English

Detailed Translations for wreck from English to Dutch

wreck:

to wreck verb (wrecks, wrecked, wrecking)

 1. to wreck (devastate; destruct; ruin; )
  vernietigen; vernielen; ruineren; slopen; afbreken; verwoesten
  • vernietigen verb (vernietig, vernietigt, vernietigde, vernietigden, vernietigd)
  • vernielen verb (verniel, vernielt, vernielde, vernielden, vernield)
  • ruineren verb
  • slopen verb (sloop, sloopt, sloopte, sloopten, gesloopt)
  • afbreken verb (breek af, breekt af, brak af, braken af, afgebroken)
  • verwoesten verb (verwoest, verwoestte, verwoestten, verwoest)
 2. to wreck (demolish; break down; tear down; )
  afbreken; slopen; omverhalen; uit elkaar halen; breken; neerhalen
  • afbreken verb (breek af, breekt af, brak af, braken af, afgebroken)
  • slopen verb (sloop, sloopt, sloopte, sloopten, gesloopt)
  • omverhalen verb (haal omver, haalt omver, haalde omver, haalden omver, omver gehaald)
  • uit elkaar halen verb (haal uit elkaar, haalt uit elkaar, haalde uit elkaar, haalden uit elkaar, uit elkaar gehaald)
  • breken verb (breek, breekt, brak, braken, gebroken)
  • neerhalen verb (haal neer, haalt neer, haalde neer, haalden neer, neergehaald)
 3. to wreck (break; destroy; break into pieces)
  kapotmaken; moeren; mollen
  • kapotmaken verb (maak kapot, maakt kapot, maakte kapot, maakten kapot, kapot gemaakt)
  • moeren verb (moer, moert, moerde, moerden, gemoerd)
  • mollen verb (mol, molt, molde, molden, gemold)

Conjugations for wreck:

present
 1. wreck
 2. wreck
 3. wrecks
 4. wreck
 5. wreck
 6. wreck
simple past
 1. wrecked
 2. wrecked
 3. wrecked
 4. wrecked
 5. wrecked
 6. wrecked
present perfect
 1. have wrecked
 2. have wrecked
 3. has wrecked
 4. have wrecked
 5. have wrecked
 6. have wrecked
past continuous
 1. was wrecking
 2. were wrecking
 3. was wrecking
 4. were wrecking
 5. were wrecking
 6. were wrecking
future
 1. shall wreck
 2. will wreck
 3. will wreck
 4. shall wreck
 5. will wreck
 6. will wreck
continuous present
 1. am wrecking
 2. are wrecking
 3. is wrecking
 4. are wrecking
 5. are wrecking
 6. are wrecking
subjunctive
 1. be wrecked
 2. be wrecked
 3. be wrecked
 4. be wrecked
 5. be wrecked
 6. be wrecked
diverse
 1. wreck!
 2. let's wreck!
 3. wrecked
 4. wrecking
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

wreck [the ~] noun

 1. the wreck (ship wreck; wrecked ship)
  het wrak; het scheepswrak
 2. the wreck (ruin; derelict; heap o rubbish; reject; misfit)
  de ruïne; vervallen gebouw
 3. the wreck (ruins; remains)
  de ruïnes; de bouwvallen

Translation Matrix for wreck:

NounRelated TranslationsOther Translations
bouwvallen remains; ruins; wreck
breken breaking; breaks
kapotmaken breaking; wrecking
ruïne derelict; heap o rubbish; misfit; reject; ruin; wreck ruin; ruins
ruïnes remains; ruins; wreck
scheepswrak ship wreck; wreck; wrecked ship
vervallen gebouw derelict; heap o rubbish; misfit; reject; ruin; wreck
wrak ship wreck; wreck; wrecked ship
- crash; shipwreck
VerbRelated TranslationsOther Translations
afbreken break down; break up; demolish; destroy; destruct; devastate; drag down; eliminate; exhaust; get down; lay waste; liquidate; pull down; ruin; take down; tear down; tear loose; wear out; work to death; wreck abandon; abort; adjourn; break down; hamper; hinder; impede; obstruct; sever; stonewall
breken break down; break up; demolish; destroy; drag down; get down; pull down; take down; tear down; tear loose; wreck become defective; break; break into pieces; break to pieces; die; fracture; intentionally destroy; perish; refract; smash; smash into pieces
kapotmaken break; break into pieces; destroy; wreck
moeren break; break into pieces; destroy; wreck
mollen break; break into pieces; destroy; wreck
neerhalen break down; break up; demolish; destroy; drag down; get down; pull down; take down; tear down; tear loose; wreck bring down; drag down; get down; pull down; put to the sword; sharply critize; take down
omverhalen break down; break up; demolish; destroy; drag down; get down; pull down; take down; tear down; tear loose; wreck
ruineren destruct; devastate; eliminate; exhaust; lay waste; liquidate; ruin; wear out; work to death; wreck
slopen break down; break up; demolish; destroy; destruct; devastate; drag down; eliminate; exhaust; get down; lay waste; liquidate; pull down; ruin; take down; tear down; tear loose; wear out; work to death; wreck fatigue; sap; tire out; wear out
uit elkaar halen break down; break up; demolish; destroy; drag down; get down; pull down; take down; tear down; tear loose; wreck clear away; clear up; cleave; crack; disentangle; dismantle; divide; divorce; part; remove; separate; sever; solve; split; strip down; take apart a machine; unbutton; unharness; unravel; unriddle; unrig; untie
vernielen destruct; devastate; eliminate; exhaust; lay waste; liquidate; ruin; wear out; work to death; wreck destroy; devastate; lay waste; ruin
vernietigen destruct; devastate; eliminate; exhaust; lay waste; liquidate; ruin; wear out; work to death; wreck abolish; annul; cancel; convert into scrap; neutralise; neutralize; nullify; scrap; undo; unhitch; unpick
verwoesten destruct; devastate; eliminate; exhaust; lay waste; liquidate; ruin; wear out; work to death; wreck destroy; devastate; lay waste; ruin
- bust up; wrack
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
wrak ramshackle; rickety; wonky
OtherRelated TranslationsOther Translations
- loss; shipwreck

Related Words for "wreck":


Synonyms for "wreck":


Related Definitions for "wreck":

 1. a ship that has been destroyed at sea1
 2. a serious accident (usually involving one or more vehicles)1
 3. an accident that destroys a ship at sea1
 4. something or someone that has suffered ruin or dilapidation1
  • the house was a wreck when they bought it1
  • thanks to that quack I am a human wreck1
 5. smash or break forcefully1

Wiktionary Translations for wreck:

wreck
noun
 1. collision
verb
 1. to cause severe damage
 2. to ruin
 3. to dismantle wrecked objects
wreck
noun
 1. overblijfsel van een verongelukt of gestrand vaar-, voer- of vliegtuig

Cross Translation:
FromToVia
wreck wrak Wrack — zerstörtes, schrottreifes Fahrzeug
wreck in discrediet brengen; herleiden; inkrimpen; reduceren; vereenvoudigen; zetten; ruïneren; te gronde richten; ten val brengen; verderven; aflaten; laten zakken; neerhalen; inkorten; verminderen; kleineren; afbreken; afgeven op; afkammen; trekken; een streep trekken; neerlaten; strijken; vellen; afdraaien; verlagen; kleinmaken; vernederen; verootmoedigen abaisser — Mettre en position plus basse, faire descendre, diminuer la hauteur.
wreck bouwval; ravage; puinhoop; ruïne ruinedépérissement, destruction d’un bâtiment.
wreck wrak épave — Véhicule rendu inutilisable

Related Translations for wreck