Summary
German Synonyms:   more detail...
  1. Varia:


German

Detailed Synonyms for Varia in German

Varia:

Varia [das ~] noun

  1. Varia
    Allerlei; Varia

Alternate Synonyms for "Varia":