Swedish

Detailed Translations for ta bort from Swedish to French

ta bort:

ta bort verb (tar bort, tog bort, tagit bort)

 1. ta bort (torka bort)
  effacer; enlever; essuyer; entraîner; aplatir; aplanir; faire disparaître; balayer; gommer; torcher
  • effacer verb (efface, effaces, effaçons, effacez, )
  • enlever verb (enlève, enlèves, enlevons, enlevez, )
  • essuyer verb (essuie, essuies, essuyons, essuyez, )
  • entraîner verb (entraîne, entraînes, entraînons, entraînez, )
  • aplatir verb (aplatis, aplatit, aplatissons, aplatissez, )
  • aplanir verb (aplanis, aplanit, aplanissons, aplanissez, )
  • balayer verb (balaye, balayes, balayons, balayez, )
  • gommer verb (gomme, gommes, gommons, gommez, )
  • torcher verb (torche, torches, torchons, torchez, )
 2. ta bort (damma av)
  dépoussiérer; épousseter; enlever la poussière; nettoyer; ôter la poussière
  • épousseter verb (époussette, époussettes, époussetons, époussetez, )
  • nettoyer verb (nettoie, nettoies, nettoyons, nettoyez, )
 3. ta bort (ta ur)
  ôter
  • ôter verb (ôte, ôtes, ôtons, ôtez, )
 4. ta bort (avlägsna)
  éloigner; renvoyer; écarter; repousser; se débarrasser de; chasser; expulser; aliéner
  • éloigner verb (éloigne, éloignes, éloignons, éloignez, )
  • renvoyer verb (renvoie, renvoies, renvoyons, renvoyez, )
  • écarter verb (écarte, écartes, écartons, écartez, )
  • repousser verb (repousse, repousses, repoussons, repoussez, )
  • chasser verb (chasse, chasses, chassons, chassez, )
  • expulser verb (expulse, expulses, expulsons, expulsez, )
  • aliéner verb (aliène, aliènes, aliénons, aliénez, )
 5. ta bort (bära bort; föra bort)
  emmener; emporter; déporter; porter; remporter
  • emmener verb (emmène, emmènes, emmenons, emmenez, )
  • emporter verb (emporte, emportes, emportons, emportez, )
  • déporter verb (déporte, déportes, déportons, déportez, )
  • porter verb (porte, portes, portons, portez, )
  • remporter verb (remporte, remportes, remportons, remportez, )
 6. ta bort
  supprimer
  • supprimer verb (supprime, supprimes, supprimons, supprimez, )
 7. ta bort
  abandonner
  • abandonner verb (abandonne, abandonnes, abandonnons, abandonnez, )
 8. ta bort
 9. ta bort (avbryta)
  annuler
  • annuler verb (annule, annules, annulons, annulez, )

Conjugations for ta bort:

presens
 1. tar bort
 2. tar bort
 3. tar bort
 4. tar bort
 5. tar bort
 6. tar bort
imperfekt
 1. tog bort
 2. tog bort
 3. tog bort
 4. tog bort
 5. tog bort
 6. tog bort
framtid 1
 1. kommer att ta bort
 2. kommer att ta bort
 3. kommer att ta bort
 4. kommer att ta bort
 5. kommer att ta bort
 6. kommer att ta bort
framtid 2
 1. skall ta bort
 2. skall ta bort
 3. skall ta bort
 4. skall ta bort
 5. skall ta bort
 6. skall ta bort
conditional
 1. skulle ta bort
 2. skulle ta bort
 3. skulle ta bort
 4. skulle ta bort
 5. skulle ta bort
 6. skulle ta bort
perfekt particip
 1. har tagit bort
 2. har tagit bort
 3. har tagit bort
 4. har tagit bort
 5. har tagit bort
 6. har tagit bort
imperfekt particip
 1. hade tagit bort
 2. hade tagit bort
 3. hade tagit bort
 4. hade tagit bort
 5. hade tagit bort
 6. hade tagit bort
blandad
 1. ta bort!
 2. ta bort!
 3. tagande bort
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

ta bort noun

 1. ta bort (rensa)
  le dégager; le se débarasser de

Translation Matrix for ta bort:

