German

Detailed Translations for davoneilen from German to Dutch

davoneilen:

davoneilen verb (eile davon, eilst davon, eilt davon, eilte davon, eiltet davon, davongeeilt)

 1. davoneilen (flüchten; fliehen; entfliehen; )
  vluchten; wegkomen; ontvluchten; weglopen; ontsnappen aan; zich vrijmaken; ontkomen; wegrennen; ontglippen
  • vluchten verb (vlucht, vluchtte, vluchtten, gevlucht)
  • wegkomen verb (kom weg, komt weg, kwam weg, kwamen weg, weggekomen)
  • ontvluchten verb (ontvlucht, ontvluchtte, ontvluchtten, ontvlucht)
  • weglopen verb (loop weg, loopt weg, liep weg, liepen weg, weggelopen)
  • ontkomen verb (ontkom, ontkomt, ontkwam, ontkwamen, ontkomen)
  • wegrennen verb (ren weg, rent weg, rende weg, renden weg, weggerend)
  • ontglippen verb (ontglip, ontglipt, ontglipte, ontglipten, ontglipt)
 2. davoneilen (davonlaufen)
  wegrennen; wegstuiven; weghollen; wegsnellen; wegdraven; weghaasten; wegspoeden; wegijlen
  • wegrennen verb (ren weg, rent weg, rende weg, renden weg, weggerend)
  • wegstuiven verb (stuif weg, stuift weg, stoof weg, stoven weg, weggestoven)
  • weghollen verb (hol weg, holt weg, holde weg, holden weg, weggehold)
  • wegsnellen verb
  • wegdraven verb (draaf weg, draaft weg, draafde weg, draafden weg, weggedraafd)
  • weghaasten verb (haast weg, haastte weg, haastten weg, weggehaast)
  • wegspoeden verb (spoed weg, spoedt weg, spoedde weg, spoedden weg, weggespoed)
  • wegijlen verb (ijl weg, ijlt weg, ijlde weg, ijlden weg, weggeijld)
 3. davoneilen (weglaufen; flüchten; ausreißen; )
  weglopen; lopend weggaan
 4. davoneilen (wegfliegen; verwehen; wegwehen; fortfliegen; wegsausen)
  wegwaaien; verwaaien; wegstuiven
  • wegwaaien verb (waai weg, waait weg, waaide weg, waaiden weg, weggewaaid)
  • verwaaien verb (verwaai, verwaait, verwoei, verwoeien, verwaaid)
  • wegstuiven verb (stuif weg, stuift weg, stoof weg, stoven weg, weggestoven)
 5. davoneilen (fliehen; flüchten; fortrennen)
  wegspoeden; wegsnellen; wegrennen; weghollen; wegijlen; weghaasten
  • wegspoeden verb (spoed weg, spoedt weg, spoedde weg, spoedden weg, weggespoed)
  • wegsnellen verb
  • wegrennen verb (ren weg, rent weg, rende weg, renden weg, weggerend)
  • weghollen verb (hol weg, holt weg, holde weg, holden weg, weggehold)
  • wegijlen verb (ijl weg, ijlt weg, ijlde weg, ijlden weg, weggeijld)
  • weghaasten verb (haast weg, haastte weg, haastten weg, weggehaast)

Conjugations for davoneilen:

