sig; råna; röva; smickra; snylta; stjäla; tigga
pomper pumpa ur; tömma pumpa; smuggla
retirer rensa ut; tömma annulera; annullera; avbeställa; behärska; beröva; bestämma över; frånta; hysa agg till någon; hålla tillbaka; klandra någon; kontrollera; plocka bort; stjäla; ta av; upphäva; återkalla
saccager rensa ut; ta med någon för rengöring; tömma förstöra
sortir rensa ut; tömma avgå ifrån; bukta ut; gå ut; plocka bort; ruckla; rumla; ta fram; ta ut; utleverera; vara ute och festa; visa
tirailler fisk; plundra; rensa; tömma; tömma på allt skaka ut
verser hälla ut; tömma administrera; betala ut; dela ut; deponera; distribuera; donera; dricka; dricka upp; efterskänka; förvalta; ge; ge en present; ge ifrån sig; gjuta; handha; hälla; hälla ned; hälla ut; hälla över; insätta; remittera; remittera pengar; skänka; spilla; stänka; sätta in; sätta in på konto; utgjuta; utöva; återvisa; ösa; ösa ned; översända
vider fisk; hälla ut; plundra; pumpa ur; rensa; rensa ut; tömma; tömma på allt använda upp; dricka; dricka upp; hälla; hälla ut; kasta ut; ladda ur; lasta av; plundra; röva; slänga ut; stänka
éjecter avleda; låta avrinna; tömma; uttappa kasta ut; mata ut; slänga ut
évacuer avleda; låta avrinna; rensa ut; tömma; uttappa avtappa; evakuera; hälla ut; ta ur vatten; tappa; tappa av; utrymma; uttömma
ôter dra ut; lyfta ut; ta ut; tömma klä av sig; stjäla; ta bort; ta ur
OtherRelated TranslationsOther Translations
sortir komma; strömma ut

Synonyms for "tömma":


Wiktionary Translations for tömma:

tömma
verb
 1. Rendre vide
 2. Terminer, boire le liquide contenu
 3. Retirer le contenu d'un récipient
 4. Extraire d’une mine tout ce qu’elle contient.

Cross Translation:
FromToVia
tömma vider empty — to make empty
tömma faire couler ablassen — eine Menge reduzieren
tömma vider leeren — (transitiv) leer machen durch Verbrauch des Inhalts oder um diesen zu verwenden

Related Translations for tömma