Swedish

Detailed Translations for utveckla from Swedish to French

utveckla:

utveckla verb

 1. utveckla
  développer; évoluer; s'épanouir
  • développer verb (développe, développes, développons, développez, )
  • évoluer verb (évolue, évolues, évoluons, évoluez, )
 2. utveckla
  développer; déployer
  • développer verb (développe, développes, développons, développez, )
  • déployer verb (déploie, déploies, déployons, déployez, )
 3. utveckla (framkalla)
  viabiliser; rendre constructible
  • viabiliser verb (viabilise, viabilises, viabilisons, viabilisez, )
 4. utveckla (veckla ut; breda ut)
 5. utveckla (växa; öka; tillta)
  grandir; mûrir; devenir adulte
  • grandir verb (grandis, grandit, grandissons, grandissez, )
  • mûrir verb (mûris, mûrit, mûrissons, mûrissez, )
 6. utveckla (kultivera; odla)
  exploiter; défricher
  • exploiter verb (exploite, exploites, exploitons, exploitez, )
  • défricher verb (défriche, défriches, défrichons, défrichez, )
 7. utveckla (veckla ut; avslöja; utvecklas; vika ut)
  ouvrir; déployer
  • ouvrir verb (ouvre, ouvres, ouvrons, ouvrez, )
  • déployer verb (déploie, déploies, déployons, déployez, )

Translation Matrix for utveckla:

VerbRelated TranslationsOther Translations
devenir adulte tillta; utveckla; växa; öka
défricher kultivera; odla; utveckla bemaktiga; utvecklas
déployer avslöja; utveckla; utvecklas; veckla ut; vika ut förbereda; lägga fram; lägga fram i förväg; re-write needed; sätta fram; veckla upp
développer utveckla bygga ut; förverkliga; lägga till; realisera; utvidga; vidga; visa; växa i storlek; åstadkomma
exploiter kultivera; odla; utveckla använda sig utav; bygga ut; dra fördel av; exploatera; fisk; göra det bästa utav; plundra; profitera; rensa; tömma; tömma på allt; utnyttja
grandir tillta; utveckla; växa; öka gro; gå upp; komma upp; odla; resa sig; skjuta i höjden; tillta; uppkomma; utvecklas; växa; växa upp; öka
mûrir tillta; utveckla; växa; öka bli vuxen; mogna; växa till sig; åldras
ouvrir avslöja; utveckla; utvecklas; veckla ut; vika ut avslöja; befria; begynna; börja; dra upp; dra öppet; frisläppa; föra på tal; genomborra; göra hål i; göra vägen fri; introducera; knäppa upp; låsa upp; lösa; offentliggöra; presentera; publicera; skruva på; släppa; släppa på; släppa ut; starta; sticka; sätta på; ta av; ta upp; trycka upp; vrida på; öppna; öppna sig; öppnas
rendre constructible framkalla; utveckla
s'ouvrir brusquement breda ut; utveckla; veckla ut flyga upp; gå upp; springa öppen; öppna
s'épanouir utveckla blomstra; florera; komma ur frö; växa i storlek; öppna sig själv; öppna upp
viabiliser framkalla; utveckla
évoluer utveckla

Synonyms for "utveckla":


Wiktionary Translations for utveckla:

utveckla
verb
 1. étendre, développer ce qui ployer.
 2. Traductions à trier suivant le sens

Cross Translation:
FromToVia
utveckla se développer develop — to progress
utveckla créer; développer develop — to create
utveckla se développer develop — (chess) to place one's pieces actively
utveckla agrandir expand — (transitive) to change from a smaller form/size to a larger one
utveckla élaborer expand — (intransitive) to speak or write at length or in detail
utveckla développer entwickelnallgemein: sich etwas ausdenken, planen