Summary


English

Detailed Translations for stability from English to French

stability:

stability [the ~] noun

 1. the stability (firmness; stableness)
  la stabilité
 2. the stability (solidity; firmness; coarseness; stableness)
  la fermeté; la ténacité; la cohésion; la solidité; la stabilité; la consistance
 3. the stability (soundness; reliability; thoroughness; )
  la fiabilité; la solidité; la fermeté; la bonne qualité
 4. the stability (incontrovertibility; stableness; indisputableness)
  le caractère inébranlable; l'équilibre; la fermeté; la solidité; la stabilité; la robustesse

Translation Matrix for stability:

NounRelated TranslationsOther Translations
bonne qualité durability; firmness; reliability; solidity; solidness; solubility; soundness; stability; steadiness; thoroughness high quality; merit; soundness; substance; thoroughness; virtue
caractère inébranlable incontrovertibility; indisputableness; stability; stableness inflexibility; obduracy; obstinancy; stubbornness
cohésion coarseness; firmness; solidity; stability; stableness cohesion; connection; relationship
consistance coarseness; firmness; solidity; stability; stableness connection; corpulence; corpulency; indossulability; overweight; plumpness; relationship; stoutness
fermeté coarseness; durability; firmness; incontrovertibility; indisputableness; reliability; solidity; solidness; solubility; soundness; stability; stableness; steadiness; thoroughness bravery; certainty; consistency; courage; daring; decisiveness; determination; firmness; gallantry; indossulability; obduracy; positiveness; resoluteness; resolution; robustness; strength; sturdiness; sureness; valor; valour; vigor; vigour
fiabilité durability; firmness; reliability; solidity; solidness; solubility; soundness; stability; steadiness; thoroughness chastity; decency; high quality; modesty; probability; reliability; solidity; soundness; substance; thoroughness; virtue
robustesse incontrovertibility; indisputableness; stability; stableness courage; doggedness; forcefulness; muscularity; robustness; strength; sturdiness; toughness; vigor; vigour
solidité coarseness; durability; firmness; incontrovertibility; indisputableness; reliability; solidity; solidness; solubility; soundness; stability; stableness; steadiness; thoroughness bravery; chastity; courage; daring; decency; doggedness; gallantry; high quality; indossulability; intensity; modesty; power; solidity; soundness; strength; sturdiness; substance; thoroughness; toughness; valor; valour; vigor; vigour; virtue
stabilité coarseness; firmness; incontrovertibility; indisputableness; solidity; stability; stableness determination; durability; firmness; high quality; life; permanence; permanency; resistency; resoluteness; resolution; soundness; substance; sureness; thoroughness
ténacité coarseness; firmness; solidity; stability; stableness determination; endurance; firmness; keeping up; perseverance; persistence; pertinacity; resoluteness; resolution; stamina; sureness; tenacity; tensile strength
équilibre incontrovertibility; indisputableness; stability; stableness balance; concord; equilibrium
- constancy; stableness
OtherRelated TranslationsOther Translations
- perseverance; steadfastness

Related Words for "stability":


Synonyms for "stability":


Antonyms for "stability":


Related Definitions for "stability":

 1. the quality of being enduring and free from change or variation1
 2. the quality or attribute of being firm and steadfast1
 3. a stable order (especially of society)1

Wiktionary Translations for stability:

stability
noun
 1. condition of being stable
 2. tendency to recover from perturbations
stability
noun
 1. Caractère de ce qui est stable

Cross Translation:
FromToVia
stability stabilité stabiliteit — een situatie waarin zonder verstoring geen verandering zal plaatsvinden. Dit kan zowel een maatschappelijke, psychologische alsook een natuur- of scheikundige betekenis hebben (dit is de definitie van statisch)