Summary
Swedish to French:   more detail...
  1. underjordisk:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for underjordisk from Swedish to French

underjordisk:


Translation Matrix for underjordisk:

NounRelated TranslationsOther Translations
clandestin person som gömer sig
secret döljande; fördoldhet; förtigande; hemlighet; hemlighetsfull; hemlighållande; hemligt; mysterie; smygväg
ModifierRelated TranslationsOther Translations
clandestin underjordisk; underjordiskt bakslug; bakslugt; bedräglig; bedrägligt; beslöjat; dålig; dåligt; döljd; döljt; falsk; falskt; förstulen; förstulet; hemlig; hemlighetsfull; hemlighetsfulllt; hemligt; i det tysta; i hemlighet; i skymm undan; illegal; illegalt; ljudlöst; lömskt; obemärkt; olaglig; olagligt; oobserverad; oobserverat; osedd; osett; skamlig; skamligt; undangömd; undangömt
clandestinement underjordisk; underjordiskt bakslug; bakslugt; bedräglig; bedrägligt; beslöjat; dålig; dåligt; döljd; döljt; falsk; falskt; hemlig; hemlighetsfull; hemlighetsfulllt; hemligt; i smyg; illegal; illegalt; lömskt; olaglig; olagligt; skamlig; skamligt; undangömd; undangömt
en cachette underjordisk; underjordiskt bakslug; bakslugt; bedräglig; bedrägligt; beslöjat; dålig; dåligt; döljd; döljt; falsk; falskt; hemlig; hemlighetsfull; hemlighetsfulllt; hemligt; i smyg; lömskt; skamlig; skamligt; undangömd; undangömt
secret underjordisk; underjordiskt bakslug; bakslugt; bedräglig; bedrägligt; beslöjat; dunkel; dunkelt; döljd; döljt; förstulen; förstulet; gåtfullt; gömd; gömt; hemlig; hemlighetsfull; hemlighetsfulllt; hemligt; i det tysta; i hemlighet; i skymm undan; kryptiskt; ljudlöst; lömskt; mystisk; mystiskt; obemärkt; ordkargt; reserverad; reserverat; svårtydd; svårtytt; tystlåten; tystlåtet
souterrain underjordisk; underjordiskt

Wiktionary Translations for underjordisk:

underjordisk
adjective
  1. Qui est sous terre.

Cross Translation:
FromToVia
underjordisk souterrain underground — below the ground

Related Translations for underjordisk