English

Detailed Translations for run away from English to Dutch

run away:

to run away verb (runs away, ran away, running away)

 1. to run away (dash off; run off; scamper off; )
  wegrennen; wegstuiven; weghollen; wegsnellen; wegdraven; weghaasten; wegspoeden; wegijlen
  • wegrennen verb (ren weg, rent weg, rende weg, renden weg, weggerend)
  • wegstuiven verb (stuif weg, stuift weg, stoof weg, stoven weg, weggestoven)
  • weghollen verb (hol weg, holt weg, holde weg, holden weg, weggehold)
  • wegsnellen verb
  • wegdraven verb (draaf weg, draaft weg, draafde weg, draafden weg, weggedraafd)
  • weghaasten verb (haast weg, haastte weg, haastten weg, weggehaast)
  • wegspoeden verb (spoed weg, spoedt weg, spoedde weg, spoedden weg, weggespoed)
  • wegijlen verb (ijl weg, ijlt weg, ijlde weg, ijlden weg, weggeijld)
 2. to run away (hurry off; hurry away; scamper away; )
  wegspoeden; wegsnellen; wegrennen; weghollen; wegijlen; weghaasten
  • wegspoeden verb (spoed weg, spoedt weg, spoedde weg, spoedden weg, weggespoed)
  • wegsnellen verb
  • wegrennen verb (ren weg, rent weg, rende weg, renden weg, weggerend)
  • weghollen verb (hol weg, holt weg, holde weg, holden weg, weggehold)
  • wegijlen verb (ijl weg, ijlt weg, ijlde weg, ijlden weg, weggeijld)
  • weghaasten verb (haast weg, haastte weg, haastten weg, weggehaast)
 3. to run away (run off; walk away; walk off; )
  ervandoor gaan; zich uit de voeten maken; de plaat poetsen; hem smeren

Conjugations for run away:

present
 1. run away
 2. run away
 3. runs away
 4. run away
 5. run away
 6. run away
simple past
 1. ran away
 2. ran away
 3. ran away
 4. ran away
 5. ran away
 6. ran away
present perfect
 1. have run away
 2. have run away
 3. has run away
 4. have run away
 5. have run away
 6. have run away
past continuous
 1. was running away
 2. were running away
 3. was running away
 4. were running away
 5. were running away
 6. were running away
future
 1. shall run away
 2. will run away
 3. will run away
 4. shall run away
 5. will run away
 6. will run away
continuous present
 1. am running away
 2. are running away
 3. is running away
 4. are running away
 5. are running away
 6. are running away
subjunctive
 1. be run away
 2. be run away
 3. be run away
 4. be run away
 5. be run away
 6. be run away
diverse
 1. run away!
 2. let's run away!
 3. run away
 4. running away
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

run away adj

 1. run away (runaway)

Translation Matrix for run away:

VerbRelated TranslationsOther Translations
de plaat poetsen be off; break away from; clear off; desert; do a moonlight flit; go with the wind; run away; run off; walk away; walk off; walk out
ervandoor gaan be off; break away from; clear off; desert; do a moonlight flit; go with the wind; run away; run off; walk away; walk off; walk out
hem smeren be off; break away from; clear off; desert; do a moonlight flit; go with the wind; run away; run off; walk away; walk off; walk out
wegdraven dash away; dash off; hurry away; hurry off; run away; run off; scamper away; scamper off
weghaasten dash away; dash off; hurry away; hurry off; run away; run off; scamper away; scamper off; scoot; scuttle away
weghollen dash away; dash off; hurry away; hurry off; run away; run off; scamper away; scamper off; scoot; scuttle away
wegijlen dash away; dash off; hurry away; hurry off; run away; run off; scamper away; scamper off; scoot; scuttle away
wegrennen dash away; dash off; hurry away; hurry off; run away; run off; scamper away; scamper off; scoot; scuttle away break away; elude; escape; get away
wegsnellen dash away; dash off; hurry away; hurry off; run away; run off; scamper away; scamper off; scoot; scuttle away
wegspoeden dash away; dash off; hurry away; hurry off; run away; run off; scamper away; scamper off; scoot; scuttle away
wegstuiven dash away; dash off; hurry away; hurry off; run away; run off; scamper away; scamper off fly away
zich uit de voeten maken be off; break away from; clear off; desert; do a moonlight flit; go with the wind; run away; run off; walk away; walk off; walk out
OtherRelated TranslationsOther Translations
- bolt; flow away
ModifierRelated TranslationsOther Translations
op hol geslagen run away; runaway

Synonyms for "run away":


Related Definitions for "run away":

 1. escape from the control of1

Wiktionary Translations for run away:

run away
verb
 1. to flee by running
run away
verb
 1. (onovergankelijk) trachten te ontkomen aan dreigend gevaar
 2. iemand of iets verlaten (al dan niet lopend)

Related Translations for run away