English

Detailed Translations for reverberate from English to Dutch

reverberate:

to reverberate verb (reverberates, reverberated, reverberating)

 1. to reverberate (strike back; reflect; echo)
  reflecteren; stuiten; weerkaatsen; terugkaatsen; echoën; terugstoten
  • reflecteren verb (reflecteer, reflecteert, reflecteerde, reflecteerden, gereflecteerd)
  • stuiten verb (stuit, stuitte, stuitten, gestuit)
  • weerkaatsen verb (weerkaats, weerkaatst, weerkaatste, weerkaatsten, weerkaatst)
  • terugkaatsen verb (kaats terug, kaatst terug, kaatste terug, kaatsten terug, teruggekaatst)
  • echoën verb (echo, echoot, echode, echoden, geëchood)
  • terugstoten verb (stoot terug, stootte terug, stootten terug, terugestoten)
 2. to reverberate (echo; resound; sound)
  resoneren; echoën; weerkaatsen; weerklinken; weerschallen; galmen; schallen; weergalmen
  • resoneren verb
  • echoën verb (echo, echoot, echode, echoden, geëchood)
  • weerkaatsen verb (weerkaats, weerkaatst, weerkaatste, weerkaatsten, weerkaatst)
  • weerklinken verb (weerklink, weerklinkt, weerklonk, weerklonken, weerklonken)
  • weerschallen verb (weerschal, weerschalt, weerschalde, weerschalden, weerschald)
  • galmen verb (galm, galmt, galmde, galmden, gegalmd)
  • schallen verb
  • weergalmen verb (weergalm, weergalmt, weergalmde, weergalmden, weergalmd)
 3. to reverberate (resound; echo)
  echoën; galmen; weerklinken; naklinken
  • echoën verb (echo, echoot, echode, echoden, geëchood)
  • galmen verb (galm, galmt, galmde, galmden, gegalmd)
  • weerklinken verb (weerklink, weerklinkt, weerklonk, weerklonken, weerklonken)
  • naklinken verb (klink na, klinkt na, klonk na, klonken na, nageklonken)
 4. to reverberate (resound; echo)
  schallen; weerschallen
 5. to reverberate (be audible)
  weerklinken; hoorbaar zijn
 6. to reverberate (reflect; mirror)
  weerschijnen; weerkaatsen
  • weerschijnen verb (weerschijn, weerschijnt, weerscheen, weerschenen, weerschenen)
  • weerkaatsen verb (weerkaats, weerkaatst, weerkaatste, weerkaatsten, weerkaatst)

Conjugations for reverberate:

present
 1. reverberate
 2. reverberate
 3. reverberates
 4. reverberate
 5. reverberate
 6. reverberate
simple past
 1. reverberated
 2. reverberated
 3. reverberated
 4. reverberated
 5. reverberated
 6. reverberated
present perfect
 1. have reverberated
 2. have reverberated
 3. has reverberated
 4. have reverberated
 5. have reverberated
 6. have reverberated
past continuous
 1. was reverberating
 2. were reverberating
 3. was reverberating
 4. were reverberating
 5. were reverberating
 6. were reverberating
future
 1. shall reverberate
 2. will reverberate
 3. will reverberate
 4. shall reverberate
 5. will reverberate
 6. will reverberate
continuous present
 1. am reverberating
 2. are reverberating
 3. is reverberating
 4. are reverberating
 5. are reverberating
 6. are reverberating
subjunctive
 1. be reverberated
 2. be reverberated
 3. be reverberated
 4. be reverberated
 5. be reverberated
 6. be reverberated
diverse
 1. reverberate!
 2. let's reverberate!
 3. reverberated
 4. reverberating
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for reverberate:

NounRelated TranslationsOther Translations
stuiten tail-bones
terugkaatsen fling back; ricochet; strike back
weerschijnen mirror image; reflection
VerbRelated TranslationsOther Translations
echoën echo; reflect; resound; reverberate; sound; strike back echo; parrot; repeat; say after
galmen echo; resound; reverberate; sound resound
hoorbaar zijn be audible; reverberate
naklinken echo; resound; reverberate
reflecteren echo; reflect; reverberate; strike back be reflected; cast back; mirror; reflect
resoneren echo; resound; reverberate; sound
schallen echo; resound; reverberate; sound
stuiten echo; reflect; reverberate; strike back
terugkaatsen echo; reflect; reverberate; strike back be reflected; cast back; mirror; reflect
terugstoten echo; reflect; reverberate; strike back
weergalmen echo; resound; reverberate; sound
weerkaatsen echo; mirror; reflect; resound; reverberate; sound; strike back
weerklinken be audible; echo; resound; reverberate; sound
weerschallen echo; resound; reverberate; sound
weerschijnen mirror; reflect; reverberate
- bounce; bound; echo; rebound; recoil; reflect; resile; resound; ricochet; ring; spring; take a hop

Related Words for "reverberate":


Synonyms for "reverberate":


Related Definitions for "reverberate":

 1. treat, process, heat, melt, or refine in a reverberatory furnace1
  • reverberate ore1
 2. spring back; spring away from an impact1
 3. to throw or bend back (from a surface)1
 4. be reflected as heat, sound, or light or shock waves1
  • the waves reverberate as far away as the end of the building1
 5. ring or echo with sound1
 6. have a long or continuing effect1
  • The discussions with my teacher reverberated throughout my adult life1

Wiktionary Translations for reverberate:

reverberate
verb
 1. langdurig naklinken