Präsens
 1. eile davon
 2. eilst davon
 3. eilt davon
 4. eilen davon
 5. eilt davon
 6. eilen davon
Imperfekt
 1. eilte davon
 2. eiltest davon
 3. eilte davon
 4. eilten davon
 5. eiltet davon
 6. eilten davon
Perfekt
 1. bin davongeeilt
 2. bist davongeeilt
 3. ist davongeeilt
 4. sind davongeeilt
 5. seid davongeeilt
 6. sind davongeeilt
1. Konjunktiv [1]
 1. eile davon
 2. eilest davon
 3. eile davon
 4. eilen davon
 5. eilet davon
 6. eilen davon
2. Konjunktiv
 1. eilte davon
 2. eiltest davon
 3. eilte davon
 4. eilten davon
 5. eiltet davon
 6. eilten davon
Futur 1
 1. werde davoneilen
 2. wirst davoneilen
 3. wird davoneilen
 4. werden davoneilen
 5. werdet davoneilen
 6. werden davoneilen
1. Konjunktiv [2]
 1. würde davoneilen
 2. würdest davoneilen
 3. würde davoneilen
 4. würden davoneilen
 5. würdet davoneilen
 6. würden davoneilen
Diverses
 1. eil davon!
 2. eilt davon!
 3. eilen Sie davon!
 4. davongeeilt
 5. davoneilend
1. ich, 2. du, 3. er/sie/es, 4. wir, 5. ihr, 6. sie/Sie

Translation Matrix for davoneilen:

VerbRelated TranslationsOther Translations
lopend weggaan ausreißen; davoneilen; entkommen; fliehen; flüchten; fortrennen; weglaufen
ontglippen ausbrechen; ausreißen; aussteigen; davoneilen; durchbrennen; entfliehen; entwischen; fliehen; flüchten; fortrennen entfahren
ontkomen ausbrechen; ausreißen; aussteigen; davoneilen; durchbrennen; entfliehen; entwischen; fliehen; flüchten; fortrennen ausbrechen; ausreißen; entfliehen; entkommen; entweichen; entwischen; fliehen; flüchten
ontsnappen aan ausbrechen; ausreißen; aussteigen; davoneilen; durchbrennen; entfliehen; entwischen; fliehen; flüchten; fortrennen
ontvluchten ausbrechen; ausreißen; aussteigen; davoneilen; durchbrennen; entfliehen; entwischen; fliehen; flüchten; fortrennen ausbrechen; ausreißen; entfliehen; entkommen; entweichen; entwischen; fliehen; flüchten
verwaaien davoneilen; fortfliegen; verwehen; wegfliegen; wegsausen; wegwehen
vluchten ausbrechen; ausreißen; aussteigen; davoneilen; durchbrennen; entfliehen; entwischen; fliehen; flüchten; fortrennen ausbrechen; ausreißen; entfliehen; entkommen; entweichen; entwischen; fliehen; flüchten
wegdraven davoneilen; davonlaufen
weghaasten davoneilen; davonlaufen; fliehen; flüchten; fortrennen
weghollen davoneilen; davonlaufen; fliehen; flüchten; fortrennen
wegijlen davoneilen; davonlaufen; fliehen; flüchten; fortrennen
wegkomen ausbrechen; ausreißen; aussteigen; davoneilen; durchbrennen; entfliehen; entwischen; fliehen; flüchten; fortrennen entfliehen; freikommen
weglopen ausbrechen; ausreißen; aussteigen; davoneilen; durchbrennen; entfliehen; entkommen; entwischen; fliehen; flüchten; fortrennen; weglaufen davonlaufen; fortlaufen; von zu Hause ausreißen; weglaufen
wegrennen ausbrechen; ausreißen; aussteigen; davoneilen; davonlaufen; durchbrennen; entfliehen; entwischen; fliehen; flüchten; fortrennen
wegsnellen davoneilen; davonlaufen; fliehen; flüchten; fortrennen
wegspoeden davoneilen; davonlaufen; fliehen; flüchten; fortrennen
wegstuiven davoneilen; davonlaufen; fortfliegen; verwehen; wegfliegen; wegsausen; wegwehen
wegwaaien davoneilen; fortfliegen; verwehen; wegfliegen; wegsausen; wegwehen
zich vrijmaken ausbrechen; ausreißen; aussteigen; davoneilen; durchbrennen; entfliehen; entwischen; fliehen; flüchten; fortrennen

Wiktionary Translations for davoneilen:

davoneilen
verb
 1. heel snel en plotseling een plaats verlaten