Swedish

Detailed Translations for tillämpning from Swedish to French

tillämpning:

tillämpning [-en] noun

  1. tillämpning (användning)
    l'application; l'utilisation; l'usage; la mise à prix; la mise; l'emploi
  2. tillämpning
  3. tillämpning
    l'application

Translation Matrix for tillämpning:

NounRelated TranslationsOther Translations
application användning; tillämpning affärsprogram; ambitioner; användning; applikation; arbetsiver; arbetssamhet; bruk; brädd; byggnad; flit; hängivenhet; industri section; insisterar; kant; konstruktion; krage; lidelse; mål; målsättning; måste; passion; program; strävanden; syfte; uthållighet; utövande
emploi användning; tillämpning anställning; användning; arbete; arbetsplats; ativitet; bruk; jobb; lönarbete; position; profession; sed; syssla; tjänsteförhållande; uppgift; utnyttjande; utnämning; utövande; vana; yrke
mise användning; tillämpning anbud; byggnad; erbjudande; förslag; inlägg; insatser; kläder; konstruktion; mål; målsättning; pengainsatser; spekulerande; spelpengar; syfte
mise à prix användning; tillämpning mål; målsättning; prissättande; syfte
usage användning; tillämpning användning; användning av ord; användningssamband; bruk; folkligt; sed; tradition; utövande; vana
utilisation användning; tillämpning användning; förbrukning; utnyttjande
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
application Commerce Server tillämpning

Synonyms for "tillämpning":