Summary
Swedish to French:   more detail...
  1. uppmärksamhet:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for uppmärksamhet from Swedish to French

uppmärksamhet:

uppmärksamhet [-en] noun

  1. uppmärksamhet
    l'attention
  2. uppmärksamhet (intresse)
  3. uppmärksamhet (iakttagande)
    la considération; le respect; l'observation

Translation Matrix for uppmärksamhet:

NounRelated TranslationsOther Translations
attention intresse; uppmärksamhet exakthet; fascination; intresse; något som är uppmärksammat; observation; precision; punktlighet; riktighet; stor noggrannhet
considération iakttagande; uppmärksamhet aktning; anseende; avvägning; dyrkan; eftertanke; erkännande; fundering; genomtänkande; genomtänkt åsikt; högaktning; iakttagande; kontemplation; prestige; reflektion; reputation; respekt; rykte; status; tanke; tillbedjan; uppskattning; vördnadsfull uppmärksamhet; åtanke; överläggning; övervägande; övervägning
esprit d'observation intresse; uppmärksamhet
observation iakttagande; uppmärksamhet beaktning; iakttagande; iakttagelse; kommentar; kommentera; kritik; observation; uppmärka; upptäckning; vördnadsfull uppmärksamhet
respect iakttagande; uppmärksamhet aktning; dyrkan; erkännande; högaktning; iakttagande; respekt; tillbedjan; uppskattning; vördnadsfull uppmärksamhet; ära

Synonyms for "uppmärksamhet":

  • observans

Wiktionary Translations for uppmärksamhet:


Cross Translation:
FromToVia
uppmärksamhet attention attention — mental focus
uppmärksamhet attention attention — state of alertness in the standing position
uppmärksamhet attention heed — attention
uppmärksamhet vigilance vigilance — Close and continuous attention
uppmärksamhet attention Aufmerksamkeitkein Plural: gezielte Wahrnehmung der Umwelt
uppmärksamhet attention Augenmerk — bewusste, gezielte Wahrnehmung; Aufmerksamkeit
uppmärksamhet résonnance; écho rencontré Beachtung — das Bemerken und die Aufmerksamkeit einer Sache oder Person gegenüber
uppmärksamhet attention AchtungAusruf oder Aufschrift, um Vorsicht oder Aufmerksamkeit zu bewirken

Related Translations for uppmärksamhet