Summary
Swedish to French:   more detail...
  1. uppstoppat:


Swedish

Detailed Translations for uppstoppat from Swedish to French

uppstoppat:


Translation Matrix for uppstoppat:

NounRelated TranslationsOther Translations
comble bråckband; bunt; hängverk; höjdpunkt; höjdpunkten; kulmination; takstol; taktäckande; topp; tvärbjälke
fourré skogssnår; snår
plein fullständighet; riklighet
ModifierRelated TranslationsOther Translations
bourré fullproppad; fullproppat; fyllt; packad; packat; uppstoppat aspackat; berusat; drucken; drucket; döfull; döfullt; fullproppad; fullproppat; fullsatt; fullstoppat; fullt; fyllon; fyllot; fyllt; packat; plakat; prop full; prop fullt; proppad; proppat; proppfull; proppfullt; proppmätt; på lyset; redlöst; stoppad; stoppat; stupffull; stupffullt; trång full; urfull; urfullt; utfylld; överfull; överfullt
comble fullproppad; fullproppat; fyllt; packad; packat; uppstoppat bräddfull; bräddfullt; fullproppad; fullproppat; fullt; fyllt; packat; propp fullt; proppat; proppfull; proppfullt; proppmätt; stoppad; stoppat; utfylld
fourré fullproppad; fullproppat; fyllt; packad; packat; uppstoppat fullproppad; fullproppat; fullt; fyllt; proppat; proppmätt; stoppad; stoppat; utfylld
plein fullproppad; fullproppat; fyllt; packad; packat; uppstoppat fullproppad; fullproppat; fullt; fyllt; klangfull; klangfullt; klangrikt; kraftig; kraftigt; kraftigt byggd; kraftigt byggt; massivt; proppat; proppmätt; sonor; stoppad; stoppat; utfylld
rembourré fullproppad; fullproppat; fyllt; packad; packat; uppstoppat fullproppad; fullproppat; fullt; fyllt; proppat; proppmätt; stoppad; stoppat; utfylld
rempli fullproppad; fullproppat; fyllt; packad; packat; uppstoppat fullproppad; fullproppat; fullt; fyllt; proppat; proppmätt; påfylld; påfyllt; stoppad; stoppat; utfylld

Related Translations for uppstoppat