Swedish

Detailed Translations for undertrycka from Swedish to French

undertrycka:

undertrycka verb (undertryckar, undertryckade, undertryckat)

 1. undertrycka (hålla kontrollen över; krossa; betvinga; hålla tillbaka)
  retenir; réprimer; se retenir; maîtriser; broyer; se maîtriser; se contenir; écraser; dominer; refouler; gouverner; se modérer; dompter; concasser
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • réprimer verb (réprime, réprimes, réprimons, réprimez, )
  • se retenir verb
  • maîtriser verb (maîtrise, maîtrises, maîtrisons, maîtrisez, )
  • broyer verb (broie, broies, broyons, broyez, )
  • écraser verb (écrase, écrases, écrasons, écrasez, )
  • dominer verb (domine, domines, dominons, dominez, )
  • refouler verb (refoule, refoules, refoulons, refoulez, )
  • gouverner verb (gouverne, gouvernes, gouvernons, gouvernez, )
  • dompter verb (dompte, domptes, domptons, domptez, )
  • concasser verb (concasse, concasses, concassons, concassez, )
 2. undertrycka
  réprimer; étouffer
  • réprimer verb (réprime, réprimes, réprimons, réprimez, )
  • étouffer verb (étouffe, étouffes, étouffons, étouffez, )
 3. undertrycka (hålla tillbaka; dölja; svälja; stänga inne)
  empiler; refouler
  • empiler verb (empile, empiles, empilons, empilez, )
  • refouler verb (refoule, refoules, refoulons, refoulez, )
 4. undertrycka (dölja; skyla; gömma)
  cacher; camoufler; taire; déguiser; abriter; dissimuler; omettre; mettre en sûreté; détenir; receler; retenir; voiler; farder
  • cacher verb (cache, caches, cachons, cachez, )
  • camoufler verb (camoufle, camoufles, camouflons, camouflez, )
  • taire verb (tais, tait, taisons, taisez, )
  • déguiser verb (déguise, déguises, déguisons, déguisez, )
  • abriter verb (abrite, abrites, abritons, abritez, )
  • dissimuler verb (dissimule, dissimules, dissimulons, dissimulez, )
  • omettre verb (omets, omet, omettons, omettez, )
  • détenir verb (détiens, détient, détenons, détenez, )
  • receler verb (recèle, recèles, recelons, recelez, )
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • voiler verb (voile, voiles, voilons, voilez, )
  • farder verb (farde, fardes, fardons, fardez, )
 5. undertrycka (förtrycka)
  opprimer
  • opprimer verb (opprime, opprimes, opprimons, opprimez, )

Conjugations for undertrycka:

presens
 1. undertryckar
 2. undertryckar
 3. undertryckar
 4. undertryckar
 5. undertryckar
 6. undertryckar
imperfekt
 1. undertryckade
 2. undertryckade
 3. undertryckade
 4. undertryckade
 5. undertryckade
 6. undertryckade
framtid 1
 1. kommer att undertrycka
 2. kommer att undertrycka
 3. kommer att undertrycka
 4. kommer att undertrycka
 5. kommer att undertrycka
 6. kommer att undertrycka
framtid 2
 1. skall undertrycka
 2. skall undertrycka
 3. skall undertrycka
 4. skall undertrycka
 5. skall undertrycka
 6. skall undertrycka
conditional
 1. skulle undertrycka
 2. skulle undertrycka
 3. skulle undertrycka
 4. skulle undertrycka
 5. skulle undertrycka
 6. skulle undertrycka
perfekt particip
 1. har undertryckat
 2. har undertryckat
 3. har undertryckat
 4. har undertryckat
 5. har undertryckat
 6. har undertryckat
imperfekt particip
 1. hade undertryckat
 2. hade undertryckat
 3. hade undertryckat
 4. hade undertryckat
 5. hade undertryckat
 6. hade undertryckat
blandad
 1. undertrycka!
 2. undertrycka!
 3. undertryckad
 4. undertryckande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for undertrycka:

