Swedish

Detailed Translations for uppkomma from Swedish to French

uppkomma:

uppkomma verb (uppkommer, uppkomm, uppkommit)

 1. uppkomma (uppstå; stiga upp; framträda; härröra)
  se lever; surgir; s'élever
  • se lever verb
  • surgir verb (surgis, surgit, surgissons, surgissez, )
  • s'élever verb
 2. uppkomma
  surgir; être en hausse; se lever; monter; grimper; grandir; s'élever; se dresser
  • surgir verb (surgis, surgit, surgissons, surgissez, )
  • se lever verb
  • monter verb (monte, montes, montons, montez, )
  • grimper verb (grimpe, grimpes, grimpons, grimpez, )
  • grandir verb (grandis, grandit, grandissons, grandissez, )
  • s'élever verb
  • se dresser verb
 3. uppkomma (uppstå; framträda)
  naître; s'engager; s'amorcer
  • naître verb (nais, naît, naissons, naissez, )
  • s'engager verb
  • s'amorcer verb
 4. uppkomma (bli; uppstå)
  naître; se faire
  • naître verb (nais, naît, naissons, naissez, )
  • se faire verb
 5. uppkomma (uppstå från; uppstå; gro; spira)
  provenir; dériver; résulter; être issu
  • provenir verb (proviens, provient, provenons, provenez, )
  • dériver verb (dérive, dérives, dérivons, dérivez, )
  • résulter verb
  • être issu verb

Conjugations for uppkomma:

presens
 1. uppkommer
 2. uppkommer
 3. uppkommer
 4. uppkommer
 5. uppkommer
 6. uppkommer
imperfekt
 1. uppkomm
 2. uppkomm
 3. uppkomm
 4. uppkomm
 5. uppkomm
 6. uppkomm
framtid 1
 1. kommer att uppkomma
 2. kommer att uppkomma
 3. kommer att uppkomma
 4. kommer att uppkomma
 5. kommer att uppkomma
 6. kommer att uppkomma
framtid 2
 1. skall uppkomma
 2. skall uppkomma
 3. skall uppkomma
 4. skall uppkomma
 5. skall uppkomma
 6. skall uppkomma
conditional
 1. skulle uppkomma
 2. skulle uppkomma
 3. skulle uppkomma
 4. skulle uppkomma
 5. skulle uppkomma
 6. skulle uppkomma
perfekt particip
 1. har uppkommit
 2. har uppkommit
 3. har uppkommit
 4. har uppkommit
 5. har uppkommit
 6. har uppkommit
imperfekt particip
 1. hade uppkommit
 2. hade uppkommit
 3. hade uppkommit
 4. hade uppkommit
 5. hade uppkommit
 6. hade uppkommit
blandad
 1. uppkomm!
 2. uppkomm!
 3. uppkommande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for uppkomma:

NounRelated TranslationsOther Translations
monter bestigning; uppfärt
s'élever bestigning; uppfärt
surgir uppvällande
VerbRelated TranslationsOther Translations
dériver gro; spira; uppkomma; uppstå; uppstå från deducera; härleda
grandir uppkomma gro; gå upp; komma upp; odla; resa sig; skjuta i höjden; tillta; utveckla; utvecklas; växa; växa upp; öka
grimper uppkomma bestiga; gå uppför; ha samlag; ha sexuellt umgänge; klammra; kliva in i; kliva upp; klänga; klättra upp; knulla; stiga upp på; stiga uppför
monter uppkomma arbeta sig upp; avancera; avfatta; befordras; bestiga; bli befordrad; bära upp; dra upp; gå upp; gå uppför; gå uppåt; hissa upp; höja; höjas; iscensätta; kliva upp; klättra; klättra upp; köra fram; köra upp; lyfta upp; montera; resa sig; rida häst; samlas; sammankalla; stiga; stiga upp; stiga upp på; stiga uppför; stå upp; uppstiga; utarbeta; öka
naître bli; framträda; uppkomma; uppstå bli född
provenir gro; spira; uppkomma; uppstå; uppstå från härstamma från; komma ifrån
résulter gro; spira; uppkomma; uppstå; uppstå från ha till följd; leda till; resultera i
s'amorcer framträda; uppkomma; uppstå
s'engager framträda; uppkomma; uppstå visa entusiasm; visa god vilja
s'élever framträda; härröra; stiga upp; uppkomma; uppstå bli bättre; bli högre; flyga upp; förbättra; gå upp; höja; höjas; komma upp; resa sig; stiga; stiga upp; stå upp; uppstiga; öka
se dresser uppkomma höjas; resa sig; stiga; stiga upp; stå upp; uppstiga; öka
se faire bli; uppkomma; uppstå bli; ha plats; hända; inträffa; ske
se lever framträda; härröra; stiga upp; uppkomma; uppstå dagas; gry; höjas; komma på benen; ljusna; resa på sig; resa sig; stiga; stiga upp; stå upp; uppstiga; öka
surgir framträda; härröra; stiga upp; uppkomma; uppstå gro; hotfullt framträdande; komma fram; resa sig; skjuta i höjden; stiga upp; stå upp; synas; uppstiga
être en hausse uppkomma
être issu gro; spira; uppkomma; uppstå; uppstå från

Synonyms for "uppkomma":


Wiktionary Translations for uppkomma: