English

Detailed Translations for shudder from English to Swedish

shudder:

to shudder verb (shudders, shuddered, shuddering)

 1. to shudder (shiver)
  skaka; huttra
  • skaka verb (skakar, skakade, skakat)
  • huttra verb (huttrar, huttrade, huttrat)
 2. to shudder (shiver; tremble; quiver; shake)
  rysa; darra; skälva; huttra
  • rysa verb (ryser, ryste, ryst)
  • darra verb (darrar, darrade, darrat)
  • skälva verb (skälver, skälvde, skälvt)
  • huttra verb (huttrar, huttrade, huttrat)
 3. to shudder (vibrate; shiver; quaver; )
  vibrera; skaka
  • vibrera verb (vibrerar, vibrerade, vibrerat)
  • skaka verb (skakar, skakade, skakat)
 4. to shudder (be horrified; loathe; abhor; have a horror)
  förfäras; vara förfärad
  • förfäras verb (förfäras, förfärdes, förfärats)
  • vara förfärad verb (är förfärad, var förfärad, varit förfärad)
 5. to shudder (be caught by horror; shiver)
  fasa; gripas av fasa
  • fasa verb (fasar, fasade, fasat)
  • gripas av fasa verb (gripas av fasa, greps av fasa, gripits av fasa)
 6. to shudder (quake; quiver; shake; tremble)
  darra; skaka; skälva
  • darra verb (darrar, darrade, darrat)
  • skaka verb (skakar, skakade, skakat)
  • skälva verb (skälver, skälvde, skälvt)

Conjugations for shudder:

present
 1. shudder
 2. shudder
 3. shudders
 4. shudder
 5. shudder
 6. shudder
simple past
 1. shuddered
 2. shuddered
 3. shuddered
 4. shuddered
 5. shuddered
 6. shuddered
present perfect
 1. have shuddered
 2. have shuddered
 3. has shuddered
 4. have shuddered
 5. have shuddered
 6. have shuddered
past continuous
 1. was shuddering
 2. were shuddering
 3. was shuddering
 4. were shuddering
 5. were shuddering
 6. were shuddering
future
 1. shall shudder
 2. will shudder
 3. will shudder
 4. shall shudder
 5. will shudder
 6. will shudder
continuous present
 1. am shuddering
 2. are shuddering
 3. is shuddering
 4. are shuddering
 5. are shuddering
 6. are shuddering
subjunctive
 1. be shuddered
 2. be shuddered
 3. be shuddered
 4. be shuddered
 5. be shuddered
 6. be shuddered
diverse
 1. shudder!
 2. let's shudder!
 3. shuddered
 4. shuddering
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

shudder [the ~] noun

 1. the shudder (shiver; trembling; fluttering; )
  darrning; skakning
 2. the shudder (shiver; quiver; tremble; shake; tremor)
  rysning; skälvning; darrning
 3. the shudder (trembling)

Translation Matrix for shudder:

NounRelated TranslationsOther Translations
darrande shudder; trembling
darrning fluttering; quaking; quiver; quivering; shake; shiver; shudder; tremble; trembling; tremor quivers; shake; shivers; trembling; trill; vibration
fasa cat; fright; horror
rysning quiver; shake; shiver; shudder; tremble; tremor quivers; shake; shivers; tremor
skakande shudder; trembling
skakning fluttering; quaking; quiver; quivering; shiver; shudder; trembling; tremor bumping; convulsion; convulsive movement; fit; jolting; labour pain; shake; shrug; shrugging; spasm; tremor
skälvning quiver; shake; shiver; shudder; tremble; tremor shake; tremor
- chill; frisson; quiver; shiver; thrill; tingle; tremor
VerbRelated TranslationsOther Translations
darra quake; quiver; shake; shiver; shudder; tremble quiver; shake; shiver; tremble
fasa be caught by horror; shiver; shudder
förfäras abhor; be horrified; have a horror; loathe; shudder
gripas av fasa be caught by horror; shiver; shudder
huttra quiver; shake; shiver; shudder; tremble shiver
rysa quiver; shake; shiver; shudder; tremble
skaka quake; quaver; quiver; shake; shiver; shudder; tremble; vibrate convulse; shake; shiver; tremble; twitch
skälva quake; quiver; shake; shiver; shudder; tremble quiver
vara förfärad abhor; be horrified; have a horror; loathe; shudder
vibrera quaver; quiver; shake; shiver; shudder; tremble; vibrate shake; tremble
- shiver; thrill; throb
OtherRelated TranslationsOther Translations
darrning trembling
ModifierRelated TranslationsOther Translations
darrande quivering; shaking; shaky; trembling
skakande quivering; shaking; trembling; vibrating
skakning convulsing; in convulsions

Related Words for "shudder":


Synonyms for "shudder":


Related Definitions for "shudder":

 1. an involuntary vibration (as if from illness or fear)1
 2. an almost pleasurable sensation of fright1
 3. shake, as from cold1
 4. tremble convulsively, as from fear or excitement1