English

Detailed Translations for diligentness from English to Dutch

diligentness:

diligentness [the ~] noun

  1. the diligentness (assiduity; diligence; fervour; )
    de nijverheid; ijverigheid; de werklust; de werkzaamheid; de ijver; de vlijt; noestigheid; naarstigheid; vlijtigheid

Translation Matrix for diligentness:

NounRelated TranslationsOther Translations
ijver assiduity; diligence; diligentness; fervor; fervour; industriousness; industry; zeal ambition; assiduousness; dedication; devotion; diligence; passion
ijverigheid assiduity; diligence; diligentness; fervor; fervour; industriousness; industry; zeal
naarstigheid assiduity; diligence; diligentness; fervor; fervour; industriousness; industry; zeal
nijverheid assiduity; diligence; diligentness; fervor; fervour; industriousness; industry; zeal
noestigheid assiduity; diligence; diligentness; fervor; fervour; industriousness; industry; zeal
vlijt assiduity; diligence; diligentness; fervor; fervour; industriousness; industry; zeal
vlijtigheid assiduity; diligence; diligentness; fervor; fervour; industriousness; industry; zeal
werklust assiduity; diligence; diligentness; fervor; fervour; industriousness; industry; zeal drive; energy; gin; impetus; jenever; momentum; soul; spirit; spunk; strength; thoroughness
werkzaamheid assiduity; diligence; diligentness; fervor; fervour; industriousness; industry; zeal activity; bustle; capacity for work; diligence; energy; function; functionality; industry; job; productivity; work; work force; zeal