German

Detailed Translations for Brief from German to Dutch

Brief:

Brief [der ~] noun

 1. der Brief (Epistel; Schreiben; Aufsatz)
  de brief; het schrijven; de epistel
 2. der Brief
  de brief

Translation Matrix for Brief:

NounRelated TranslationsOther Translations
brief Aufsatz; Brief; Epistel; Schreiben
epistel Aufsatz; Brief; Epistel; Schreiben Epistel
schrijven Aufsatz; Brief; Epistel; Schreiben Autorschaft; Schriftstellerei
VerbRelated TranslationsOther Translations
schrijven korrespondieren; schreiben
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
brief Schreiben

Synonyms for "Brief":


Wiktionary Translations for Brief:

Brief
noun
 1. eine geschriebene, verschlossene Mitteilung, die (meist gegen Bezahlung) per Post oder Boten verschickt wird
Brief
noun
 1. een geschreven bericht van een persoon naar een ander, meestal in een omslag per post verzonden

Cross Translation:
FromToVia
Brief brief letter — written message
Brief brief; epistel; missive; schrijven lettre — Message écrit

Related Translations for BriefDutch

Detailed Translations for Brief from Dutch to German

Brief form of brief:

brief [de ~ (m)] noun

 1. de brief (epistel; schrijven)
  der Brief; Schreiben; der Aufsatz; die Epistel

brief [de ~ (m)] noun

 1. de brief
  der Brief

brief

 1. brief

Translation Matrix for brief:

NounRelated TranslationsOther Translations
Aufsatz brief; epistel; schrijven bovenstuk; brokje; eindje; fragmentje; klein stukje; opstel; partje; scriptie; snippertje; stukje; verslag
Brief brief; epistel; schrijven
Epistel brief; epistel; schrijven epistel; strafpredikatie; zendbrief der Apostelen
Schreiben brief; epistel; schrijven aanschrijving; aanzegging; dagingen; dagvaardingen; deurwaardersexploot; kennisgeving; schrijvens; sommatie
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
Schreiben brief

Related Words for "brief":


Related Definitions for "brief":

 1. bankbiljet1
  • een briefje van honderd1
 2. geschreven boodschap aan iemand1
  • ik schrijf mijn moeder een brief1

Wiktionary Translations for brief:

brief
noun
 1. een geschreven bericht van een persoon naar een ander, meestal in een omslag per post verzonden
brief
noun
 1. eine geschriebene, verschlossene Mitteilung, die (meist gegen Bezahlung) per Post oder Boten verschickt wird

Cross Translation:
FromToVia
brief Anschreiben cover letter — letter to introduce a document
brief Brief letter — written message
brief Zeile; ein <a class="defDestWord" href="https://www.interglot.com/dictionary/de/nl/search?q=paar&l=de%7Cnl" title="Translate 'paar' from German to Dutch"><span lang="de">paar</span></a> <a class="defDestWord" href="https://www.interglot.com/dictionary/de/nl/search?q=Zeilen&l=de%7Cnl" title="Translate 'Zeilen' from German to Dutch"><span lang="de">Zeilen</span></a> line — letter, written form of communication
brief Brief lettre — Message écrit

Related Translations for Brief