Summary
English Synonyms:   more detail...
 1. dozen:


English

Detailed Synonyms for dozen in English

dozen:

dozen [the ~] noun

 1. the dozen
  the dozen; the twelve
 2. the dozen
  – the cardinal number that is the sum of eleven and one 1
  the dozen; the twelve; the XII; the 12
  – the cardinal number that is the sum of eleven and one 1

dozen adj

 1. dozen
  – denoting a quantity consisting of 12 items or units 1
  dozen; twelve; xii; 12
  – denoting a quantity consisting of 12 items or units 1

Related Words for "dozen":

 • dozenth

Alternate Synonyms for "dozen":


Related Definitions for "dozen":

 1. denoting a quantity consisting of 12 items or units1
 2. the cardinal number that is the sum of eleven and one1

Related Synonyms for dozen