VerbRelated TranslationsOther Translations
abriter dölja; gömma; skyla; undertrycka alarmera; avskärma; beskydda; bevara; dölja; förse med alarmsystem; förtäcka; ge skydd; gömma; hysa; skydda; täcka; vakta
broyer betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka förkrossa; förstöra; klippa smått; krossa; mala sönder; pressa sönder; skada; slå i bitar; slå sönder; stampa med foten; stampa sönder; trycka sönder
cacher dölja; gömma; skyla; undertrycka alarmera; avskärma; bevara; dölja; dölja känslor; förse med alarmsystem; förtränga känslor; förtäcka; gömma; gömma undan; kamouflera; putta iväg; skydda; skyla; vakta
camoufler dölja; gömma; skyla; undertrycka avskärma; dölja; förkläda sig; förtäcka; gömma; kamouflera; skyla
concasser betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka stampa med foten
dissimuler dölja; gömma; skyla; undertrycka alarmera; avskärma; beslöja; dölja; förkläda; förse med alarmsystem; förtäcka; gömma; kamouflera; skyla
dominer betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behärska; bemäktiga; bestämma över; bromsa; dominera; förhärska; ge uppdrag; ha överhanden; härska; hålla i schack; hålla tillbaka; kommandera; kontrollera; lägga band på; odla; råda; stiga; stiga över; tygla; tämja; underkasta sig; utvecklas; vara rådande; växa; växa upp; överkommande
dompter betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behärska; bromsa; dressera; hålla i schack; hålla tillbaka; kontrollera; lägga band på; lära; tama; träna; tygla; tämja; underkasta sig; uppöva; utbilda; överkommande
déguiser dölja; gömma; skyla; undertrycka avskärma; beslöja; byta kläder; dölja; förkläda; förkläda sig; förtäcka; förvränga ord; gömma; kamouflera; klä om; skyla
détenir dölja; gömma; skyla; undertrycka avskärma; dölja; fångsla; förtäcka; gömma; hålla fast; hålla fången; kvarhålla; sätta i fängelse
empiler dölja; hålla tillbaka; stänga inne; svälja; undertrycka anhopa; samla ihop; samla på hög; stapla; åstadkomma
farder dölja; gömma; skyla; undertrycka avskärma; beslöja; dölja; förkläda; förtäcka; gömma; kamouflera; klä upp; maskera sig; måla sig; sminka sig
gouverner betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka anföra; befalla; bemäktiga; föra befälet över; föra kommando över; förhärska; ge uppdrag; ha överhanden; härska; kommandera; kommendera; leda; råda; vara rådande
maîtriser betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka begränsa; behärska; bromsa; dominera; förhärska; ge uppdrag; härska; hålla i schack; hålla tillbaka; inskränka; kommandera; kontrollera; lägga band på; råda; skaffa sig upplysningar om; tygla; tämja; underkasta sig; överkommande
mettre en sûreté dölja; gömma; skyla; undertrycka alarmera; avskärma; bevara; bärga; dölja; förse med alarmsystem; förtäcka; gömma; rädda; skydda; vakta
omettre dölja; gömma; skyla; undertrycka avskärma; dölja; förtäcka; gömma; hoppa över; negligera; slå över; utelämna; utesluta
opprimer förtrycka; undertrycka
receler dölja; gömma; skyla; undertrycka alarmera; avskärma; dölja; förse med alarmsystem; förtäcka; gömma; handla med stöldgods
refouler betvinga; dölja; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; stänga inne; svälja; undertrycka behärska; bestämma över; dölja känslor; ebba bort; förtränga känslor; gömma undan; hålla tillbaka; kontrollera; marinera; skjuta bort; sylta; tvinga tillbaka
retenir betvinga; dölja; gömma; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; skyla; undertrycka avhålla från; avhålla sig; avskärma; avstå; behärska; behålla; bestämma över; bevilja charter till; dra av; dra ifrån; dölja; fånga; fångsla; förtäcka; gälla; gömma; hindra; hyra; hålla fast; hålla stånd; hålla tillbaka; hålla vid; inte släppa; kontrollera; lägga band på; motarbeta; reservera; stoppa; stå fast; stå kvar; stå stilla; sätta i fängelse; väcka uppmärksamhet; återhålla
réprimer betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka begränsa; behärska; bestämma över; bromsa; få ner på knä; hålla i schack; hålla tillbaka; inskränka; kontrollera; lägga band på; tygla
se contenir betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behärska; behålla sitt lugn; bestämma över; hålla sig lugn; hålla sig själv; hålla tillbaka; kontrollera; stå stilla; uppbära
se maîtriser betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behärska; bestämma över; kontrollera; kontrollera sig själv; tygla sig
se modérer betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka använda mindre; behärska; bestämma över; göra inskränkningar; hålla tillbaka; kontrollera; spara
se retenir betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behärska; bestämma över; hålla sig själv; kontrollera; stå stilla
taire dölja; gömma; skyla; undertrycka dölja
voiler dölja; gömma; skyla; undertrycka avskärma; beslöja; dölja; förkläda; förtäcka; gömma; kamouflera; skyla
écraser betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka förkrossa; klippa smått; krossa; köra över; mala; mala sönder; nerstörta; platta till; pressa sönder; slå i bitar; slå sönder; stampa med foten; stampa sönder; trampa ner; trycka sönder; åsidosätta
étouffer undertrycka begränsa; göra en gryta; inskränka; kväva; skämta; släcka; sätta ned; sätta ut
OtherRelated TranslationsOther Translations
cacher bestryka; klä; täcka

Synonyms for "undertrycka":


Wiktionary Translations for undertrycka:

undertrycka
verb
 1. Empêcher quelque chose de se développer
 2. (figuré) Calmer ce que l’on considère comme un mal
 3. (figuré) Contenir, dépasser un sentiment

Cross Translation:
FromToVia
undertrycka contenir; réduire; supprimer; réprimer suppress — to hold in place, to keep low