Swedish

Detailed Translations for tillåta from Swedish to French

tillåta:

tillåta verb (tillåter, tillåtit, tillät)

 1. tillåta
  permettre; autoriser; concéder; admettre; accepter; acquiescer; tolérer; accorder
  • permettre verb (permets, permet, permettons, permettez, )
  • autoriser verb (autorise, autorises, autorisons, autorisez, )
  • concéder verb (concède, concèdes, concédons, concédez, )
  • admettre verb (admets, admet, admettons, admettez, )
  • accepter verb (accepte, acceptes, acceptons, acceptez, )
  • acquiescer verb (acquiesce, acquiesces, acquiesçons, acquiescez, )
  • tolérer verb (tolère, tolères, tolérons, tolérez, )
  • accorder verb (accorde, accordes, accordons, accordez, )
 2. tillåta
  laisser; permettre; consentir à; agréer; consentir; approuver; concéder; tolérer; admettre; déclarer bon
  • laisser verb (laisse, laisses, laissons, laissez, )
  • permettre verb (permets, permet, permettons, permettez, )
  • agréer verb (agrée, agrées, agréons, agréez, )
  • consentir verb (consens, consent, consentons, consentez, )
  • approuver verb (approuve, approuves, approuvons, approuvez, )
  • concéder verb (concède, concèdes, concédons, concédez, )
  • tolérer verb (tolère, tolères, tolérons, tolérez, )
  • admettre verb (admets, admet, admettons, admettez, )
 3. tillåta
  permettre; prêter; donner; accéder; consentir à; accorder; procurer; livrer; fournir; distribuer; satisfaire à
  • permettre verb (permets, permet, permettons, permettez, )
  • prêter verb (prête, prêtes, prêtons, prêtez, )
  • donner verb (donne, donnes, donnons, donnez, )
  • accéder verb (accède, accèdes, accédons, accédez, )
  • accorder verb (accorde, accordes, accordons, accordez, )
  • procurer verb (procure, procures, procurons, procurez, )
  • livrer verb (livre, livres, livrons, livrez, )
  • fournir verb (fournis, fournit, fournissons, fournissez, )
  • distribuer verb (distribue, distribues, distribuons, distribuez, )
 4. tillåta
  permettre; accorder; consentir; autoriser; concéder
  • permettre verb (permets, permet, permettons, permettez, )
  • accorder verb (accorde, accordes, accordons, accordez, )
  • consentir verb (consens, consent, consentons, consentez, )
  • autoriser verb (autorise, autorises, autorisons, autorisez, )
  • concéder verb (concède, concèdes, concédons, concédez, )
 5. tillåta
  permettre; consentir
  • permettre verb (permets, permet, permettons, permettez, )
  • consentir verb (consens, consent, consentons, consentez, )
 6. tillåta
  accorder; octroyer; permettre; consentir; consentir à; autoriser
  • accorder verb (accorde, accordes, accordons, accordez, )
  • octroyer verb (octroie, octroies, octroyons, octroyez, )
  • permettre verb (permets, permet, permettons, permettez, )
  • consentir verb (consens, consent, consentons, consentez, )
  • autoriser verb (autorise, autorises, autorisons, autorisez, )
 7. tillåta
  autoriser
  • autoriser verb (autorise, autorises, autorisons, autorisez, )
 8. tillåta (bevilja)
  accorder; consentir; acquiescer; être d'accord avec
  • accorder verb (accorde, accordes, accordons, accordez, )
  • consentir verb (consens, consent, consentons, consentez, )
  • acquiescer verb (acquiesce, acquiesces, acquiesçons, acquiescez, )

Conjugations for tillåta:

presens
 1. tillåter
 2. tillåter
 3. tillåter
 4. tillåter
 5. tillåter
 6. tillåter
imperfekt
 1. tillåtit
 2. tillåtit
 3. tillåtit
 4. tillåtit
 5. tillåtit
 6. tillåtit
framtid 1
 1. kommer att tillåta
 2. kommer att tillåta
 3. kommer att tillåta
 4. kommer att tillåta
 5. kommer att tillåta
 6. kommer att tillåta
framtid 2
 1. skall tillåta
 2. skall tillåta
 3. skall tillåta
 4. skall tillåta
 5. skall tillåta
 6. skall tillåta
conditional
 1. skulle tillåta
 2. skulle tillåta
 3. skulle tillåta
 4. skulle tillåta
 5. skulle tillåta
 6. skulle tillåta
perfekt particip
 1. har tillät
 2. har tillät
 3. har tillät
 4. har tillät
 5. har tillät
 6. har tillät
imperfekt particip
 1. hade tillät
 2. hade tillät
 3. hade tillät
 4. hade tillät
 5. hade tillät
 6. hade tillät
blandad
 1. tillåt!
 2. tillåt!
 3. tillått
 4. tillåtande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for tillåta:

