English

Detailed Translations for drive away from English to Dutch

drive away:

to drive away verb (drives away, drove away, driving away)

 1. to drive away (ban; banish; expel; )
  verbannen; verdrijven; uitbannen; bannen; uitzetten; uitstoten; uitwijzen; verjagen; bezweren; wegjagen
  • verbannen verb (verban, verbant, verbande, verbanden, verband)
  • verdrijven verb (verdrijf, verdrijft, verdreef, verdreven, verdreven)
  • uitbannen verb (ban uit, bant uit, bande uit, banden uit, uitgebannen)
  • bannen verb (ban, bant, bande, banden, geband)
  • uitzetten verb (zet uit, zette uit, zetten uit, uitgezet)
  • uitstoten verb (stoot uit, stootte uit, uitgestoten)
  • uitwijzen verb (wijs uit, wijst uit, wees uit, wezen uit, uitgewezen)
  • verjagen verb (verjaag, verjaagt, verjaagde, verjaagden, verjaagd)
  • bezweren verb (bezweer, bezweert, bezweerde, bezweerden, bezweerd)
  • wegjagen verb (jaag weg, jaagt weg, joeg weg, joegen weg, weggejaagd)
 2. to drive away
  wegrijden
  • wegrijden verb (rijd weg, rijdt weg, reed weg, reden weg, weggereden)

Conjugations for drive away:

present
 1. drive away
 2. drive away
 3. drives away
 4. drive away
 5. drive away
 6. drive away
simple past
 1. drove away
 2. drove away
 3. drove away
 4. drove away
 5. drove away
 6. drove away
present perfect
 1. have driven away
 2. have driven away
 3. has driven away
 4. have driven away
 5. have driven away
 6. have driven away
past continuous
 1. was driving away
 2. were driving away
 3. was driving away
 4. were driving away
 5. were driving away
 6. were driving away
future
 1. shall drive away
 2. will drive away
 3. will drive away
 4. shall drive away
 5. will drive away
 6. will drive away
continuous present
 1. am driving away
 2. are driving away
 3. is driving away
 4. are driving away
 5. are driving away
 6. are driving away
subjunctive
 1. be driven away
 2. be driven away
 3. be driven away
 4. be driven away
 5. be driven away
 6. be driven away
diverse
 1. drive away!
 2. let's drive away!
 3. driven away
 4. driving away
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for drive away:

NounRelated TranslationsOther Translations
uitzetten deportation; dilatation; enlargement; increase; opening up; transportation; widen
verjagen chasing away
wegjagen chasing away
VerbRelated TranslationsOther Translations
bannen ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel
bezweren ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel charm snakes; raise
uitbannen ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel
uitstoten ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel discharge; disgorge; drain; empty; expel; remove
uitwijzen ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel banish
uitzetten ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel clearly define; deport; disconnect; extinguish; make out; matter; put out; set out; switch off; turn off
verbannen ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel
verdrijven ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel dispel; disperse; expel; oust
verjagen ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel dispel; disperse; expel; oust
wegjagen ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel dispel; disperse; expel; oust; push on
wegrijden drive away
- chase away; dispel; drive off; drive out; run off; turn back
OtherRelated TranslationsOther Translations
- chase away; expel

Synonyms for "drive away":


Related Definitions for "drive away":

 1. force to go away; used both with concrete and metaphoric meanings1
  • drive away bad thoughts1

Wiktionary Translations for drive away:


Cross Translation:
FromToVia
drive away afrijden; uitlopen; uitvaren; vertrekken; wegrijden; starten; afgaan; weggaan; zich verwijderen; afvuren; losbranden; opstappen; op weg gaan; tijgen; aan de gang brengen partir — (vieilli) diviser en plusieurs parts. On ne l’emploie plus, en ce sens, que dans cette phrase :
drive away wegzenden; wegsturen renvoyer — Congédier quelqu’un

Related Translations for drive away