Summary
German to English:   more detail...
  1. Tschüßßi:


German

Detailed Translations for Tschüßßi from German to English

Tschüßßi:

Tschüßßi adj

  1. Tschüßßi (Tschüß; Tag)
    bye

Translation Matrix for Tschüßßi:

OtherRelated TranslationsOther Translations
bye Tag; Tschüs; Tschüß
ModifierRelated TranslationsOther Translations
bye Tag; Tschüß; Tschüßßi