English

Detailed Translations for profitable from English to Dutch

profitable:


Translation Matrix for profitable:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
lonend advantageous; lucrative; profitable; rewarding; to advantage; valuable appropriate; effective; efficient; suitable; worthwile
lucratief advantageous; lucrative; profitable; rewarding; to advantage; valuable
produktief advantageous; lucrative; profitable; rewarding; to advantage; valuable productive
profijtelijk advantageous; lucrative; profitable; rewarding; to advantage; valuable
rendabel advantageous; lucrative; profitable; rewarding; to advantage; valuable
voordelig advantageous; lucrative; profitable; rewarding; to advantage; valuable serviceable; usable; useful
vruchtbaar advantageous; lucrative; profitable; rewarding; to advantage; valuable
winstgevend advantageous; lucrative; profitable; rewarding; to advantage; valuable
OtherRelated TranslationsOther Translations
- fertile; lucrative; remunerative

Related Words for "profitable":


Synonyms for "profitable":


Antonyms for "profitable":


Related Definitions for "profitable":

 1. yielding material gain or profit1
  • profitable speculation on the stock market1

Wiktionary Translations for profitable:

profitable
adjective
 1. producing profit

Cross Translation:
FromToVia
profitable profijtelijk profitabelgeldwertigen Gewinn bringend
profitable lucratief; rendabel; winstgevend; voordelig avantageux — Qui apporte, qui produit de l’avantage.
profitable lucratief; rendabel; winstgevend; curieus; typisch; vreemd; vreemdsoortig; belangwekkend; interessant intéressant — Qui intéresser ; qui suscite l’intérêt.
profitable winstgevend rentable — finance|fr lucratif, qui procure une rente, qui donne un bénéfice ou un gain satisfaisant, suffisant.

profitable form of profit:

profit [the ~] noun

 1. the profit (yield; benefit; return; output; gain)
  de opbrengst; het rendement; de uitkomst; het product; het voortbrengsel; de oogst
 2. the profit (benefit; advantage; gain; )
  het profijt; de baat; de winst; het gewin
 3. the profit (usefulness; value; benefit; use)
  de waarde; het nut
 4. the profit (purchase; acquisition; gain; shoppings)
  de acquisitie; de aankoop; de aanschaf; de boodschap; de aanwinst; aangekochte; de koop
 5. the profit (benefit)
  het voordeeltje
 6. the profit (profit balance)
  het winstsaldo
 7. the profit
  de winst
 8. the profit
  – The difference between revenue obtained from sales and expense incurred in product delivery activities. 2
  de winst

Translation Matrix for profit:

NounRelated TranslationsOther Translations
aangekochte acquisition; gain; profit; purchase; shoppings
aankoop acquisition; gain; profit; purchase; shoppings acquiring; acquisition; buy; buying; obtaining; procurance; purchase; purchasing
aanschaf acquisition; gain; profit; purchase; shoppings acquiring; acquisition; buy; buying; obtaining; procurance; purchase; purchasing
aanwinst acquisition; gain; profit; purchase; shoppings expansion; growth; increase; rise
acquisitie acquisition; gain; profit; purchase; shoppings acquiring; acquisition; buy; buying; obtaining; procurance; purchase; purchasing
baat advantage; benefit; earnings; economy; gain; output; profit; return; take; victory; winning; yield
boodschap acquisition; gain; profit; purchase; shoppings announcement; message; piece of news; report; statement
gewin advantage; benefit; earnings; economy; gain; output; profit; return; take; victory; winning; yield
koop acquisition; gain; profit; purchase; shoppings acquiring; acquisition; buy; buying; obtaining; procurance; purchase; purchasing
nut benefit; profit; use; usefulness; value drift; intention; meaning; purpose; use; usefulness; utility
oogst benefit; gain; output; profit; return; yield crop; cultivated plants; grape harvest; harvest; harvesting; output; reaping; vintage; yield
opbrengst benefit; gain; output; profit; return; yield revenue
product benefit; gain; output; profit; return; yield creation; good; manufacture; product
profijt advantage; benefit; earnings; economy; gain; output; profit; return; take; victory; winning; yield
rendement benefit; gain; output; profit; return; yield effectiveness; effectivity
uitkomst benefit; gain; output; profit; return; yield answer; resolution; result; solution
voordeeltje benefit; profit
voortbrengsel benefit; gain; output; profit; return; yield
waarde benefit; profit; use; usefulness; value merit; significance; value; worth
winst advantage; benefit; earnings; economy; gain; output; profit; return; take; victory; winning; yield
winstsaldo profit; profit balance
- earnings; gain; lucre; net; net income; net profit; profits
VerbRelated TranslationsOther Translations
- benefit; gain; turn a profit
OtherRelated TranslationsOther Translations
- gain; yield

Related Words for "profit":


Synonyms for "profit":


Antonyms for "profit":


Related Definitions for "profit":

 1. the advantageous quality of being beneficial1
 2. the excess of revenues over outlays in a given period of time (including depreciation and other non-cash expenses)1
 3. make a profit; gain money or materially1
  • The company has not profited from the merger1
 4. derive a benefit from1
  • She profited from his vast experience1
 5. The difference between revenue obtained from sales and expense incurred in product delivery activities.2

Wiktionary Translations for profit:

profit
noun
 1. benefit
profit
noun
 1. baat, voordeel
 2. het -met name financiële- voordeel dat men heeft bij een bepaalde zaak
 3. datgene wat men meer heeft dan voordat men investeerde
verb
 1. (inergatief) ~ van baat hebben bij iets, winst boeken van iets

Cross Translation:
FromToVia
profit baat Gewinnallgemein: ein Ereignis, bei welchem ein Nutzen oder Vorteil erzielt wird
profit profijt Profit — ein (finanzieller) Gewinn, der meistens durch ein Ereignis hervorgebracht wird
profit profiteren profitierenNutzen ziehen, aus etwas Profit ziehen
profit baat; belang; gewin; profijt; voordeel; winst; pré avantage — Utilité, profit, faveur, bénéfice.
profit baat; gewin; verdienste; winst bénéfice — commerce|fr gain, profit.
profit buitmaken; behalen; verkrijgen; verwerven; aanbrengen; werven; aanwerven; verdienen; winnen gagner — Traductions à trier suivant le sens
profit winst; voordeel; gewin lucreprofit plus ou moins licite que l'on rechercher dans une entreprise.
profit profiteren; voordeel trekken uit; winst maken profitertirer un émolument, faire un gain.