Summary
English to German:   more detail...
  1. Felis catus:


English

Detailed Translations for Felis catus from English to German

felis catus:


Synonyms for "felis catus":

  • domestic cat; house cat; Felis domesticus; Felis catus; cat; true cat

Felis catus:

Felis catus [the ~] noun

  1. the Felis catus (domestic cat; house cat; cat; Felis domesticus)
    – any domesticated member of the genus Felis 1
    die Katze; die Hauskatze

Translation Matrix for Felis catus:

NounRelated TranslationsOther Translations
Hauskatze Felis catus; Felis domesticus; cat; domestic cat; house cat
Katze Felis catus; Felis domesticus; cat; domestic cat; house cat cat; cat's head; pussy; pussy-cat; tabby-cat; tom; tom-cat; tomcat

Related Definitions for "Felis catus":

  1. any domesticated member of the genus Felis1