Most Recent Swedish Words:

mjölksyra käftsmällar snytingar degartad luftkanal exempel utvandrare flyttfågel kolonist nybyggare TIN studie förklaring Förklaring svar svår sida anteckning elev flera PDF lit liten nog resfeber sting stinga ripost värn skörhet pärs avmäta varsko fjärding hängivenhet period grace latrin lågmäld renlighet hägn dvala ljung skor skör fejd åse ruska dänga murbruk statsminister vidja invändning tjejer åtrå åtra schappa sjåpa rutmönster svårt svart betong cement armering älskvärd över aväta inleverera barn sticka ha mig slam udda vanligt vänligt även ven tjafsa öva inte positivhalare kärv varsågod dela glass uppehälle nalle härma harma vingla anmälan oförliknelig registrera hot härlig jämnhet bussig vattkoppor duga älskling omdöme defektera inlopp tvinga vitsa hagla personbevis uppgifter hätskhet stoft krupp strypsjuka lammull gratulera filé file stencil fattig slemma jack säd radera pläd pentry fjärsing hållas hålla förvåna förvånande svindel ändamålsenlig efternamn Efternamn förnamn Förnamn måttstock bemanna bergtunga bolagsman belopp svägerska bojor vice-president bubbelbad prokurist dutt snusk hårt härtåg pulpet spara spåra Spara feghet spärra Nordsjön möta mot möt insats dra draga drog damm förlora inleda störa rutinmässigt rutinmässig du stöd söka Sök verkstad anmäld lie trust lila förtrösta sadist skatt lillan lisa läroverk skön köpa exekutera faderlig titta bittersöt fjättra kikärta hoppig författare fröken tack täcka täck vik

Most Recent Dutch Words:

vijftien eenduidig beeld verwonding natuurgebied vieren vier opbrengst afgraven wegjagen genezen pertinent portemonnaie onderhoud onderhouden locken buiten buit Buiten zijn huisarts twintig was wassen WAS mechanisme mild leverworst opgraven groeien groei rukken ruk depot moslim streepjescode groeperen verspreiden rek rekken pittig voorzetsel voorzetsels ontslag pipeline link linken rose rosé frikadel loonkosten betrokken betrokkenheid stage lymfeklier overste nadelen printen print per aannemen bestelling maand reactie storing doorverwijzen bestellen bestel woensdag ons vergemakkelijken verpleeghuis benutten erts gemeenschappelijk inderdaad schreien uitgifte feestdag interim aanbesteding brood broodje wasbak binden bond schakelen tijdstip geheimhoudingsplicht indienen tussentijds tussentijd instrument luisteren luister plaats plaatsen maar prestatie onvoorzichtig kennelijk waterskiën waterski sturen stuur vergissing gravin te vormgever leeg voorbeeldfunctie man welk welke overbrengen nog trolley verwijderen verwijderd steunen steun praktisch uitwerken overmacht stroomkring sieren specificeren havermout vrijblijvend halogeen vorige vorig waarna uitbreiden slordig vastleggen temporiseren keuze iedereen geval Iedereen ergonomie verhuurbedrijf voldoende overtuigingskracht loslaten kapitaal terecht voering teelaarde strak overal vanzelfsprekend onnodig staan cohort STA engels Engels schetsen schets quorum dubbel kunnen samenstellen samentellen samenstel grind spannend spannen terugzetten innovatief fokken fok rust rusten alvast vergoeding eenheid eenheden gebruiken gebruik herstellen hersteld nodig erbij algemeen Algemeen indelen schuld toepassing hinderen hinder kussen vliegen vlieg horen scherp scherpen communicatie