Swedish

Detailed Translations for understöd from Swedish to French

understöd:

understöd [-ett] noun

  1. understöd (stöd; hjälp; medverkan)
    le soutien; le support; l'aide
  2. understöd (hjälp; tjänst; assistans; bistånd)
    l'aide; l'assistance
  3. understöd (socialt arbete; bistånd)
    l'assistance sociale; le secours; l'assistance; l'aide
  4. understöd (stöd)

Translation Matrix for understöd:

NounRelated TranslationsOther Translations
aide assistans; bistånd; hjälp; medverkan; socialt arbete; stöd; tjänst; understöd assistans; assistent; avlastning; bistånd; biträde; gren; handräckning; hjälp; hjälp personal; hjälpare; klyka; krycka; medhjälpare; skrev; startpunkt; storstag; stävband; stöd; stöttepelare; tjänster; underhållningsarbete; utgångspunkt
appui pour le dos stöd; understöd stöd; uppbackning
assistance assistans; bistånd; hjälp; socialt arbete; tjänst; understöd antal deltagare; assistans; avlastning; bistånd; få sällskap utav; handräckning; hjälp; hjälpa; kundtjänst; närvarande personer; närvaranden; omsorg; omvårdnad; stöd; tjänster; underhållningsarbete; uppkomst
assistance sociale bistånd; socialt arbete; understöd arbetslöshets kompensation; social omsorg; socialvård
point d'appui stöd; understöd gren; klyka; konstruktion att hjälpa gå; krycka; skrev; storstag; stävband; stöd; stöttepelare
secours bistånd; socialt arbete; understöd assistans; avlastning; bistånd; handräckning; hjälp; lycka; lättnad; startpunkt; stöd; sällhet; underhållningsarbete; utgångspunkt
soutien hjälp; medverkan; stöd; understöd assistans; avlastning; bistånd; gren; handräckning; hjälp; klyka; krycka; skrev; startpunkt; storstag; stävband; stöd; stötta; stöttepelare; underhållningsarbete; uppmuntran; utgångspunkt
soutien pour le dos stöd; understöd stöd; uppbackning
support hjälp; medverkan; stöd; understöd assistans; bas; chassis; fundament; hjälp; kaross; paus; startpunkt; stöd; stödblad; stötta; support; underlag; understruktur; uppmuntran; utgångspunkt; vila
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
aide direkthjälp; hjälp; vägledning

Synonyms for "understöd":