English

Detailed Translations for interweave from English to Dutch

interweave:

to interweave verb (interweaves, interwove, interweaving)

 1. to interweave
  verweven; doorweven
  • verweven verb (verweef, verweeft, verweefde, verweefden, verweven)
  • doorweven verb (doorweef, doorweeft, doorweefde, doorweefden, doorweefd)
 2. to interweave (intertwine; interlace)
  verweven; vervlechten; ineenvlechten
  • verweven verb (verweef, verweeft, verweefde, verweefden, verweven)
  • vervlechten verb (vervlecht, vervlocht, vervlochten, vervlochten)
  • ineenvlechten verb (vlecht ineen, vlocht ineen, vlochten ineen, ineengevlochten)
 3. to interweave (interlace)
  doorspekken; rijkelijk voorzien van; larderen
 4. to interweave (interlace)
  samenweven
  • samenweven verb (weef samen, weeft samen, weefde samen, weefden samen, samengeweven)
 5. to interweave (interlock; interconnect)
  ineengrijpen; in elkaar grijpen

Conjugations for interweave:

present
 1. interweave
 2. interweave
 3. interweaves
 4. interweave
 5. interweave
 6. interweave
simple past
 1. interwove
 2. interwove
 3. interwove
 4. interwove
 5. interwove
 6. interwove
present perfect
 1. have interwoven
 2. have interwoven
 3. has interwoven
 4. have interwoven
 5. have interwoven
 6. have interwoven
past continuous
 1. was interweaving
 2. were interweaving
 3. was interweaving
 4. were interweaving
 5. were interweaving
 6. were interweaving
future
 1. shall interweave
 2. will interweave
 3. will interweave
 4. shall interweave
 5. will interweave
 6. will interweave
continuous present
 1. am interweaving
 2. are interweaving
 3. is interweaving
 4. are interweaving
 5. are interweaving
 6. are interweaving
subjunctive
 1. be interwoven
 2. be interwoven
 3. be interwoven
 4. be interwoven
 5. be interwoven
 6. be interwoven
diverse
 1. interweave!
 2. let's interweave!
 3. interwoven
 4. interweaving
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for interweave:

VerbRelated TranslationsOther Translations
doorspekken interlace; interweave lard
doorweven interweave
in elkaar grijpen interconnect; interlock; interweave
ineengrijpen interconnect; interlock; interweave
ineenvlechten interlace; intertwine; interweave twine
larderen interlace; interweave lard
rijkelijk voorzien van interlace; interweave
samenweven interlace; interweave
vervlechten interlace; intertwine; interweave
verweven interlace; intertwine; interweave
- weave

Related Words for "interweave":


Synonyms for "interweave":


Antonyms for "interweave":

 • unweave

Related Definitions for "interweave":

 1. interlace by or as if by weaving1

Wiktionary Translations for interweave:

interweave
verb
 1. to combine two things through weaving