Swedish

Detailed Translations for villkor from Swedish to Dutch

villkor:

villkor [-ett] noun

 1. villkor (antagande)
  de voorwaarde; de conditie; de vereiste; de eis
 2. villkor (kriterium)
  de conditie; het criterium; de voorwaarde; kriterium; de beperking; de bepaling; het beding; de eis
 3. villkor (omständigheter)
  de condities; de voorwaarden
 4. villkor (bestämmelse; betingelse)
  de voorwaarde; het beding
 5. villkor (stränginstrument; trådarna)
  besnaring
 6. villkor
  de voorwaarden

Translation Matrix for villkor:

NounRelated TranslationsOther Translations
beding bestämmelse; betingelse; kriterium; villkor klausul
bepaling kriterium; villkor definition; determination; determinering; fastsittande; fras; ordgrupp
beperking kriterium; villkor begränsad egenskap; begränsning; beränsade egenskaper för resurser; gräns; inskränkning; restriktion
besnaring stränginstrument; trådarna; villkor
conditie antagande; kriterium; villkor beskaffenhet; form; kondition; situation; skick; tillstånd
condities omständigheter; villkor
criterium kriterium; villkor
eis antagande; kriterium; villkor anspråk; förfrågan; kräver; laga rätt
kriterium kriterium; villkor
vereiste antagande; villkor krav; måste
voorwaarde antagande; bestämmelse; betingelse; kriterium; villkor förehåll; försats; klausul; premiss; reservation
voorwaarden omständigheter; villkor

Synonyms for "villkor":


Related Translations for villkor