English

Detailed Translations for poke fun at from English to Dutch

poke fun at:

to poke fun at verb (pokes fun at, poked fun at, poking fun at)

 1. to poke fun at (commit foolery; joke; banter; )
  een poets bakken; dollen; streek uithalen; gekscheren; schertsen; grappen; malligheid uithalen; gekheid uithalen
  • een poets bakken verb (bak een poets, bakt een poets, bakte een poets, bakten een poets, een poets gebakken)
  • dollen verb (dol, dolt, dolde, dolden, gedold)
  • streek uithalen verb (haal streek uit, haalt streek uit, haalde streek uit, haalden streek uit, streek uitgehaald)
  • gekscheren verb (gekscheer, gekscheert, gekscheerde, gekscheerden, gegekscheerd)
  • schertsen verb (scherts, schertst, schertste, schertsten, geschertst)
  • grappen verb (grap, grapt, grapte, grapten, gegrapt)
  • malligheid uithalen verb (haal malligheid uit, haalt malligheid uit, haalde malligheid uit, haalden malligheid uit, malligheid uitgehaald)
  • gekheid uithalen verb (haal gekheid uit, haalt gekheid uit, haalde gekheid uit, haalden gekheid uit, gekheid uitgehaald)
 2. to poke fun at (ridicule; make fun of)
  bespotten; spotten; de draak steken
  • bespotten verb (bespot, bespotte, bespotten, bespot)
  • spotten verb (spot, spotte, spotten, gespot)
  • de draak steken verb (steek de draak, steekt de draak, stak de draak, staken de draak, de draak gestoken)

Conjugations for poke fun at:

present
 1. poke fun at
 2. poke fun at
 3. pokes fun at
 4. poke fun at
 5. poke fun at
 6. poke fun at
simple past
 1. poked fun at
 2. poked fun at
 3. poked fun at
 4. poked fun at
 5. poked fun at
 6. poked fun at
present perfect
 1. have poked fun at
 2. have poked fun at
 3. has poked fun at
 4. have poked fun at
 5. have poked fun at
 6. have poked fun at
past continuous
 1. was poking fun at
 2. were poking fun at
 3. was poking fun at
 4. were poking fun at
 5. were poking fun at
 6. were poking fun at
future
 1. shall poke fun at
 2. will poke fun at
 3. will poke fun at
 4. shall poke fun at
 5. will poke fun at
 6. will poke fun at
continuous present
 1. am poking fun at
 2. are poking fun at
 3. is poking fun at
 4. are poking fun at
 5. are poking fun at
 6. are poking fun at
subjunctive
 1. be poked fun at
 2. be poked fun at
 3. be poked fun at
 4. be poked fun at
 5. be poked fun at
 6. be poked fun at
diverse
 1. poke fun at!
 2. let's poke fun at!
 3. poked fun at
 4. poking fun at
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

poke fun at [the ~] noun

 1. the poke fun at (mocking)
 2. the poke fun at (mockery; mock; travesty; )
  de bespotting; de spot; het sarcasme; de spotternij; de smaad; gespot; de ironie; de aanfluiting; de hoon

Translation Matrix for poke fun at:

NounRelated TranslationsOther Translations
aanfluiting jeers; joking; mock; mockery; mocking; obloquy; poke fun at; scoffing; scorn; sneering; sneers; travesty
bespotten mocking; poke fun at
bespotting jeers; joking; mock; mockery; mocking; obloquy; poke fun at; scoffing; scorn; sneering; sneers; travesty derision; irony; jeers; mock; mockery; mocking; scoffing; scorn; sneering; sneers; taunts
draak steken met mocking; poke fun at
gespot jeers; joking; mock; mockery; mocking; obloquy; poke fun at; scoffing; scorn; sneering; sneers; travesty derision; irony; jeers; mock; mockery; mocking; scoffing; scorn; sneering; sneers; taunts
hoon jeers; joking; mock; mockery; mocking; obloquy; poke fun at; scoffing; scorn; sneering; sneers; travesty derision; jeering; jeers; scorn; scornful laughter; sneers; taunts
ironie jeers; joking; mock; mockery; mocking; obloquy; poke fun at; scoffing; scorn; sneering; sneers; travesty derision; irony; jeers; mock; mockery; mocking; scoffing; scorn; sneering; sneers; taunts
sarcasme jeers; joking; mock; mockery; mocking; obloquy; poke fun at; scoffing; scorn; sneering; sneers; travesty acrimony; derision; irony; jeers; malice; maliciousness; mock; mockery; mocking; sarcasm; scoffing; scorn; scornful tone; sneering; sneers; spiteful remark; spitefulness; taunts
schertsen fun; jokes; laughs
smaad jeers; joking; mock; mockery; mocking; obloquy; poke fun at; scoffing; scorn; sneering; sneers; travesty contumely; defamation; derision; diatribe; gibes; jeery words; slander; sneering remarks; taunts
spot jeers; joking; mock; mockery; mocking; obloquy; poke fun at; scoffing; scorn; sneering; sneers; travesty commercial; contumely; derision; diatribe; gibes; irony; jeering; jeers; jeery words; mock; mockery; mocking; scoffing; scorn; sneering; sneering remarks; sneers; spot; taunts; television ad
spotternij jeers; joking; mock; mockery; mocking; obloquy; poke fun at; scoffing; scorn; sneering; sneers; travesty derision; irony; jeers; mock; mockery; mocking; scoffing; scorn; sneering; sneers; taunt; taunts
VerbRelated TranslationsOther Translations
bespotten make fun of; poke fun at; ridicule jeer; make a fool of; ridicule; scoff at; sneer; taunt
de draak steken make fun of; poke fun at; ridicule
dollen banter; commit foolery; do something silly; jape; jest; joke; make fun of; play a joke; play a trick; poke fun at frolic; horse around; let oneself go; play; romp; romp around; run around wildly
een poets bakken banter; commit foolery; do something silly; jape; jest; joke; make fun of; play a joke; play a trick; poke fun at
gekheid uithalen banter; commit foolery; do something silly; jape; jest; joke; make fun of; play a joke; play a trick; poke fun at
gekscheren banter; commit foolery; do something silly; jape; jest; joke; make fun of; play a joke; play a trick; poke fun at
grappen banter; commit foolery; do something silly; jape; jest; joke; make fun of; play a joke; play a trick; poke fun at
malligheid uithalen banter; commit foolery; do something silly; jape; jest; joke; make fun of; play a joke; play a trick; poke fun at
schertsen banter; commit foolery; do something silly; jape; jest; joke; make fun of; play a joke; play a trick; poke fun at
spotten make fun of; poke fun at; ridicule
streek uithalen banter; commit foolery; do something silly; jape; jest; joke; make fun of; play a joke; play a trick; poke fun at

Related Translations for poke fun at