English

Detailed Translations for useful from English to Dutch

useful:


Translation Matrix for useful:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
bruikbaar serviceable; usable; useful
handig handy; useful able; adroit; capable; dexterous; expert; handy; neat; nimble; proficient; skilful; skillful
inzetbaar useful
nuttig handy; serviceable; usable; useful practical
praktisch serviceable; usable; useful in practice; practical
verdienstelijk deserving; useful; valuable
voordelig serviceable; usable; useful advantageous; lucrative; profitable; rewarding; to advantage; valuable
werkbaar useful
- utile; utilitarian
ModifierRelated TranslationsOther Translations
bruikbare useful

Related Words for "useful":


Synonyms for "useful":


Antonyms for "useful":


Related Definitions for "useful":

 1. having a useful function1
 2. being of use or service1
  • the girl felt motherly and useful1
  • a useful job1
  • a useful member of society1

Wiktionary Translations for useful:

useful
adjective
 1. having a practical or beneficial use
useful
adjective
 1. nuttig, eenvoudig in het gebruik
 2. van nut zijnde
 3. dat wat er goed bij hoort of op van toepassing is
 4. dat wat zin heeft, een toekomstig nut dient

Cross Translation:
FromToVia
useful doelmatig; gemakkelijk; geschikt; gepast; passend commode — Pratique
useful bruikbaar; geschikt; doelmatig; gemakkelijk; gepast; passend; betamelijk; toepasselijk; behoorlijk; fatsoenlijk; keurig; voegzaam; welvoeglijk convenable — Qui est approprier, qui convient à quelqu’un ou à quelque chose.
useful doelmatig; gemakkelijk; geschikt; gepast; passend opportun — Qui est à propos, selon le temps et le lieu.
useful nuttig utile — Qui est profitable, avantageux, qui servir à quelque chose.

Related Translations for useful