Most Recent Swedish Words:

standard-gateway djävlar ärende ålägga åläggande gapa utfärdare ange ådagalägga ådagaläggande patent följa villkor Villkor bekräftelse fördröjning sötnos beställning inmatning ovedersäglig hjälpmedel tydligt barn dragkrok fraktkostnad könsdrift tvetydig lyckönskningar organisationsnummer olik behandling personuppgifter älskling omfatta intakt intäkt marknadsföring maskopi ersättning tillhandahålla gälla galler snygg höh tall gruvlig informationssamhälle betänka betänkt pyttipanna berått farfar bortförklaring charmig tålighet fastslå gräsligt träck borgare riddare riddersman ynklig ohindrad folkräkning omnämnande glädja glatt angenäm trevligt behändig hutt hut huld ankra böja böjt enkelt bita bet oäkta verklig släppa slappa kapten förbund stöld postnummer Postnummer draggankare mode igenom soldatlön lysning övergångsställe öda åda tjenare löfte högkonjunktur fast fäst slösa klocka genomtänkt spänna spänd viss visst sedan naturligtvis mobbare småfolk sats satsa söta STA kyla kylas äta ta töa TA åta organisation dumhuvud visa fantastisk underbar oomkullrunkelig skammsen längre armé vicedirektör utnyttja myndighet läcka lattjo råda rätt ratt rått chans nämligen professionell mars Mars märs MARS utmaning förvaringslåda skåp stanna snygging dös utomordentlig dra draga dragen dörrförsäljare uppleva död sport svamp dunka flyta flytande överge lämna avlägsna sandwich jobba ringa dag cyan generositet datum data väcka väckt aktivera varsågod hyresavi hel vakna man män mån mormor text Text kontoplan reportage fred schema fiffa PDF skirt

Most Recent Dutch Words:

cinema bioscoop ruiken site kniesoor opstellen opstel geluk piet dapper strijd strijden strijdwagen instellen badpak beginnen begin minuut stellen stel tram feed Spaans smelten gesmolten vertrekken mangel douche ontstaan leerkracht stremmen les lessen werkzaamheden werkzaamheid vermijden tourniquet verontschuldigen mejuffrouw mevrouw tijdstip oefening hoofd desalniettemin tijd bijvoorbeeld telefoneren werken werk shell Shell profiel Profiel jonkvrouw put putten plank beeldschoon plakken plak behalve televisie alleen allee echtgenoot fiets fietsen betrokken betrekken wennen eten tenzij lopen loop sluiten sloot wegsplitsing poetsen poets been wandelen voorstelling namaken namaak voetbal voetballen komen kom vakantie kijken kijk smetvrees blijken blijk gaan binding werking band inzicht update verspelen doen super grind compromis koppeling waardering jongen jong lichten oud clever moeder vader geheel kindje afmaken gesprek compleet rond ronden blij nuttig nuttigen sfeer kus kussen perfect vastketenen drop droppen scheiden gescheiden beschouwen blijdschap wijken wijk have intiem betekenis vlijen vlijt weinig betreffende inlevingsvermogen register betreffen betreffend begrijpen bedoelen uitrekenen uitgerekend afspreken betekenen welterusten bouwen bouw ontdekken verhaal verhalen computertoets afwijzen boom bomen benodigdheden toch hulpmiddel samenvatting kleur kleuren Fransman ontbijt ontbijten wild brugklas vooraf ernstig starten start Start vereisen vereist serieus heftig knutselen beschermer intrigeren intrigerend aanpalend diepgaand ambitieus indringende doorboren safe aanrader tweeling urgent kroon kronen betalen