English

Detailed Translations for strike back from English to Dutch

strike back:

to strike back verb (strikes back, struck back, striking back)

 1. to strike back (reverberate; reflect; echo)
  reflecteren; stuiten; weerkaatsen; terugkaatsen; echoën; terugstoten
  • reflecteren verb (reflecteer, reflecteert, reflecteerde, reflecteerden, gereflecteerd)
  • stuiten verb (stuit, stuitte, stuitten, gestuit)
  • weerkaatsen verb (weerkaats, weerkaatst, weerkaatste, weerkaatsten, weerkaatst)
  • terugkaatsen verb (kaats terug, kaatst terug, kaatste terug, kaatsten terug, teruggekaatst)
  • echoën verb (echo, echoot, echode, echoden, geëchood)
  • terugstoten verb (stoot terug, stootte terug, stootten terug, terugestoten)
 2. to strike back (hit back; beat back; blow back; kick back)
  terugslaan; terugvechten

Conjugations for strike back:

present
 1. strike back
 2. strike back
 3. strikes back
 4. strike back
 5. strike back
 6. strike back
simple past
 1. struck back
 2. struck back
 3. struck back
 4. struck back
 5. struck back
 6. struck back
present perfect
 1. have struck back
 2. have struck back
 3. has struck back
 4. have struck back
 5. have struck back
 6. have struck back
past continuous
 1. was striking back
 2. were striking back
 3. was striking back
 4. were striking back
 5. were striking back
 6. were striking back
future
 1. shall strike back
 2. will strike back
 3. will strike back
 4. shall strike back
 5. will strike back
 6. will strike back
continuous present
 1. am striking back
 2. are striking back
 3. is striking back
 4. are striking back
 5. are striking back
 6. are striking back
subjunctive
 1. be struck back
 2. be struck back
 3. be struck back
 4. be struck back
 5. be struck back
 6. be struck back
diverse
 1. strike back!
 2. let's strike back!
 3. struck back
 4. striking back
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

strike back [the ~] noun

 1. the strike back (ricochet; fling back)
  ricocheren; afketsen; terugkaatsen; afstuiten

Translation Matrix for strike back:

NounRelated TranslationsOther Translations
afketsen fling back; ricochet; strike back
afstuiten fling back; ricochet; strike back
ricocheren fling back; ricochet; strike back
stuiten tail-bones
terugkaatsen fling back; ricochet; strike back
VerbRelated TranslationsOther Translations
afketsen outvote; reject; ricochet; vote down
afstuiten rebound; recoil
echoën echo; reflect; reverberate; strike back echo; parrot; repeat; resound; reverberate; say after; sound
reflecteren echo; reflect; reverberate; strike back be reflected; cast back; mirror; reflect
ricocheren ricochet
stuiten echo; reflect; reverberate; strike back
terugkaatsen echo; reflect; reverberate; strike back be reflected; cast back; mirror; reflect
terugslaan beat back; blow back; hit back; kick back; strike back
terugstoten echo; reflect; reverberate; strike back
terugvechten beat back; blow back; hit back; kick back; strike back
weerkaatsen echo; reflect; reverberate; strike back echo; mirror; reflect; resound; reverberate; sound
- retaliate

Synonyms for "strike back":


Related Definitions for "strike back":

 1. make a counterattack and return like for like, especially evil for evil1

Related Translations for strike back