Swedish

Detailed Translations for Transport from Swedish to German

transport:

transport [-en] noun

  1. transport
    der Transport; die Verschiffung; die Versetzung; die Verladung; die Einschiffung
  2. transport
  3. transport (skeppslast; last; sändning; inskeppning)
    die Verladung; die Einschiffung; die Verschiffung; Einladen

Translation Matrix for transport:

NounRelated TranslationsOther Translations
Einladen inskeppning; last; skeppslast; sändning; transport
Einschiffung inskeppning; last; skeppslast; sändning; transport lastning; skeppslast
Transport transport godstrafik; omplacering; vägtransport; överföring
Verladung inskeppning; last; skeppslast; sändning; transport lastning; skeppslast
Verschiffung inskeppning; last; skeppslast; sändning; transport sjöfart
Versetzung transport avstickare; ändring; överflyttning
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
Datentransport transport

Synonyms for "transport":


Related Translations for Transport