Swedish

Detailed Translations for tilldela from Swedish to French

tilldela:

tilldela verb (tilldelar, tilldelade, tilldelat)

 1. tilldela
  assigner; attribuer; accorder; consentir; concéder
  • assigner verb (assigne, assignes, assignons, assignez, )
  • attribuer verb (attribue, attribues, attribuons, attribuez, )
  • accorder verb (accorde, accordes, accordons, accordez, )
  • consentir verb (consens, consent, consentons, consentez, )
  • concéder verb (concède, concèdes, concédons, concédez, )
 2. tilldela
  déléguer
  • déléguer verb (délègue, délègues, déléguons, déléguez, )
 3. tilldela
  attribuer
  • attribuer verb (attribue, attribues, attribuons, attribuez, )
 4. tilldela (administrera; sköta; dela ut)
 5. tilldela (bestämma; anvisa)
  placer; déterminer; trouver; découvrir; localiser
  • placer verb (place, places, plaçons, placez, )
  • déterminer verb (détermine, détermines, déterminons, déterminez, )
  • trouver verb (trouve, trouves, trouvons, trouvez, )
  • découvrir verb (découvre, découvres, découvrons, découvrez, )
  • localiser verb (localise, localises, localisons, localisez, )
 6. tilldela (omfördela; anslå)
  remembrer
  • remembrer verb (remembre, remembres, remembrons, remembrez, )
 7. tilldela (tillfoga)
  infliger; donner; porter
  • infliger verb (inflige, infliges, infligeons, infligez, )
  • donner verb (donne, donnes, donnons, donnez, )
  • porter verb (porte, portes, portons, portez, )

Conjugations for tilldela:

presens
 1. tilldelar
 2. tilldelar
 3. tilldelar
 4. tilldelar
 5. tilldelar
 6. tilldelar
imperfekt
 1. tilldelade
 2. tilldelade
 3. tilldelade
 4. tilldelade
 5. tilldelade
 6. tilldelade
framtid 1
 1. kommer att tilldela
 2. kommer att tilldela
 3. kommer att tilldela
 4. kommer att tilldela
 5. kommer att tilldela
 6. kommer att tilldela
framtid 2
 1. skall tilldela
 2. skall tilldela
 3. skall tilldela
 4. skall tilldela
 5. skall tilldela
 6. skall tilldela
conditional
 1. skulle tilldela
 2. skulle tilldela
 3. skulle tilldela
 4. skulle tilldela
 5. skulle tilldela
 6. skulle tilldela
perfekt particip
 1. har tilldelat
 2. har tilldelat
 3. har tilldelat
 4. har tilldelat
 5. har tilldelat
 6. har tilldelat
imperfekt particip
 1. hade tilldelat
 2. hade tilldelat
 3. hade tilldelat
 4. hade tilldelat
 5. hade tilldelat
 6. hade tilldelat
blandad
 1. tilldela!
 2. tilldela!
 3. tilldelad
 4. tilldelande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

tilldela

 1. tilldela
  assigner
  • assigner verb (assigne, assignes, assignons, assignez, )

Translation Matrix for tilldela:

NounRelated TranslationsOther Translations
donner ge bort
VerbRelated TranslationsOther Translations
accorder tilldela auktorisera; avstämma; avstå; avträda; bemyndiga; bevilja; donera; foga sig; förlika; försona; ge; justera; komma överens om; rätta sig efter; skänka; ställa in; tillåta; uppge; utlämna; överge
assigner tilldela befalla; beordra; delge en stämning; instämma; kalla; kalla inför rätta; kommendera; stämma; ålägga att inställa sig
attribuer tilldela auktorisera; bemyndiga; tillsätta; tillägga
concéder tilldela avstå; avträda; tillåta; uppge; utlämna; överge
consentir tilldela auktorisera; avstämma med; backa upp; befoga; befullmäktiga; bejaka; bemyndiga; bevilja; försöka; godkänna; gå med på; göra sitt bästa; hålla med; instämma; lägga manken till; passa; samstämma; samtycka till; tillåta; tolerera; vara ense
donner tilldela; tillfoga anmäla sig; avge; deklarera; dela ut; donera; erbjuda; förse; ge; ge bort; gifta bort; leverera; lämna över; räcka; räcka fram; skicka; skriva in sig; skänka; tillföra; tillhandhålla; tillåta; upge; överlämna; överräcka
donner un médicament administrera; dela ut; sköta; tilldela
découvrir anvisa; bestämma; tilldela avslöja; blotta; blottlägga; dra upp; efterforska; erfara; finna; få reda på; hitta på; klara upp; komma på; ligga naken; lära; lösa sig; lösa upp; möta; reda på; röja; snoka; träffa; uppenbara; uppspåra; upptäcka; utfinna; utställa; utsätta någon för; yppa; öppna
déléguer tilldela befullmäktiga; delegera; förordna; ge; lasta över på någon annan; lämna åt någon annan; överlämna; överräcka
déterminer anvisa; bestämma; tilldela beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; dekorera; efterforska; fastlägga; fastställa; finna; föreslå; föreställa; förvissa sig om; karakterisera; konstatera; pryda; pynta; tänka över; uppspåra; utmärka; överväga
faire avaler administrera; dela ut; sköta; tilldela administrera; förvalta; handha; utöva
faire prendre administrera; dela ut; sköta; tilldela administrera; förvalta; handha; utöva
infliger tilldela; tillfoga
localiser anvisa; bestämma; tilldela efterforska; finna; hitta; uppspåra
placer anvisa; bestämma; tilldela bekläda; bevara; förlägga; investera; lagra; lägga; lägga bort; lägga ner; odla; placera; planta; plantera; stationera; ställa; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner
porter tilldela; tillfoga anstifta; avsända; bära; bära bort; bära upp; draga; föra; föra bort; förorsaka; ge; ha på sig; orsaka; porta; portera; skicka; släpa; stödja; sända; ta bort; understödja; utlösa; överlämna; överräcka
remembrer anslå; omfördela; tilldela
trouver anvisa; bestämma; tilldela bringa till rättvisa; efterforska; erfara; finna; få reda på; hitta; komma på; lära; möta; söka; träffa; uppspåra; upptäcka; yppa

Synonyms for "tilldela":


Wiktionary Translations for tilldela:

tilldela
verb
 1. Attribuer

Cross Translation:
FromToVia
tilldela donner erteilen — jemandem etwas zukommen lassen