Swedish

Detailed Translations for temperament from Swedish to French

temperament:

temperament [-ett] noun

  1. temperament (sinnesstämning; inställning; humör)
    la disposition; le tempérament; l'âme; la sympathies; la tendance; la connaissance; la raison; l'esprit; le caractère; le nature; le génie; le penchant; l'intelligence; l'inclination; l'intellect
  2. temperament (natur; disposition)
    le tempérament; la fougue; la ferveur; l'ardeur

Translation Matrix for temperament:

NounRelated TranslationsOther Translations
ardeur disposition; natur; temperament ambitioner; arbetsiver; begeistring; begär; drivkraft; eldighet; energi; entusiasm; fart; fascination; förförelse; förtjusning; glöd; grundlighet; häftighet; hängivenhet; hänryckning; insisterar; inspiration; intensitet; iver; lidelse; lust; måste; nervositet; passion; schvung; stormighet; strävanden; turbulens; värme; våldsamhet; översvallande glädje
caractère humör; inställning; sinnesstämning; temperament benägenhet; beskaffenhet; böjelse; drivkraft; energi; fart; håg; igenkänningstecken; karaktisera; karaktär; karaktärsdrag; lynne; läggning; natur; personlighet; sinne; sinnelag; själ; tecken; typsnitt
connaissance humör; inställning; sinnesstämning; temperament bekant; bekanting; bekantskap; duktighet; förmåga; händighet; kapabilitet; kompetens; kunskap; kännedom; lärande; medvetande; skicklighet; spöke; spöklik uppenbarelse; vetenskap; vetskap
disposition humör; inställning; sinnesstämning; temperament anträffbarhet; arrangemang; avtal; benägenhet; beskaffenhet; böjelse; disposition; fallenhet; fastställande; humör; håg; kondition; känsla; layout; läggning; situation; skick; tillgänglighet; tillgång; tillstånd; tro; överenskommelse; övertygelse
esprit humör; inställning; sinnesstämning; temperament alf; begåvning; disposition; drift; fallenhet; fantom; förstånd; förståndsgåvor; hjärnan; humor; intellekt; intelligens; läggning; mental förmåga; mental kapacitet; nöje; sinnelag; själ; sprit; spöke; spöklik uppenbarelse; tankesätt; tendens; tro; älva; övertygelse
ferveur disposition; natur; temperament arbetsiver; eldighet; fart; fascination; iver; passion; schvung
fougue disposition; natur; temperament besattning av; eldighet; fart; glöd; häftighet; hängivenhet; hänsynslös; iver; lidelse; passion; schvung; stormighet; turbulens; värme; våldsamhet
génie humör; inställning; sinnesstämning; temperament begåvning; förstånd; förståndsgåvor; geni; genie; intellekt; intelligens; mental förmåga; mental kapacitet; smart; snille; spöke; spöklik uppenbarelse
inclination humör; inställning; sinnesstämning; temperament benägenhet; böja; böjelse; böjning; fallenhet; håg; kurva; preferens; smak; tendens; tillgivenhet; tycke; val; vridning
intellect humör; inställning; sinnesstämning; temperament begrepp; förstånd; förståndsgåvor; föstånd; insikt; intellekt; intelligens; mental förmåga; mental kapacitet; spöke; spöklik uppenbarelse
intelligence humör; inställning; sinnesstämning; temperament begrepp; begåvning; fiffighet; färmitet; förmåga att förstå; förstånd; förståndsgåvor; föstånd; handlingskraft; insikt; intellekt; intelligens; klokhet; mental förmåga; mental kapacitet; skarpsinne; skarpsinnighet; skyndsamhet; slagfärdighet; slagkraft; slughet; smarthet; spöke; spöklik uppenbarelse
nature humör; inställning; sinnesstämning; temperament benägenhet; beskaffenhet; böjelse; håg; karaktär; karaktärsdrag; lynne; läggning; natur; sinne; sinnelag; själ; slag; sort
penchant humör; inställning; sinnesstämning; temperament benägenhet; böjelse; håg; intuition; preferens; smak; tendens; tycke; val
raison humör; inställning; sinnesstämning; temperament anledning; direkt orsak; förnuftighet; förstånd; grund; intellekt; intelligens; korrekthet; mental förmåga; mental kapacitet; orsak; riktighet; rättvisa; rådighet; sak; spöke; spöklik uppenbarelse; visdom
sympathies humör; inställning; sinnesstämning; temperament benägenhet; böjelse; håg
tempérament disposition; humör; inställning; natur; sinnesstämning; temperament benägenhet; böjelse; disposition; fallenhet; flinkhet; håg; karaktär; karaktärsdrag; käckhet; lynne; läggning; natur; personlighet; sinne; sinnelag
tendance humör; inställning; sinnesstämning; temperament andemening; begär; benägenhet; böjelse; drift; håg; innebörd; innehåll; mode; orientera på; starkt behov; sätt; tendens; trend; vis
âme humör; inställning; sinnesstämning; temperament drivkraft; energi; fart; lynne; sinne; sinnelag; själ; spöke; spöklik uppenbarelse
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
connaissance kunskap
ModifierRelated TranslationsOther Translations
nature jungfruelig; jungfrueligt; orörd; orört; oskuldsfullt; ren; rent

Synonyms for "temperament":


Related Translations for temperament