German

Detailed Translations for Führer from German to Dutch

Führer:

Führer [der ~] noun

 1. der Führer (HauptmanneinerGruppe; Leiter; Hauptmann; )
  de aanvoerder; de leider; het hoofd; de hoofdman
 2. der Führer (Reiseführer; Lotse)
  de gids; de begeleider; de loods; de leidsman
 3. der Führer (kurze Anleitung; Leitfaden; Wegweiser; Handbuch)
  de leidraad; de gids; beknopte handleiding
 4. der Führer (Reiseleiter; Fremdenführer)
  de gids; de reisgids; de reisleider; de reisleidster
 5. der Führer (Gebieter; Herrscher; Gewalthaber)
  de bevelhebber; de meester; de baas; de beheerser; de gebieder
 6. der Führer (Vorsitzender; Anführer)
  de voorzitter; de bestuurder; de manager; het kopstuk
 7. der Führer (Chauffeur; Fahrer; Frachtführer; )
  de chauffeur; de rijder; wagenbestuurder
 8. der Führer (Reiseführer; Wegweiser)
  de gids; reisbegeleider
 9. der Führer (Kapitän; Hauptmann; Anführer; Kommandant)
  de schipper; de kapitein; de scheepskapitein
 10. der Führer (Reiseführer)
  rondleider
 11. der Führer (Kapitän; Geschützführer; Kommandant; )
  de aanvoerder; de bevelhebber; de commandant; de kapitein
 12. der Führer (Elektrizitätsleiter; Leiter; Schiene; Begleiter)

Translation Matrix for Führer:

NounRelated TranslationsOther Translations
aanvoerder Anführer; Anführerin; Chef; Führer; Gebieter; Geschützführer; Hauptmann; HauptmanneinerGruppe; Hauptmänner; Kapitän; Kommandant; Kommandeur; Leiter; Schiffskapitän; Vorstand
baas Führer; Gebieter; Gewalthaber; Herrscher Boss; Chef; Fürst; Gebieter; Haupt; Hauptmann; Herr; Herrscher; Oberhaupt; Vorgesetzte; Vorsteher
begeleider Führer; Lotse; Reiseführer Doktorvater; Förderer
beheerser Führer; Gebieter; Gewalthaber; Herrscher
beknopte handleiding Führer; Handbuch; Leitfaden; Wegweiser; kurze Anleitung
bestuurder Anführer; Führer; Vorsitzender Chauffeur; Fahrer; Fahrpersonal; Lenker; Politiker; Staatsmann
bevelhebber Anführer; Anführerin; Führer; Gebieter; Geschützführer; Gewalthaber; Hauptmann; Hauptmänner; Herrscher; Kapitän; Kommandant; Kommandeur; Schiffskapitän Gebieter; Kommandant; Kommandeur
chauffeur Chauffeur; Fahrer; Frachtführer; Fuhrmann; Führer; Lenker; Reiter; Wagenführer Chauffeur; Fahrer
commandant Anführer; Anführerin; Führer; Gebieter; Geschützführer; Hauptmann; Hauptmänner; Kapitän; Kommandant; Kommandeur; Schiffskapitän Flugkapitän; Gebieter; Kapitän; Kommandant; Kommandeur; Schiffskapitän
elektriciteitsgeleider Begleiter; Elektrizitätsleiter; Führer; Leiter; Schiene
gebieder Führer; Gebieter; Gewalthaber; Herrscher
geleider Begleiter; Elektrizitätsleiter; Führer; Leiter; Schiene Stromleiter; Wärmeleiter
gids Fremdenführer; Führer; Handbuch; Leitfaden; Lotse; Reiseführer; Reiseleiter; Wegweiser; kurze Anleitung Nachschlagewerk; Wegweiser
hoofd Anführer; Chef; Führer; Gebieter; Hauptmann; HauptmanneinerGruppe; Leiter; Vorstand Anfang; Anfang einer Brief; Anführer; Boss; Chef; Hauptmann; Kopf; Kopf des Tisches; Kopfende; Kugel; Leiter; Rektor; Schuldirektor; Schulleiter; Schulvorsteher; Stammeshäuptling; Titel; Vorgesetzte; Vorsteher; Zwiebel; Überschrift
hoofdman Anführer; Chef; Führer; Gebieter; Hauptmann; HauptmanneinerGruppe; Leiter; Vorstand Anführer; Stammeshäuptling
kapitein Anführer; Anführerin; Führer; Gebieter; Geschützführer; Hauptmann; Hauptmänner; Kapitän; Kommandant; Kommandeur; Schiffskapitän Katitän; Schiffskapitän
kopstuk Anführer; Führer; Vorsitzender
leider Anführer; Chef; Führer; Gebieter; Hauptmann; HauptmanneinerGruppe; Leiter; Vorstand Gesprächsleiter; Leiter; Vormann
leidraad Führer; Handbuch; Leitfaden; Wegweiser; kurze Anleitung Gebrauchsanweisung; Handbuch; Leitfaden
leidsman Führer; Lotse; Reiseführer Leiter; Vormann
loods Führer; Lotse; Reiseführer Baubaracke; Baubude; Bauhütte
manager Anführer; Führer; Vorsitzender Geschäftsführer; Manager; Verwalter
meester Führer; Gebieter; Gewalthaber; Herrscher Altmeister; Ausbilder; Chef; Erzieher; Fürst; Gebieter; Haupt; Herr; Herr Lehrer; Herrscher; Jurist; Lehrer; Lehrkraft; Lehrmeister; Maestro; Maschinemeister; Maschinist; Meister; Oberhaupt; Rechtsanwalt; Rechtsgelehrte; Rechtskundige; Schulmeister; Vorgesetzte; Vorsteher; Zunftmeister
reisbegeleider Führer; Reiseführer; Wegweiser
reisgids Fremdenführer; Führer; Reiseleiter Reisebuch; Reiseführer
reisleider Fremdenführer; Führer; Reiseleiter
reisleidster Fremdenführer; Führer; Reiseleiter
rijder Chauffeur; Fahrer; Frachtführer; Fuhrmann; Führer; Lenker; Reiter; Wagenführer Reiter
rondleider Führer; Reiseführer
scheepskapitein Anführer; Führer; Hauptmann; Kapitän; Kommandant Katitän; Schiffskapitän
schipper Anführer; Führer; Hauptmann; Kapitän; Kommandant
voorzitter Anführer; Führer; Vorsitzender Vorsitzende; Vorsitzender
wagenbestuurder Chauffeur; Fahrer; Frachtführer; Fuhrmann; Führer; Lenker; Reiter; Wagenführer
ModifierRelated TranslationsOther Translations
hoofd hauptsächliche

Synonyms for "Führer":


Wiktionary Translations for Führer:

Führer
noun
 1. iemand die leidt of bestuurt

Cross Translation:
FromToVia
Führer aanvoerder; leidster; leider; aanvoerster leader — one having authority
Führer hoofd; aanvoerder; baas; chef; opperhoofd chef — Celui ou celle qui être à la tête d’un corps, d’une assemblée, etc., qui y a le premier rang et la principale autorité.