NounRelated TranslationsOther Translations
accepter adoption
donner ge bort
VerbRelated TranslationsOther Translations
accepter tillåta acceptera; acceptera en gåva; emotta; erkänna duglig; foga sig; kontrollstämpla; rätta sig efter; ta emot; ta emot en gåva
accorder bevilja; tillåta auktorisera; avstämma; avstå; avträda; bemyndiga; donera; foga sig; förlika; försona; ge; justera; komma överens om; rätta sig efter; skänka; ställa in; tilldela; uppge; utlämna; överge
accéder tillåta foga sig; rätta sig efter
acquiescer bevilja; tillåta gå med på; samstämma; samtycka till
admettre tillåta acceptera; auktorisera; bekänna; bemyndiga; ge upp; leverera; lämna in; medge; rekrytera; släppa in; säga saningen; ta emot; tillstå; tolerera; överräcka
agréer tillåta auktorisera; bemyndiga; foga sig; rätta sig efter; stå ut med någonting
approuver tillåta acceptera; auktorisera; backa upp; befoga; befullmäktiga; bejaka; bemyndiga; erkänna; godkänna; gå med på; hålla med; instämma; samstämma; samtycka till; vara ense
autoriser tillåta auktorisera; befoga; befullmäktiga; bemyndiga; ge behörighet; ge fullmakt åt; godkänna; tolerera
concéder tillåta avstå; avträda; tilldela; uppge; utlämna; överge
consentir bevilja; tillåta auktorisera; avstämma med; backa upp; befoga; befullmäktiga; bejaka; bemyndiga; försöka; godkänna; gå med på; göra sitt bästa; hålla med; instämma; lägga manken till; passa; samstämma; samtycka till; tilldela; tolerera; vara ense
consentir à tillåta auktorisera; avtala; bemyndiga; foga sig; rätta sig efter; överenskomma
distribuer tillåta betala ut; dela ut; distribuera; fördela; förse; ge; leverera; lämna ut; lämna över; remittera pengar; skaffa; skicka runt; tillföra; överlämna
donner tillåta anmäla sig; avge; deklarera; dela ut; donera; erbjuda; förse; ge; ge bort; gifta bort; leverera; lämna över; räcka; räcka fram; skicka; skriva in sig; skänka; tilldela; tillfoga; tillföra; tillhandhålla; upge; överlämna; överräcka
déclarer bon tillåta auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna
fournir tillåta avsända; dela ut; distribuera; förse; förskaffa; försörja med; ge; införskaffa; leverera; lämna; lämna ut; lämna över; se till att; servera; skicka; sända; tillföra; tillhandahålla; utdela; utspisa; överlämna
laisser tillåta avstå; avträda; befria; bortse ifrån; dumpa; frige; frigöra; ge upp; ignorera; inte bry sig om; lämna bakom sig; låta ligga kvar; låta stå; negligera; sluta; släppa tillbaka; uppge; upphöra; utlämna; överge
livrer tillåta avkasta; avsända; dela ut; förse; ge; hämta in; inbringa; leverera; lägga fram; lämna; lämna ut; lämna över; skicka; sända; tillföra; tillhandhålla; överlämna; överräcka
octroyer tillåta auktorisera; bemyndiga; lära
permettre tillåta auktorisera; befoga; befullmäktiga; bemyndiga; foga sig; godkänna; gå med på; lära; rätta sig efter; samstämma; samtycka till; tolerera
procurer tillåta dela ut; distribuera; förse; leverera; lämna; lämna över; skaffa; skicka; tillföra
prêter tillåta avancera; flytta framåt; ge kredit; kreditera; låna; låna ut; närma sig
satisfaire à tillåta foga sig; lära; rätta sig efter
tolérer tillåta auktorisera; bemyndiga; bära; fördraga; lida; lära; orka; tolerera; tåla; uthärda; utstå
être d'accord avec bevilja; tillåta avtala; instämma; vara ense; överenskomma

Synonyms for "tillåta":


Wiktionary Translations for tillåta:

tillåta
verb
 1. Tolérer

Cross Translation:
FromToVia
tillåta autoriser empower — to give permission to
tillåta permettre permit — allow (something) to happen
tillåta souffrir suffer — To allow
tillåta permettre erlauben — jemandem die Zustimmung oder die Möglichkeit geben
tillåta autoriser; permettre gestatten — jemandem etwas erlauben

Related Translations for tillåta