NounRelated TranslationsOther Translations
annuler återkommande
dégager rensa; ta bort
se débarasser de rensa; ta bort
VerbRelated TranslationsOther Translations
abandonner ta bort annulera; avbeställa; avbryta; avgå ifrån; avresa; bryta upp; ge upp; gå bort; kasta bort; kasta in handduken; lägga av; lämna; lämna i sticket; sluta; släppa; tacka; upphöra; överge
aliéner avlägsna; ta bort
annuler avbryta; ta bort annulera; annulera en avtal att träffas; annullera; avbeställa; avboka; avbryta; beställa av; byta; flytta; inställa; komma tillbaka; minska; ogiltigförklara; slakna; slappa; släppa på; ställa in; säga upp; säga återbud; tacka; upphäva; växla; ångra; återkalla; återkomma
annuler la publication ta bort
aplanir ta bort; torka bort damma av; jämna; jämna till; plana; platta ut; polera; slipa av; släta ut
aplatir ta bort; torka bort förkrossa; jämna; krossa; plana; platta till; platta ut
balayer ta bort; torka bort anföra; dirigera; driva bort; leda; radera; röja undan; röja upp; sopa; sopa bort; sopa upp; sudda ut; svepa bort; utplåna
chasser avlägsna; ta bort följa; förbanna; fördriva; förhindra; jaga efter; utdriva; utesluta; utstöta
dégager anställa; avleda; befria; engagera; fria; frigöra; frisläppa; göra fri; hyra; knäppa upp; låta avrinna; lösa; lösa upp; släppa; släppa ut; sno upp; sparka iväg; sprätta upp; spänna av; sätta i arbete; ta i tjänst; tömma; uttappa
déporter bära bort; föra bort; ta bort avleda; deportera; låta avrinna; tvångsförvisa; tömma; uttappa; utvisa
dépoussiérer damma av; ta bort
effacer ta bort; torka bort driva bort; lägga på locket; radera; sopa bort; sopa under mattan; sudda ut; svepa bort; utplåna
emmener bära bort; föra bort; ta bort följa med; leda bort
emporter bära bort; föra bort; ta bort bära med sig; få ihop; samla; samla in; släpa med; tömma
enlever ta bort; torka bort beröva; bortröva; dra av; dra ut; frånta; få ihop; gömma undan; hacka loss; hysa agg till någon; kidnappa; klandra någon; klä av sig; lyfta ut; plocka; plocka bort; rensa ut; riva bort; råna; röja undan; röja upp; röva bort; samla; samla in; skära bort; stjäla; ta av; ta ned från; ta ur; ta ut; tömma
enlever la poussière damma av; ta bort
entraîner ta bort; torka bort anföra; bära med sig; dirigera; dra med sig; förleda; hala; leda; locka; lura; lära; narra; släpa; släpa med; släpa med sig; träna; uppöva; utbilda; öva
essuyer ta bort; torka bort jämna; skrubba; skura; torka av
expulser avlägsna; ta bort deportera; förbanna; fördriva; kasta ut; slänga ut; sparka av; sparka bort; tvångsförvisa; utbana; utdriva; utesluta; utstöta; utvisa
faire disparaître ta bort; torka bort driva bort; utplåna
gommer ta bort; torka bort
nettoyer damma av; ta bort duka av; knäppa upp; lösa upp; rena; rengöra; renhålla; rensa; rensa bort; skrubba; skura; sno upp; sprätta upp; spänna av; städa upp; torka upp; uppklara
porter bära bort; föra bort; ta bort anstifta; avsända; bära; bära upp; draga; föra; förorsaka; ge; ha på sig; orsaka; porta; portera; skicka; släpa; stödja; sända; tilldela; tillfoga; understödja; utlösa; överlämna; överräcka
remporter bära bort; föra bort; ta bort angripa; belägga; fatta; gripa; inbringa; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta fasta på; ta i besittning
renvoyer avlägsna; ta bort ajournera; avfärda; avmarschera; avskeda; avskräcka; avsända; avtåga; byta; eka; flytta; flytta fram; hänvisa till; kasta till; komma tillbaka; lasta av skepp; lossa; reflektera; senarelägga; skicka; skicka tillbaka; skjuta på; sparka; sända; växla; återbetala; återkasta; återkomma; återspegla
repousser avlägsna; ta bort avfärda; avhålla sig; avskräcka; avslå; avstå; avsäga; avvisa; avvärja; evakuera; flytta; flytta på sig; flytta undan; förakta; förhindra; förkasta; förneka; försmå; försvara; förvägra; hålla undan; håna; maka på sig; nerrösta; parera; putta av; senarelägga; skjuta bort; skjuta på; stöta bort; trycka upp; tvinga tillbaka; uppsäga; utesluta; utrymma; uttömma
se débarasser de bli av med; slänga
se débarrasser de avlägsna; ta bort disponera; fritt förfoga över; kasta; slänga; sälja; tömma ur; undanskaffa; vara befriad från; överlåta
supprimer ta bort annulera; annullera; avbeställa; avskaffa; avskriva; avsluta; döda; eliminera; färdigställa; förkasta; förstöra; göra sönder; ha ihjäl; kassera; lida av hjärtbränna; mörda; rasera; sluta med; ställa in; överge
torcher ta bort; torka bort
écarter avlägsna; ta bort avvärja; bryta upp; evakuera; förkasta; försumma; försvara; hålla undan; kassera; kasta bort; lägga bort; parera; sträckning; sträckningsgest; utrymma; uttömma; vända bort
éloigner avlägsna; ta bort
épousseter damma av; ta bort damma
ôter ta bort; ta ur dra ut; klä av sig; lyfta ut; stjäla; ta ur; ta ut; tömma
ôter la poussière damma av; ta bort

Synonyms for "ta bort":


Wiktionary Translations for ta bort:

ta bort
Cross Translation:
FromToVia
ta bort abstraire abstract — to separate; to disengage
ta bort enlever remove — to take away
ta bort décaper abbeizen — (transitiv), einen Gegenstand abbeizen: von ihm mit einem Lösungsmittel Beläge entfernen, zum Beispiel Farbreste, Rost
ta bort gommer beseitigen — etwas beiseite schaffen; etwas entfernen
ta bort supprimer; décharger löschenInformationen oder Einträge aus Dateien, Datensammlungen oder Datenbanken entfernen

Related Translations for ta bort